Hygieneutstyr, manuell transportstol m/tilbehør, rullator, personvekt, oppbevaring av medisin, forflytningshjelpemiddel m.m.

Information

8
Hygieneutstyr, manuell transportstol m/tilbehør, rullator, personvekt, oppbevaring av medisin, forflytningshjelpemiddel m.m.
Rammeavtale med en leverandør
Helseprodukter
Sølvi Søbstad
Tone Dahle
10000000
Over EØS terskelverdi
IK190119
Innkjøp konsern
Gjenbruk/gjenvinning av paller og emballasje, produktene skal være i tråd med norsk regelverk når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhetskrav (+substitusjonsplikt), forbud mot forkrommede metalldeler, krav om bærekraftig skogbruk på visse vilkår, forbud mot tropisk trevirke, forbud mot flammehemmere
Kjøretøy som minst oppfyller Euronorm VI, eller ved kjøp av nye kjøretøy skal nyeste gjeldende Euronorm tilfredsstilles
Standardkrav
Stiftelsen Adventistkirkens sykehjem (Nordås), Omsorgssenteret Bergens Indremisjon, Bergen Røde Kors sykehjem, Stiftelsen Betanien Bergen v/Betanien rehabilitering og sykehjem, Stiftelsen Landås menighets eldresenter, Stiftelsen Metodisthjemmet i Bergen, Signo Konows senter (Stiftelsen Signo), Solsletten sykehjem, Stiftelsen St. Johanneshjemmet, Stiftelsen Domkirkehjemmet i Bergen og Siljuslåtten sykehjem (Haraldsplass Diakonale stiftelse).Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Rammeavtalen gjelder kjøp og levering av hygieneutstyr, manuell transportstol, rullator, undersøkelsesbenk, personvekter, produkter for oppbevaring av medisin, forflytningshjelpemiddel, antiskli, sparkesykkel, skjermbrett, infusjonsstativ, krykker m.m. I den grad det er behov skal produktene monteres av leverandør og det skal gjennomføres opplæring i bruk av produktene. Det er viktig at produktene er funksjonelle, og gir en god ergonomisk opplevelse både for bruker og personale.

Suppliers

Name Primary contact Phone
K J Brusdal AS (Norengros) Borghild Marie Skadal Midttun +47 94 18 91 22

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00