Tjenestekonsesjonskontrakt om midlertidige botilbud med kvalitetsavtale (Morley AS)

Information

1
Tjenestekonsesjonskontrakt om midlertidige botilbud med kvalitetsavtale (Morley AS)
Tjenestekonsesjon
Sosiale tjenester
From : 1/1/2015
Øyvind Andreas Macody Lund
BSBI Seksjon for sosial, velferd og inkludering

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Avtalen regulerer avtaleforholdet mellom Bergen kommune og Morley AS om kjøp av midlertidige botilbud med kvalitetsavtale for beboere med rusproblemer og psykiske lidelser over 25 år. Dette gjelder oppfyllelse av kommunens plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 27.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00