Tjenestekonsesjonskontrakt om midlertidige botilbud med kvalitetsavtale (Alfa Bergen AS)

Information

2
Tjenestekonsesjonskontrakt om midlertidige botilbud med kvalitetsavtale (Alfa Bergen AS)
Tjenestekonsesjon
Sosiale tjenester
From : 9/30/2013
Øyvind Andreas Macody Lund
BSBI Seksjon for sosial, velferd og inkludering
BSBI

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Avtalens formål er å regulere avtaleforholdet mellom Bergen kommune og Alfa Bergen AS om kjøp av midlertidige botilbud med kvalitetsavtale. Botilbudet gjelder primært for beboere med ruspoblemer og psykiske lidelser over 25 år. Botilbudet gjelder sekundært for beboere med rusproblemer og psykiske lidelser mellom 18 og 24 år. Dette gjelder oppfyllelse av kommunens plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 27.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00