Elektros energijos pirkimas Alytaus miesto gatvėms apšviesti, šviesoforams ir vaizdo kameroms

Information

Offenes Verfahren
26.04.2016 19:13 (GMT+02:00)
12.05.2016 09:30 (GMT+02:00)
05.05.2016 10:00 (GMT+02:00)

Buyer

Alytaus miesto savivaldybės administracija Alytaus miesto savivaldybės administracija
Vida Šerkšnienė Vida Šerkšnienė
Rotušės a. 4
LT-62504 Alytus
Litauen
188706935

Closing date has passed.

Short description

  Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai
tvarkos aprašo 
priedas
   ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 
Juridinių asmenų registras, 188706935, Rotušės a. 4, Tel.: +370 31555127, Faks.: +370 31555192, vida.serksniene@alytus.lt, http://www.alytus.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
SKELBIMAS, SUSIJĘS SU PAPILDOMA INFORMACIJA, INFORMACIJA APIE NEUŽBAIGTĄ PROCEDŪRĄ ARBA PATAISA

20   m.                        d. Nr.      
Primename: jeigu dėl pataisymų ar papildymų iš esmės keistųsi skelbimo apie pirkimą originale išdėstytos sąlygos, susijusios su vienodu vertinimu ir konkurencingo pirkimo tikslu, tai privalės būti pratęsti pradiniai numatyti laiko terminai
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA (INSTITUCIJA)
I.1.) PAVADINIMAS, ADRESAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
Oficialus pavadinimas: 
 Alytaus miesto savivaldybės administracija (188706935)
Adresas:
  Rotušės a. 4
Miestas:
  Alytus
Pašto kodas:
  LT- 62504
Šalis:
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys:  
Kam: Vida Šerkšnienė
Telefonas:
  +370 31555127
El. paštas:
  vida.serksniene@alytus.lt
Faksas:
  +370 31555192
Interneto adresas (-ai)(jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos (institucijos)adresas (URL): http://www.alytus.lt 

Pirkėjo profilio adresas (URL):  


I.2) PERKANČIOSIOS ĮSTAIGOS TIPAS

Perkančioji organizacija (tuo atveju kai sutarčiai taikoma Direktyva 2004/18/EB)   
Perkančioji institucija (tuo atveju, jeigu sutarčiai taikoma Direktyva 2004/17/EB - „Komunalinės paslaugos“)   

II DALIS: SUTARTIES OBJEKTAS

II.1) APRAŠYMAS
II.1.1) Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija (institucija) ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai (kaip nurodyta skelbimo originale)

Elektros energijos pirkimas Alytaus miesto gatvėms apšviesti, šviesoforams ir vaizdo kameroms

II.1.2) Trumpas sutarties ar pirkimo (-ų) aprašymas (kaip nurodyta skelbimo originale)
     Elektros energija perkama Alytaus miesto gatvėms apšviesti, šviesoforams ir vaizdo kameroms


II.1.3) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) (kaip nurodyta skelbimo originale)
  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas (jei taikoma) 
Pagrindinis objektas  09310000-5  (Elektra.)   


IV DALIS: PROCEDŪRA
IV.1) PROCEDŪROS RŪŠIS

IV.1.1) Procedūros rūšis (kaip nurodyta skelbimo originale)
  1. Atvira

IV.2) ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

IV.2.1) Perkančiosios organizacijos (institucijos) priskirtas bylos numeris (kaip nurodyta skelbimo originale, jei taikoma)
172392

IV.2.2) Elektroniniu būdu teikiamų skelbimų nuoroda (jei žinomos)

Skelbimo originalas buvo siųstas naudojant: SIMAP               
  OJS eSender      
Prisijungimas:   TED93
Skelbimo nuoroda:   016285 - 2016

IV.2.3) Elektroniniu būdu teikiamų skelbimų nuoroda (jei taikoma)

Skelbimo OL numeris: 2016 /S 55 - 91559,  2016-03-18 (metai/mėnuo/diena)

