Jan Erik Sæther Ask

Innkjøpsansvarlig

Tenders

Title Closing date
Vikar innkjøpsansvarlig 04.08.2021 12:00
Kunstneres arbeidsforhold og levekår 14.06.2021 12:00
Parallelle rammeavtaler for kjøp av konsulenttjenester 11.01.2021 12:00
IKT-systemer og plattformer 16.02.2021 12:00
Virksomhetsutvikling og digitalisering 16.02.2021 12:00
Parallelle rammeavtaler for kjøp av konsulenttjenester 16.02.2021 12:00
Evaluering av tilskuddsordningen for musikkfestivaler og Kulturrådets øvrige virkemidler for festivalene på kunstområdene musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst og tverrfaglige festivaler 16.02.2021 12:00
Evaluering av tilskuddsordningen for musikkfestivaler og Kulturrådets øvrige virkemidler for festivalene på kunstområdene musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst og tverrfaglige festivaler 11.01.2021 12:00
Evaluering av kunstnerassistentordningen 14.01.2021 12:00
Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester
Nasjonale datasett 12.10.2020 12:00
Bistand til utvikling av IT-strategi 05.10.2020 12:00
Webinar for museumssektoren 21.09.2020 12:00
Rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester 31.08.2020 14:00
Konsulent prosessledelse 31.08.2020 12:00
Leie av midlertidig leder – avdelingsdirektør virksomhetsstyring 17.08.2020 12:00
Rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester 19.08.2020 12:00
Gjennomgang og tilpasning av organisasjons- og styringsstruktur 11.08.2020 12:00
Kulturrådets podkast 18.06.2020 12:00
Behovsanalyse ny systemstøtte for tilskuddsforvaltning 19.06.2020 12:00
Scenarier for fremtidens kultursektor 19.05.2020 12:00
Modell for beregning av restaurerings- og vedlikeholdsutgifter 25.05.2020 12:00
Kunnskapsprosjekt Fri scenekunst og formidling. Muligheter og utfordringer knyttet til visning av fri scenekunst. 21.05.2020 12:00
Rammeavtale for kjøp av kredittkorttjenester 28.04.2020 12:00
Analyse av Kulturrådets IT driftsmiljø- og infrastruktur 06.02.2020 12:00
Analyse av Kulturrådets IT arkitektur, samt utarbeidelse av målearkitektur og modell for arkitekturstyring 06.02.2020 12:00
Parallelle rammeavtaler for kjøp av juridiske tjenester 20.01.2020 12:00
Medieovervåkningstjenester 05.12.2019 12:00
Rammeavtale. Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur 18.11.2019 12:00
Vurdering av tilgang til åpne data 18.11.2019 12:00
Digital resepsjon 11.11.2019 12:00
Kartlegging av kunnskap om mangfold og inkludering i norsk kunst- og kulturliv 21.10.2019 12:00
Forprosjekt internett 15.10.2019 12:00
Kartlegging av internasjonal næringsrettet aktivitet blant Kulturrådets søknader og tildelinger 19.09.2019 12:00
Internasjonalt samarbeid 19.09.2019 12:00
Rammeavtale for kjøp av kommunikasjonstjenester 21.08.2019 12:00
Rammeavtale for kjøp av grafisk designtjenester 26.06.2019 12:00
Norsk oversettelse av Spectrum 5.0 20.08.2019 12:00
Rammeavtale for kjøp av utviklings- og forvaltningstjenester på eSak 21.05.2019 12:00
Anskaffelse av internasjonalt sammenlikningsgrunnlag for statlige insentiver og korrektiver i norsk kunstnerpolitikk 20.05.2019 12:00
Arrangement-app for Kulturrådet 13.05.2019 12:00
Klassifisering av virkemidler, metodisk rammeverk, kartlegging av statlige aktører som forvalter virkemidler på kunst- og kulturområdet, og vurdering av praksis for anvendelse av ulike virkemidler 06.05.2019 12:00
Anskaffelse av eksternt sekretariat for sluttrapport om analyse av forvaltningspraksis 25.04.2019 12:00
Anskaffelse av delegeringsreglement 24.04.2019 12:00
Kunst i tall 06.05.2019 12:00
Analyse av forvaltningspraksis 26.03.2019 12:00
Avslutningskonferanse for det nordiske prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden» 01.04.2019 12:00
Rammeavtale for kjøp av oversettelses- og språktjenester 06.03.2019 12:00
Rammeavtale for kjøp av brukerlisenser for musikkomposisjoner, samt egenkomponering 14.02.2019 12:00
Bruker- og bruksundersøkelse museer 13.02.2019 12:00
Renholdstjenester 19.12.2018 12:00
Løsning for elektronisk varslingskanal 26.11.2018 12:00
Kreativ næring, kuraterte møteplasser 14.11.2018 12:00
Analyse av arealbruk, kontormiljø og utforming av Kulturrådets lokaler i Oslo 24.10.2018 12:00
Anskaffelse av lederutviklingsprogram 15.10.2018 12:00
Kompetanseprogram kreativ næring 15.10.2018 12:00
Litteraturutredningen 2019. En gjennomgang av Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur. 18.09.2018 12:00
Følgeevaluering - den kulturelle og kreative næringen 2018-2022 27.08.2018 12:00
