Genudbud af håndværkerydelser til drift og vedligeholdelse - fagentrepriser

Information

02 - Udbudsbekendtgørelse
Offentligt udbud
26-05-2016 21:44 (GMT+02:00)
03-06-2016 12:00 (GMT+02:00)

Indkøber

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Kommunale Ejendomme KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Kommunale Ejendomme
Ulrik Forsbøl Michele Marques Fejø
Nyropsgade 7 , 5. sal
1602 København V
Danmark
64942212

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Københavns Kommune genudbyder håndværkerydelser til drift og vedligeholdelse af kommunens samlet ejendomsportfløje.

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på håndværkerydelser til drift og vedligeholdelse - fagentrepriser

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på håndværkerydelser til drift og vedligeholdelse indenfor følgende fagområder:

·        Murerarbejder

·        Tømrerarbejder

·        Malerarbejder

·        Vvs- og blikkenslagerarbejder

·        El-installationsarbejder

·        Glarmesterarbejder

Arbejdet omfatter bl.a. udførelse af drift og vedligeholdelsesopgaver, herunder fx planlagt vedligehold og reparationer, men også akut afhjælpning af skader eller svigt der af sikkerhedsmæssige årsager, eller for at begrænse skadens omfang, kræver hurtig afhjælpning.

Opgaveindholdet er eksempelvis (ej udtømmende):

Murerarbejder:

·        Reparation af murværk

·        Reparation, udskiftning og opsætning af fliser og klinker

·        Reparation og udskiftning af fuger

·        Støbe sokkel og/eller gulv

Tømrerarbejder:

·        Vindfang og vinduesudskiftning

·        Indbrudsskader og reparationer (fx efter hærværk)

·        Reparation og service efter storm- og vandskader

·        Flytning/opsætning af gipsvægge/gipslofter

Malerarbejder

·        Reparation efter murer- og tømrerarbejde mv.

·        Spartling, opsætning af væv og maling af indvendige vægge

VVS- og blikkenslagerarbejder

·        Reparation og udskiftning af toiletter og anden sanitet

·        Fejlfinding, indjustering og regulering af varmeanlæg

·        Fejlfinding og reparation af lækager

·        Tagrender og nedløbsrør – reparation og udskiftning

El-installationsarbejder

·        Fejlfinding, reparation og udskiftning af eksisterende el-installationer, herunder ABDL-anlæg

·        Flytning af el-installationer

·        Reparation og udskiftning af lysarmatur

Glarmesterarbejder

·        Udskiftning af ruder

Ansøgeren skal være forberedt på, at der vil forekomme opgaver hos en bred vifte af enheder, institutioner, administrative og offentlige bygninger, herunder også institutioner for borgere der har sociale og/eller psykiske problemer, handicap og lignende, og som befinder sig i forskellige former for bo-, aflastnings-, aktivitets-, og behandlingstilbud.

Der kan ligeledes forekomme opgaver, hvor det er særlig vigtigt, at der udvises respekt- og hensynsfuld optræden under arbejdets udførsel.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag B).

Ordregiver ønsker at indgå aftale med 3 økonomiske aktører pr. delaftale og vil tildele opgaver i henhold til den i Rammeaftalen (bilag A) angivne tildelingsprocedure, jf. bilag 7.

Herudover ønsker ordregiver at indgå vedståelsesaftaler med en  4. Leverandør og en 5. Leverandør pr. delaftale, som potentielle leverandører,  som vil blive optaget på rammeaftalen, hvis en eller flere af de 3  Leverandører på rammeaftalen udtræder af rammeaftalen i kontraktperioden. 

Delaftaler

For at deltage i en eller flere af nedenstående delaftaler, skal du trykke på den eller de relevante delaftaler nedenfor. Når du er inde på delaftalen kan du trykke på knappen "Meld din interesse". Hvis du registrerer dig som ny bruger, valideres dine informationer af Mercell indenfor normal arbjedstid og du vil modtage login informationer. Du kan downloade filerne, når du har gennemført registreringen.

