Kontorrekvisita og skolemateriell mm.

Information

7
Kontorrekvisita og skolemateriell mm.
Rammeavtale med en leverandør
Kontor og datarekvisita
Sølvi Søbstad
Tone Mari Dahle
90 000 000 NOK
Over EØS terskelverdi
IK125028475
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
Inkluderende
Leverandøren skal sørge for at det ved gjennomføring av denne kontrakten benyttes minst 1 funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer.

Det skal ikke tilbys produkter som inneholder palmeolje. Oppdragsgiver har som mål på sikt å bli en plastfri kommune. Leverandør skal være med å bidra til at mengden plastemballasje reduseres i løpet av kontraktsperioden. Produktene skal så langt det lar seg gjøre leveres i forpakninger som ikke er laget av plast. Produktene skal leveres i forpakninger uten unødvendig mye emballasje. Leverandør skal levere kvartalsrapport med statistikk ut fra de gevinstmål oppdragsgiver og leverandør setter i fellesskap ved avtaleinngåelse.
Krav til obligatorisk miljømerke for et utvalg produkter (Svanemerket og Fairtrade mm.) Oppdragsgiver har kontinuerlig fokus på miljø og vil fortløpende i avtaleperioden vurdere utskiftning av enkeltprodukter, der det finnes/kommer nye mer miljøvennlige alternativer. Leverandør skal aktivt videreformidle informasjon om nye produkter som finnes på markedet.
Bilene som blir brukt i transport av varene skal minst holde EURO-norm 6 standard. Biler som blir brukt til å levere varer innenfor den indre bompengeringen i Bergen skal være utslippsfrie senest innen seks (6) måneder fra kontraktsinngåelse. Kravet gjelder også for eventuelle underleverandører. Leverandør skal levere kvartalsrapport med bla. oversikt over antall leveranser til de ulike lokasjonene og hvilke biler som har blitt benyttet til de ulike leveransene.
Leverandøren skal kostnadsfritt ved levering ta med ytter-emballasje, paller, papp, plast etc. Dette skal gjenbrukes eller gjenvinnes.
Adventkirkens sykehjem, Bergen Røde Kors sykehjem, Landås Menighets Eldresenter, Omsorgssenteret Bergens Indremisjon, Rehabilitering og sykehjem Betanien, Signo Konows senter, Solsletten sykehjem, Stiftelsen Domkirkehjemmet, Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen, Stiftelsen Slettebakken Menighets Eldresenter og Stiftelsen St. Johanneshjemmet.


Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Rammeavtale med én leverandør for å dekke Bergen kommune med samarbeidsparter, heretter kalt oppdragsgiver, sitt behov for kjøp av kontorrekvisita og skolemateriell med mer.

Følgende varegrupper er omfattet av rammeavtalen:

  • KONTORREKVISITA 
  • SKOLEMATERIELL
  • KONTORKJØKKENPRODUKTER
  • DATAREKVISITA /ERGONOMIPRODUKTER

Hvis det er spørsmål vedrørende produktene på denne avtalen, så kan følgende person hos Norengros kontaktes.
Tore Brogstad
932 35 356
Tore.brogstad@norengros.no

Leverandøren skal sørge for at det ved gjennomføring av denne kontrakten benyttes minst 1 funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer (se nærmere beskrivelse i Bilag 8)
Begrepene funksjonshemmede og vanskeligstilte personer er nærmere definert i anskaffelsesforskriften § 8-8 og departementets veileder til det nye anskaffelsesregelverket under temaet «Reserverte kontrakter».

Suppliers

Name Primary contact Phone
K J Brusdal AS (Norengros) Thomas Tennebø +47 93 23 53 48

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00