Del Mora, 2019/51, elarbeten

Information

2
Del Mora, 2019/51, elarbeten
Ramavtal, egna
Bygg, el, rör, väg, mark mm
Maria Frost
ja
1
4000000
3
ja

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
SEK

Description:

angordning sker enligt s.k. dynamisk rangordning: De leverantörer som kan ställa upp vid avrop med efterfrågad utrustning, teknik, material, kompetens och utförandetid rangordnas efter prisrangordning.

Behörighetsklass:
AB Mora Elbyrå                                                                       AL
Midroc Electro AB                                                                  A
Mora Elservice & Entreprenad AB                                       AL
                                                               
Prisrangordning:
Del 1 Mora
  • AB Mora Elbyrå
  • Midroc Electro AB
  • Mora Elservice & Entreprenad AB

Suppliers

Name Primary contact Phone
Granitor Electro AB Anders Garfve
AB Mora Elbyrå Anna-Karin Olmats +46 25 01 30 45
Mora Elservice & Entreprenad AB Per Fyhr

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00