Avtale om arbeidstrening(AFT), lavterskel arbeidstilbud, varig tilrettelagte arbeidsplasser(VTA) og andre tiltak.

Information

2
Avtale om arbeidstrening(AFT), lavterskel arbeidstilbud, varig tilrettelagte arbeidsplasser(VTA) og andre tiltak.
Kontrakt
Sosiale tjenester
Øyvind Andreas Macody Lund
Marit Grung
Seksjon for sosial, velferd og inkludering
BSBI

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Bergen formannskap besluttet den 1. september 1999, sak nr. 464/99, å etablere det kommunale aksjeselskapet Senter for arbeidslivsforberedelse ALF AS. Selskapets hovedoppgave er å være tiltaksarrangør for tilrettelagte arbeidsplasser for personer med psykiske lidelser, arbeidstilbud for mennesker med rusproblematikk, arbeidsrettede tiltak for mennesker som står langt fra det ordinære arbeidsliv og arbeidsmarkedstiltak finansiert av Nav.

Suppliers

Name Primary contact Phone
SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE ALF AS Harald Rongved +47 55 54 11 50

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00