Integrasjonsutvikler 18.06.2018 12:00
Rapportutvikler/statistikk- og analysekompetanse 18.06.2018 12:00
Prosjektlederstøtte 18.06.2018 12:00
Konsulentbistand til prosjekt for statistikk og analyse i Norsk kulturråd 18.06.2018 12:00
Statistikk og analyseverktøy med tilhørende tjenester, samt vedlikeholdsavtale 18.06.2018 12:00
Forskningsoppdrag om organisering, kunstnerisk praksis og ressurstilgang i det visuelle kunstfeltet 17.04.2018 12:00
Kartlegging og analyse av strategier og virkemidler for visuell kunst 17.04.2018 12:00
Gjennomgang av foreliggende statistikk om visuell kunst i Norge 17.04.2018 12:00
Leie av kontorlokaler i Bodø 15.01.2018 12:00
Rammeavtale for kjøp av møbler og inventar 10.01.2018 12:00
Kjøp av møbler og inventar 07.12.2017 14:00
Rekrutteringstjenester 04.12.2017 12:00
Avtale om medieovervåkningstjenester 05.12.2017 12:00
Rammeavtale for kjøp av audiovisuelle produkter og tjenester 28.11.2017 12:00
Rammeavtale for kjøp av nettverkskomponenter, programvare og tilhørende nettverksrelatert utstyr og tjenester 04.12.2017 12:00
Utredning om konsertarrangører 26.10.2017 12:00
Rammeavtale for kjøp av programvare, lisenser, assistanse og tilhørende tjenester
Rammeavtale for kjøp av servere og lagring med tilhørende ekstrautstyr
Rammeavtale for kjøp av PC og skjermer med tilhørende ekstrautstyr
Leie av kontorlokaler til kontoret Kreativt Norge 12.06.2017 12:00
Rammeavtale for kjøp av servere og lagring med tilhørende ekstrautstyr 08.05.2017 12:00
Evaluering av Aspirantordningen i Norsk kulturråd 2012 – 2016 06.06.2017 12:00
Rammeavtale for kjøp av programvare, lisenser, assistanse og tilhørende tjenester 13.03.2017 12:00
Evaluering av tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper 24.04.2017 12:00
Rammeavtale for kjøp av programvare, lisenser, assistanse og tilhørende tjenester 31.03.2017 12:00
Utredning om allmenne kulturtidsskift i Norge og betydningen av Norsk kulturråds støtteordninger 17.01.2017 12:00
Avtale om leie av kaffemaskiner og levering av tilhørende produkter og tjenester 14.11.2016 12:00
Konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy. KGV og KAV.
Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester innen informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign på web
Evaluering av forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer
Evaluering av Forprosjektordningen for scenekunst 12.10.2016 12:00
Evaluering av Arrangørstøtteordningen for scenekunst 12.10.2016 12:00
Evaluering av Forprosjektordningen og Arrangørstøtteordningen for scenekunst 06.06.2016 12:00
Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur
Vedlikeholdsavtale Kulturrådets nettsider
Rammeavtale databriller
Rammeavtale for kjøp av kredittkorttjenester
Konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy. KGV og KAV. 21.04.2016 12:00
Evaluering av forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer 02.05.2016 12:00
Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester innen informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign på web 25.01.2016 12:00
Rammeavtale for kjøp av kredittkorttjenester
Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur
Rammeavtale databriller
Rammeavtale på trykkeritjenester for Norsk kulturråd
Vedlikeholdsavtale Kulturrådets nettsider
Evaluering av Kunstløftet 2012 - 2015
Bistand til utvikling av kartbaserte demonstratorer
Bedriftshelsetjenester 08.04.2015 12:00
Evaluering av KSYS
Rammeavtale på trykkeritjenester for Norsk kulturråd 02.02.2015 12:00
Evaluering av Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt
Forlagstjenester i forbindelse med utgivelse av Kulturrådets historie
Rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita
Evaluering av Kulturrådets satsning på digital infrastruktur for museer
Rammeavtale for kjøp av hotelltjenester
Evaluering av Kunstløftet 2012 - 2015
Evaluering av KSYS 09.12.2014 12:00
Rammeavtale. Musikk- og litteraturbransjen i tall 14.05.2014 12:00
Rammeavtale for kjøp av hotelltjenester 09.04.2014 12:00
Parallelle rammeavtaler for kjøp av kontorrekvisita 18.03.2014 12:00
Forlagstjenester i forbindelse med utgivelse av Kulturrådets historie 07.11.2013 12:00
FOU oppdrag. Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet 28.10.2013 12:00
Rammeavtale for matlevering 15.08.2013 12:00
Anskaffelse av flyttetjenester 31.05.2013 12:00
Anskaffelse av renholdstjenester Norsk kulturråd 13.05.2013 12:00

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen