Sjukgymnast/fysioterapeut 2019/62

Information

1
Sjukgymnast/fysioterapeut 2019/62
Ramavtal, egna
Vård
Johan Eriksson
1 år
2
0
Ja

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
SEK

Description:

Detta ramavtal avser inhyrning av sjukgymnaster/fysioterapeuter. Omfattningen av uppdragen kommer att variera beroende på verksamheternas behov vid bemanning. Leverantören åtar sig att leverera aktuella tjänster beskrivna i förfrågningsunderlaget. Någon garanti för en viss avropsvolym lämnas inte. Mora kommun, Orsa kommun och Älvdalens kommuner har rätt att avropa från detta ramavtal.

Beställaren skall kunna avropa sjukgymnaster/fysioterapeuter under hela avtalstiden till angivna priser.
Avropsförfarandet innebär att innan ett uppdrag påbörjas skall ansvarig befattningshavare hos respektive kommun och leverantören, bland annat komma överens om uppdragets syfte, omfattning, tidplan inklusive startdatum, person som skall utföra uppdraget och samarbete/återrapportering. Avrop skall ske mot leverantören i en rangordning. Vid behov av efterfrågad tjänst skall beställaren tillfråga leverantör nummer 1 först. Om denna inte kan åta sig uppdraget skall frågan gå till leverantör nr 2 osv.
Rangordning
  • 5568509730, Agila Nurse AB                          578 SEK/tim
  • 5568572886, Bonliva AB                                 627 SEK/tim
  • 5567085278, Zest Care Academy T & S AB  630 SEK/tim
  • 7696073084, Koppjärk Rehab                        700 SEK/tim
  • 5590584610, Almia AB                                    850 SEK/tim  
Vid varje specifikt avrop/beställning av uppdrag kommer ett specifikt uppdragsavtal att tecknas mellan beställare och leverantören, utifrån ramavtalets villkor.
Vid en avropsförfrågan skall leverantören svara inom två (2) arbetsdagar.
Efter avropskontrakt mot avtal skall av leverantören utsedd sjukgymnast/fysioterapeut senast inom en (1) vecka eller efter överenskommelse, kunna inställa sig till ett startmöte.
Att bli upptagen på rangordningslistan är ingen garanti för uppdrag.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Zest Care Academy T & S AB Linn Fredriksson +46 10 45 69 50 0
Bonliva AB Ted Bergman
Agila Nurse AB Henrik Ottemo +46 70 93 46 79 3
Almia AB Daniel Eklöf +46 73 50 02 77 7
Koppjärk Rehab Gusse Bjernulf +46 24 87 97 18 0

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00