Atnaujinta versija:Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos Vilties g. 12, Alytuje, futbolo aikštelės (unikalus Nr. 1197-0002-9010) rekonstravimo, sutvarkant prieigas ir įrengiant sporto aikštyną, statybos darbų pirkimas

Information

Offenes Verfahren
29.08.2016 19:00 (GMT+02:00)
02.09.2016 09:00 (GMT+02:00)

Buyer

Alytaus miesto savivaldybės administracija Alytaus miesto savivaldybės administracija
Vida Šerkšnienė Vidai Šerkšnienei
Rotušės a. 4
LT-62504 Alytus
Litauen
188706935

Closing date has passed.

Short description

 
Sk-4 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2007 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1S-42
(Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 6 d.
įsakymo Nr. 1S-73 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 
Juridinių asmenų registras, 188706935, Rotušės a. 4, Tel.: (370 315) 55 127, Faks.: (370 315) 55 192, vida.serksniene@alytus.lt, http://www.alytus.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
SKELBIMAS DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS ARBA PATAISOS

20   m.                        d. Nr.      
Primename: jeigu dėl pataisymų ar papildymų iš esmės keistųsi skelbimo apie pirkimą originale išdėstytos sąlygos, tai privalės būti pratęsti pasiūlymų pateikimo terminai
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1.) PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KONTAKTINIAI DUOMENYS
Kontaktiniai duomenys  
Kam: Vidai Šerkšnienei
Telefonas
  (370 315) 55 127
El. paštas
  vida.serksniene@alytus.lt
Faksas
  (370 315) 55 192
Interneto adresas
Pagrindinis perkančiosios organizacijos (institucijos)adresas (URL): http://www.alytus.lt


II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS

II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
II.1.1. Pirkimo pavadinimas (kaip nurodyta skelbimo originale)

Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos Vilties g. 12, Alytuje, futbolo aikštelės (unikalus Nr. 1197-0002-9010) rekonstravimo, sutvarkant prieigas ir įrengiant sporto aikštyną, statybos darbų pirkimas


II.1.2. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.CPV)(kaip nurodyta skelbimo originale)
  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas (jei taikoma) 
Pagrindinis objektas  45000000-7  (Statybos darbai.)   
Papildomas(-i) objektas(-ai)  71354300-7  (Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos.)   


III DALIS: PIRKIMO PROCEDŪROS

III.1. PIRKIMO PROCEDŪRA (kaip nurodyta skelbimo originale)
  8. Supaprastintas atviras konkursas

III.2. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

III.2.1. Skelbimo originalo paskelbimo data  2016-08-19  (metai/mėnuo/diena)

IV DALIS: KITA INFORMACIJA


IV.1. ŠIO SKELBIMO TIKSLAS

Pataisa    Papildoma informacija    Pirkimo sutartis nesudaryta   

IV.2. INFORMACIJA, KURIĄ KETINAMA TAISYTI AR PAPILDYTI (kad būtų galima patikslinti datų ar teksto, kuriuos ketinama pataisyti ar papildyti, vietą, prašytume visuomet nurodyti atitinkamos dalies ir punkto skirsnio ir pastraipos skelbimo originale numerį)

IV.2.1.   Perkančiosios organizacijos pateiktos pradinės informacijos pataisa    "Valstybės žinių" priedo "Informaciniai pranešimai" publikacijos nesutapimas su perkančiosios organizacijos pateikta pradine informacija 
(supaprastinto mažos vertės pirkimo atveju – Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbto skelbimo duomenų nesutapimas su perkančiosios organizacijos pateikta pradine informacija)
   Abu atvejai   

IV.2.2.   Skelbimo originale    Atitinkamuose pirkimo dokumentuose
(papildomos informacijos prašytume ieškoti atitinkamuose reikalinguose pirkimo dokumentuose)
   Abu atvejai
(papildomos informacijos prašytume ieškoti atitinkamuose reikalinguose konkurso dokumentuose)
  

IV.2.3. Taisytinas skelbimo originalo tekstas (jei reikia)

Taisytina teksto vieta: Vietoj: Turi būti:
 II.2. APIMTYS

II.2.1. Atsižvelgiant į visas pirkimo objekto dalis ir pirkimo sutarčių pratęsimo galimybes, perkamų prekių kiekiai,
paslaugų ar darbų apimtys. Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, privaloma pateikti reikalaujamą
informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus.
 Perkama kadastrinių bylų parengimas ir darbai. Planuojama įrengti mini futbolo aikštelę (1196 m2), bėgimo takus (230 m2), šuoliaduobę (16 m2), krepšinio aikštelę (558 m2), lauko treniruoklių aikštelę (apie 130 m2). Taip pat bus įrengtas elektroninis tablo, 1 vnt., aikštelių apšvietimas, drenažas.  Perkama kadastrinių bylų parengimas ir darbai. Planuojama įrengti mini futbolo aikštelę (492 m2), bėgimo takus (230 m2), šuoliaduobę (16 m2), krepšinio aikštelę (558 m2), lauko treniruoklių aikštelę (apie 130 m2). Taip pat bus įrengtas elektroninis tablo, 1 vnt., aikštelių apšvietimas, drenažas.

IV.2.4. Taisytinos skelbimo originalo datos (jei reikia)

Taisytinų datų vieta: Vietoj: Turi būti:
 IV.3.1. Pirkimo dokumentų ir aprašomojo dokumento (konkurencinio dialogo atveju) gavimo sąlygos  2016-09-01(metai/mėnuo/diena) 
  (laikas)
 2016-09-02(metai/mėnuo/diena) 
  (laikas)
 IV.3.3. Pasiūlymų (pirminių pasiūlymų) pateikimo terminas  2016-09-01(metai/mėnuo/diena) 
  10:00 (laikas)
 2016-09-02(metai/mėnuo/diena) 
 10:00 (laikas)
 IV.3.5. Vokų su pasiūlymais atplėšimo data, laikas ir vieta  2016-09-01(metai/mėnuo/diena) 
  10:45 (laikas)
 2016-09-02(metai/mėnuo/diena) 
 10:45 (laikas)

IV.2.5. Taisytini adresai ir informacijos teikimo vietos (jei reikia)

Oficialus pavadinimas ir kodas: 
 
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo patikslinimas
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt.
 
Adresas
 
Pašto indeksas
  LT- 
Šalis
 
Kontaktiniai duomenys
Kam  
Telefonas
 
El. paštas
 
Faksas
 
Interneto adresas

IV.2.6. Tekstas, kuriuo ketinama papildyti skelbimo originalą (jei reikia)

Teksto vieta, kurią ketinama papildyti: Tekstas, kurį ketinama įterpti:
   

IV.3. KITA PAPILDOMA INFORMACIJA (jei reikia)
 
IV.4. ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA:  2016-08-29       (metai/mėnuo/diena)
  _____Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja_____   __________   _Vida  Šerkšnienė_
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
  (Parašas)   (Vardas, pavardė)

Mercell Support

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 60
Mercell Support | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norwegen