Samkjøpsavtale for bistand til oppfølging og kontroll av samfunnsansvar i offentlige kontrakter

Information

2
Samkjøpsavtale for bistand til oppfølging og kontroll av samfunnsansvar i offentlige kontrakter
Rammeavtale med flere leverandører
Konsulent og rådgivningstjenester
Juni Skjold Lexau
2019/37293
Elida Marie Sageidet
76 mill fordelt på alle samarbeidsparter
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)

Følger av tilbudsbeskrivelse
Over EØS terskelverdi

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Avtalen gjelder bistand til kontraktsoppfølgning og kontroll av samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Bistanden gjelder både ved
oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår og  for bistand til oppfølging av sosiale krav og miljøkrav.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Deloitte AS (hovedenhet) Stein Ove Songstad +47 91 55 61 61
KPMG AS (Hovedenhet) Jan Erik Gran Olsen
BDO AS (Hovedenhet) Morten Thuve +47 91 64 71 15
PricewaterhouseCoopers AS (hovedenhet) Gunnar Holm Ringen

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00