Titel Status
1-1 El Installation, distrikt 1 Brønshøj, Husum - postnr. 2700, Vanløse postnr. 2720 Afsendt
1-2 Glarmester, distrikt 1 - Brønshøj og Husum postnr. 2700 og Vanløse 2720 Afsendt
1-3 Maler, distrikt 1 - Brønshøj og Husum postnr. 2700 og Vanløse 2720 Afsendt
1-4 Murer, distrikt 1 - Brønshøj og Husum postnr. 2700 og Vanløse 2720 Afsendt
1-5 Tømrer, distrikt 1 - Brønshøj og Husum postnr. 2700 og Vanløse 2720 Afsendt
1-6 VVS- og blikkenslager, distrikt Brønshøj, Husum postnr. 2700 og Vanløse postnr. 2720 Afsendt
2-1 El installation, distrikt Bispebjerg postnr. 2400 og Nørrebro postnr. 2200 Afsendt
2-2 Glarmester; distrikt Bispebjerg postnr. 2400 og Nørrebro postnr. 2200 Afsendt
2-3 Maler, distrikt Bispebjerg postnr. 2400 og Nørrebro postnr. 2200 Afsendt
2-4 Murer, distrikt Bispebjerg postnr. 2400 og Nørrebro postnr. 2200 Afsendt
2-5 Tømrer, distrikt Bispebjerg postnr. 2400 og Nørrebro postnr. 2200 Afsendt
2-6 VVS- og bllikkenslager, distrikt Bispebjerg postnr. 2400 og Nørrebro postnr. 2200 Afsendt
3-1 El-installation, Østerbro postnr. 2100 og indreby postnr. 1000-1499 Afsendt
3-2 Glarmester, Østerbro postnr. 2100 og indreby postnr. 1000-1499 Afsendt
3-3 maler, Østerbro postnr. 2100 og indreby postnr. 1000-1499 Afsendt
3-4 Murer, Østerbro postnr. 2100 og indreby postnr. 1000-1499 Afsendt
3-5 Tømrer, Østerbro postnr. 2100 og indreby postnr. 1000-1499 Afsendt
3-6 VVS- og blikkenslager, Østerbro postnr. 2100 og indreby postnr. 1000-1499 Afsendt
4-1 El installation, distrikt 4 Valby postnr. 2500 og Vestebro/Kongens Enghave postnr. 1500-1799 og 2450 Afsendt
4-2 Glarmester, distrikt 4 Valby postnr. 2500 og Vestebro/Kongens Enghave postnr. 1500-1799 og 2450 Afsendt
4-3 Maler, distrikt 4 Valby postnr. 2500 og Vestebro/Kongens Enghave postnr. 1500-1799 og 2450 Afsendt
4-4 Murer. distrikt 4 Valby postnr. 2500 og Vestebro/Kongens Enghave postnr. 1500-1799 og 2450 Afsendt
4-5 Tømrer, distrikt 4 Valby postnr. 2500 og Vestebro/Kongens Enghave postnr. 1500-1799 og 2450 Afsendt
4-6 VVS- og blikkenslager, distrikt 4 Valby postnr. 2500 og Vestebro/Kongens Enghave postnr. 1500-1799 og 2450 Afsendt
5-1 El intallation, distrikt 5 Amager postnr. 2300 Afsendt
5-2 Garmester, Distrikt 5 Amager postnr 2300 Afsendt
5-3 Maler, distrikt 5 Amager postnr. 2300 Afsendt
5-4 Murer, Distrikt 5 Amager postnr 2300 Afsendt
5-5 Tømrer, distrikt 5 Amager postnr. 2300 Afsendt
5-6 VVs- og blikkenslager, distrikt 5 Amager post nr 2300 Afsendt

Filer

Navn Størrelse
Bilag 3 Køberens krav til statistik og fakturering.pdf 97 KB
Bilag 4 Kunder på aftalen.pdf 17 KB
Bilag 5 Oplysningsskema om underleverandører.docx 39 KB
Bilag 6 - Leverandørens Samfundsansvar.doc 71 KB
Bilag 7 - Bestilling.docx 15 KB
Bilag 8 - Miniudbudsbetingelser og Leveringsaftale.docx 45 KB
Bilag A - Rammeaftalen.docx 192 KB
Bilag B - Kravspecifikation.docx 59 KB
Bilag F - Vedståelsesaftale.docx 128 KB
Bilag C - Udbudsbetingelser.docx 262 KB
Bilag D - ESPD i XML 105 KB
Bilag 9 - Særlige vikår.docx 33 KB
Bilag D - Ny ESPD 609 KB
Bilag E - Tilbudsliste 17 KB
Bilag G - KK Vejledning til udfyldning af ESPD.docx 40 KB

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark