Etablering og drift av parkeringsanlegg under Torvene i Kristiansand

Information

Does not exist in Denmark
21-04-2015 09:40 (GMT+02:00)
15-05-2015 12:00 (GMT+02:00)

Indkøber

Kristiansand Eiendom Kristiansand Eiendom
Arne Birkeland Arne Birkeland
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Norge
963296746

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Kristiansand kommune har utarbeidet og vedtatt en reguleringsplan for et parkeringsanlegg under torvene sentralt i Kvadraturen. Kommunen eier store deler av grunnen til parkeringsanlegget med et sentralt unntak, rampe til/ fra Festningsgaten (fylkesveg).

Det er ikke aktuelt å bygge ut anlegget i kommunal regi/ eie. Kommunen søker derfor etter en privat leverandør som kan prosjektere, bygge, finansiere og drifte et parkeringsanlegg i privat regi. Kommunen stiller på nærmere angitte vilkår sin grunn til disposisjon gjennom en festeavtale med festetid på 50 år.

Foretrukket leverandør vil bli tildelt en tjenestekonsesjon for drift av anlegget.

Filer

Navn Størrelse
Vedlegg%201%20-%20Egenerkl%C3%A6ring%20om%20HMS.pdf 82 KB
Vedlegg%204%20-%20Utkast%20til%20tjenestekonsesjonskontrakt.pdf 70 KB
Vedlegg%203%20-%20Utkast%20til%20festekontrakt.pdf 87 KB
Vedlegg%207%20-%20Sak%20for%20kommunalutvalget.pdf 331 KB
Vedlegg%205%20%20Kart.pdf 576 KB
Vedlegg%206%20Link%20til%20reguleringssak.pdf 54 KB
Tilbudsinnbydelse%20%20-%20konkurransegrunnlag.pdf 119 KB
Vedlegg%202%20Egenerkl%C3%A6ring%20sosial%20dumping.pdf 26 KB

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark