Atnaujinta versija: Alytaus miesto gatvių ir pėsčiųjų perėjų, skersinio ir išilginio ženklinimo termoplastu ir šviesą atspindinčiais dažais darbų pirkimas

Information

Offenes Verfahren
15.03.2017 18:34 (GMT+01:00)
22.03.2017 08:00 (GMT+01:00)

Buyer

Alytaus miesto savivaldybės administracija Alytaus miesto savivaldybės administracija
Vida Šerkšnienė Vidai Šerkšnienei
Rotušės a. 4
LT-62504 Alytus
Litauen
188706935

Closing date has passed.

Short description

 
Sk-4 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2007 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1S-42
(Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 6 d.
įsakymo Nr. 1S-73 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 
Juridinių asmenų registras, 188706935, Rotušės a. 4, Tel.: +370 31555127, Faks.: +370 31555192, vida.serksniene@alytus.lt, http://www.alytus.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
SKELBIMAS DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS ARBA PATAISOS

20   m.                        d. Nr.      
Primename: jeigu dėl pataisymų ar papildymų iš esmės keistųsi skelbimo apie pirkimą originale išdėstytos sąlygos, tai privalės būti pratęsti pasiūlymų pateikimo terminai
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1.) PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KONTAKTINIAI DUOMENYS
Kontaktiniai duomenys  
Kam: Vidai Šerkšnienei
Telefonas
  +370 31555127
El. paštas
  vida.serksniene@alytus.lt
Faksas
  +370 31555192
Interneto adresas
Pagrindinis perkančiosios organizacijos (institucijos)adresas (URL): http://www.alytus.lt


II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS

II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
II.1.1. Pirkimo pavadinimas (kaip nurodyta skelbimo originale)

Alytaus miesto gatvių ir pėsčiųjų perėjų, skersinio ir išilginio ženklinimo termoplastu ir šviesą atspindinčiais dažais darbų pirkimas


II.1.2. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.CPV)(kaip nurodyta skelbimo originale)
  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas (jei taikoma) 
Pagrindinis objektas  45233221-4  (Kelių dangos žymėjimo darbai.)   
Papildomas(-i) objektas(-ai)  34922100-7  (Kelių ženklinimas.)   


III DALIS: PIRKIMO PROCEDŪROS

III.1. PIRKIMO PROCEDŪRA (kaip nurodyta skelbimo originale)
  8. Supaprastintas atviras konkursas

III.2. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

III.2.1. Skelbimo originalo paskelbimo data  2017-03-08  (metai/mėnuo/diena)

IV DALIS: KITA INFORMACIJA


IV.1. ŠIO SKELBIMO TIKSLAS

Pataisa    Papildoma informacija    Pirkimo sutartis nesudaryta   

IV.2. INFORMACIJA, KURIĄ KETINAMA TAISYTI AR PAPILDYTI (kad būtų galima patikslinti datų ar teksto, kuriuos ketinama pataisyti ar papildyti, vietą, prašytume visuomet nurodyti atitinkamos dalies ir punkto skirsnio ir pastraipos skelbimo originale numerį)

IV.2.1.   Perkančiosios organizacijos pateiktos pradinės informacijos pataisa    "Valstybės žinių" priedo "Informaciniai pranešimai" publikacijos nesutapimas su perkančiosios organizacijos pateikta pradine informacija 
(supaprastinto mažos vertės pirkimo atveju – Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbto skelbimo duomenų nesutapimas su perkančiosios organizacijos pateikta pradine informacija)
   Abu atvejai   

IV.2.2.   Skelbimo originale    Atitinkamuose pirkimo dokumentuose
(papildomos informacijos prašytume ieškoti atitinkamuose reikalinguose pirkimo dokumentuose)
   Abu atvejai
(papildomos informacijos prašytume ieškoti atitinkamuose reikalinguose konkurso dokumentuose)
  

IV.2.3. Taisytinas skelbimo originalo tekstas (jei reikia)

Taisytina teksto vieta: Vietoj: Turi būti:
 II.1.5. Pirkimo pavadinimas  Alytaus miesto gatvių ir pėsčiųjų perėjų, skersinio ir išilginio ženklinimo termoplastu ir šviesą atspindinčiais dažais darbų pirkimas.  Alytaus miesto gatvių ir pėsčiųjų perėjų, skersinio ir išilginio ženklinimo plastiku ir šviesą atspindinčiais dažais darbų pirkimas.
 II.2. APIMTYS
II.2.1. Atsižvelgiant į visas pirkimo objekto dalis ir pirkimo sutarčių pratęsimo galimybes, perkamų prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys. Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, privaloma pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus
 1. Kelio dangos žymėjimas šviesą atspindinčiais dažais –5000 m².
2. Kelio dangos žymėjimas termoplastinėmis medžiagomis – 3000 m².
3. Kelio dangos žymėjimas antislydimine danga – 500 m²
4. Kelio dangos (perėjų) žymėjimas šviesą atspindinčiais geltonais dažais –200 m².
5. Pažymėtų linijų ar seno ženklinimo likučių panaikinimas – 50 m².
6. Kelio dangos žymėjimas struktūriniu geltonu šaltu plastiku – 150 m².
 1. Kelio dangos žymėjimas šviesą atspindinčiais dažais –5000 m².
2. Kelio dangos žymėjimas plastiku – 3000 m².
3. Kelio dangos žymėjimas antislydimine danga – 500 m²
4. Kelio dangos (perėjų) žymėjimas šviesą atspindinčiais geltonais dažais –200 m².
5. Pažymėtų linijų ar seno ženklinimo likučių panaikinimas – 50 m².
6. Kelio dangos žymėjimas struktūriniu geltonu šaltu plastiku – 150 m².

IV.2.4. Taisytinos skelbimo originalo datos (jei reikia)

Taisytinų datų vieta: Vietoj: Turi būti:
     

IV.2.5. Taisytini adresai ir informacijos teikimo vietos (jei reikia)

Oficialus pavadinimas ir kodas: 
 
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo patikslinimas
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt.
 
Adresas
 
Pašto indeksas
  LT- 
Šalis
 
Kontaktiniai duomenys
Kam  
Telefonas
 
El. paštas
 
Faksas
 
Interneto adresas

IV.2.6. Tekstas, kuriuo ketinama papildyti skelbimo originalą (jei reikia)

Teksto vieta, kurią ketinama papildyti: Tekstas, kurį ketinama įterpti:
   

IV.3. KITA PAPILDOMA INFORMACIJA (jei reikia)
Patikslinta, atsižvelgus į teikėjo paklausimus (2017-03-14 pranešimas Nr. 5028190) 
IV.4. ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA:  2017-03-15       (metai/mėnuo/diena)
  _____Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas_____   __________   _Audrius  Kuznicovas_
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
  (Parašas)   (Vardas, pavardė)

Mercell Support

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 60
Mercell Support | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norwegen