EØS 039-2018. Rammeavtale prosjekterings - og konsulenttjenester

Information

1
EØS 039-2018. Rammeavtale prosjekterings - og konsulenttjenester
Rammeavtale med flere leverandører
Konsulent og rådgivningstjenester
Tormod Bontveit
Elin Horntvedt Gullbrå
EØS 039-2018 - Rammeavtale prosjektering- og konsulenttjenester - Saksnr 2018/64320
30 000 000
Bymiljøetaten / Gjennomføringsavdelingen
BBY

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Bymiljøetaten har inngått parallelle rammeavtaler med 6 leverandører om levering av prosjekterings- og konsulenttjenester for etatens investeringsprosjekter innen teknisk infrastruktur.
 
Rammeavtalene dekker prosjekterings- og konsulenttjenester for
- veganlegg med tilhørende konstruksjoner i bystrøk, inkludert gang- og sykkelveger, snarveger og turveger, samt trafikksikringstiltak, innenfor kompetanseområdene detaljprosjektering veg
- trafikksikkerhet
- bro- og murkonstruksjoner
- utarbeiding av reguleringsplaner – komplett
- kostnadsanslag for rekkefølgekrav i reguleringsplaner
- utarbeiding av byggesøknader
- risikoanalyse relatert til anleggsarbeid
- oppfølging i kontraherings- og anleggsfasen.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Rambøll Norge AS (hovedenhet) Ole Johan Sæverås +47 97 67 57 93
Sweco Norge AS (Hovedenhet) Erling Matthiessen +47 93 22 29 05
Norconsult AS (Hovedenhet) Trude Rosendahl +47 55 37 55 09
Asplan Viak AS (Hovedenhet) Morten Henriksen +47 93 02 05 90
Haugen VVA AS Thor-Henrik Fredriksen +47 55 59 82 60
Multiconsult Norge AS (hovedenhet) Carsten Skulstad Bay +47 55 62 33 71

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00