IV.2.4) Skelbimo originalo išsiuntimo data:  2016-03-16  (metai/mėnuo/diena)

VI DALIS: KITA INFORMACIJA


VI.1) ŠIO SKELBIMO TIKSLAS (jei taikoma; pažymėkite tiek langelių, kiek reikia)

Nebaigta procedūra    Pataisa    Papildoma informacija   

VI.2) INFORMACIJA APIE NEBAIGTĄ PASKYRIMO PROCEDŪRĄ (jei taikoma; pažymėkite tiek langelių, kiek reikia)

Paskyrimo procedūra buvo nutraukta.   
Paskyrimo procedūra buvo paskelbta nesėkminga.   
Sutartis nebuvo paskirta.   
Sutartis gali būti paskelbta iš naujo.   

VI.3) INFORMACIJA, KURIĄ KETINAMA TAISYTI AR PAPILDYTI(jei taikoma; kad būtų galima patikslinti datų ar teksto, kuriuos ketinama pataisyti ar papildyti, vietą, prašytume visuomet nurodyti atitinkamo skirsnio ir pastraipos skelbimo originale numerį)

VI.3.1)   Perkančiosios organizacijos pateiktos pradinės informacijos pataisa    TED publikacijos nesutapimas su perkančiosios organizacijos pateikta pradine informacija    Abu atvejai   

VI.3.2)   Skelbimo originale    Atitinkamuose konkurso dokumentuose
(papildomos informacijos prašytume ieškoti atitinkamuose reikalinguose konkurso dokumentuose)
   Abu atvejai
(papildomos informacijos prašytume ieškoti atitinkamuose reikalinguose konkurso dokumentuose)
  

VI.3.3) Taisytinas skelbimo originalo tekstas (jei taikoma)

Taisytina teksto vieta: Vietoj: Turi būti:
     

VI.3.4) Taisytinos skelbimo originalo datos (jei taikoma)

Taisytinų datų vieta: Vietoj: Turi būti:
 IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos (kai taikoma konkurencinis dialogas)  2016-04-21(metai/mėnuo/diena) 
  11:00 (laikas)
 2016-05-05(metai/mėnuo/diena) 
 11:00 (laikas)
 IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas  2016-04-28(metai/mėnuo/diena) 
  10:00 (laikas)
 2016-05-12(metai/mėnuo/diena) 
 10:30 (laikas)
 IV.3.7) Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą  2016-07-22(metai/mėnuo/diena) 
  (laikas)
 2016-08-08(metai/mėnuo/diena) 
  (laikas)
 IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos  2016-04-28(metai/mėnuo/diena) 
  10:00 (laikas)
 2016-05-12(metai/mėnuo/diena) 
 10:30 (laikas)

VI.3.5) Taisytini adresai ir informacijos teikimo vietos (jei taikoma)

Taisytino teksto vieta: (jei taikoma)
 
Oficialus pavadinimas: 
 
Adresas:
 
Miestas:
 
Pašto kodas:
  LT- 
Šalis:
 
Kontaktiniai duomenys:
Kam:  
Telefonas:
 
El. paštas:
 
Faksas:
 
Interneto adresas(-ai) (jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos (institucijos)adresas (URL): 

Pirkėjo profilio adresas (URL):  

VI.3.6) Tekstas, kuriuo ketinama papildyti skelbimo originalą (jei taikoma)

Teksto vieta, kurią ketinama papildyti: Tekstas, kurį ketinama įterpti:
   

VI.4) KITA PAPILDOMA INFORMACIJA (jei taikoma)
Skelbimas tikslinamas dėl techninės klaidos konkurso sąlygų 1 priede 
VI.5) ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA:  2016-04-26       (metai/mėnuo/diena)
  _____Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja_____   __________   _____Vida   Šerkšnienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas pavardė)

Mercell Support

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 60
Mercell Support | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norwegen