Evaluering av Arrangørstøtteordningen for scenekunst

Information

02 - Voluntary contract notice
24.08.2016 13:44 (GMT+02:00)
12.10.2016 12:00 (GMT+02:00)
29.09.2016 12:00 (GMT+02:00)
No

Buyer

Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norwegen
971527412

Closing date has passed.

Short description

Evalueringen skal undersøke om Arrangørstøtteordningen for scenekunst er innrettet hensiktsmessig med sikte på å realisere sine mål om å stimulere til visning av nasjonal og internasjonal scenekunst,
stimulere til nyskapende formidlingsmåter, bidra til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå utvikles og gi forutsigbarhet i programmeringsarbeidet som strekker seg over et eller flere år.

Oppdraget har en økonomisk ramme på kr 320.000 eks. mva., og skal være ferdigstilt innen første kvartal 2017.

Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av vedlagte kravspesifikasjon.

Files (click "Show interest" to get access)

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen