Sykesignalanlegg Nedstrandtunet - kjøp, service og vedlikehold, samt kompletteringskjøp

Information

3
Sykesignalanlegg Nedstrandtunet - kjøp, service og vedlikehold, samt kompletteringskjøp
Avrop fra rammeavtale
Alarm og vektertjenester
Ove Andre Hansen
Reidun Landråk
Nei
Egenregi
Tysvær kommune


Nei
Ja
Ja

Conditions

Not applicable
Not Applicable
NOK

Description:

Kontrakten omhandler grunnkjøpet (basert på vilkår i rammeavtale og SSA-K), og service/vedlikeholdsavtale, basert på SSA-V.

SSA-V regulerer levering av vedlikehold og service for programvare og/eller utstyr. Avtalen gir også mulighet for kompletteringskjøp, lisensutvidelser eller ytterligere utvikling i begrenset omfang innenfor et angitt målbilde for den aktuelle løsningen.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Tele Com Bergen AS Kjetil Andresen +47 55 92 58 05

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00