Teknisk rådgivning og bistand vedr. partneringaftale for Nyt Skovmølleværk

Information

05 - Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed
Udbud med forhandling med forudgående offentliggørelse
15-12-2021 15:45 (GMT+01:00)
22-12-2021 12:00 (GMT+01:00)
Nej

Indkøber

SamAqua A/S SamAqua A/S
SamAqua SamAqua
Linne Marie Lauesen Vivian Jacobsen
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Danmark
34216169

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører levering af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opførelse af Nyt Skovmølleværk på Skovmøllevej 35a, 5881 Skårup (Fyn). Der skal etableres et nyt vandværk til erstatning for det gamle, som er utidssvarende. Det eksisterende (Gl.) Skovmølleværk skal være i fuld funktion i hele anlægsperioden frem til endt indkøring, og kunne serviceres i fuldt omfang ind til endelig omkobling til Nyt Skovmølleværk. Nærværende opgave udbydes i et partneringsamarbejde på grundlag af de foreliggende indledende tekniske undersøgelser, som skal stå for den endelige optimering, projektering og udførelse. Jf. videre i II.2.4 og i udbudsmaterialets ”Tilbudsgrundlaget for Rådgivning”, ”Beskrivelse og funktionskrav til Nyt Skovmølleværk” samt ”Tilbudsversion af Partneringaftale”, herunder ”Ydelsesbeskrivelse for Rådgiveren” ” samt nærværende Rettelsesbrevs øvrige rettelser til ovenstående dokumenter.

Dette er prækvalifikationen til en 2 trins opgave, hvor du kan finde informationer og evt. filer på tilbudsfasen på dette link: Tilbudsfase for rådgivning og bistand til Nyt Skovmølleværk

Filer

Navn Størrelse
0.1.0_Tilbudsversion Partneringaftale_Nyt Skovmølleværk_2021.rtf 384 KB
0.1.1_F.R.I. ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab 2018.pdf 587 KB
0.1.2_F.R.I. ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019.pdf 613 KB
0.1.3_Ydelsesbeskrivelse for Rådgiveren.pdf 537 KB
0.1.5_Indkøring, aflevering, overdragelse, 1 års drift og Drifts og vedligeholdelsesmanualer mv.pdf 106 KB
0.2_Bilag A - Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder.docx 47 KB
1.2_AB18_tilføjelser_fravigelse.pdf 1,20 MB
1.3_ABR18_tilføjelser_fravigelse.pdf 345 KB
2.0_Beskrivelse og funktionskrav til Nyt Skovmølleværk.pdf 612 KB
2.0.1_Skovmølleværket_behovsanalyse_krav.pdf 2,28 MB
2.1.1_Standard udbudsbeskrivelse 2021.pdf 829 KB
2.1.2_Bilag I - Særligt vedr. denne entreprise_Standard_udbudsbeskrivelse.pdf 336 KB
2.1.3_Bilag II_Idekatalog over metoder til lokal afledning af regnvand på private ejendomme.pdf 145 KB
2.1.4_Bilag III_Permeable belægninger som LAR.pdf 667 KB
2.2_Rent-vand-med-omtanke-hygiejnefolder.pdf 5,44 MB
2.3_Sikkerhedsfolder.pdf 2,57 MB
2.4_Vigtig-viden-om-arbejde-med-vand-folder_vers3.pdf 2,38 MB
3.0_Oversigt_Skovmølleværket med ortofoto.pdf 1,69 MB
3.1_Generel oversigt_Skovmølleværket - vand, skærmkort.pdf 522 KB
3.2.1_Ledningsplan.jpg 12,79 MB
3.2.2_Kælderplan.jpg 5,77 MB
3.2.3_Rørføring_kælder.jpg 3,32 MB
3.2.4_Afløbsinstallation oversigtstegning.jpg 3,64 MB
3.2.5_facader.jpg 3,94 MB
3.2.6_Klinkebelægning og afretningslag etage 2.jpg 3,56 MB
3.2.7_Oversigtsplan beholder.jpg 3,03 MB
3.2.8_Oversigtstegning etage 1.jpg 3,51 MB
3.2.9_Oversigtstegning etage 2.jpg 3,33 MB
3.2.10_Oversigtstegning totalsnit.jpg 4,24 MB
3.2.11_Skovmølleværket_stiplet.jpg 49 KB
3.2.12_Skovmølleværket_stiplet_bassin.jpg 45 KB
3.2.13_Skovmølleværket_stiplet_mur.jpg 47 KB
3.3.0_Tavlerum.JPG 2,38 MB
3.3.1.0_Trappenedgang_til_kælder.JPG 3,00 MB
3.3.1.1_Gelænder.JPG 4,05 MB
3.3.1.2_Rislefiltre_1.JPG 3,10 MB
3.3.1.3_Rislefiltre_2.JPG 4,63 MB
3.3.1.4_Filtre_1.JPG 4,24 MB
3.3.1.5_Filtre_2.JPG 4,10 MB
3.3.1.6_Filter.JPG 2,36 MB
3.3.1.7_Filteropbygning_demo.JPG 3,06 MB
3.3.1.8_Indgang_filtre.JPG 4,06 MB
3.3.1.9_Indgang Filtre.JPG 4,09 MB
3.3.1.10_Indgang filtre.JPG 3,59 MB
3.3.1.11_Pumper.JPG 3,25 MB
3.3.1.12_Pumper.JPG 2,80 MB
3.3.1.13_Rørgang.JPG 2,38 MB
3.3.1.14_Pumpe.JPG 2,94 MB
3.3.1.15_Pumper.JPG 3,88 MB
3.3.1.16_pumpe.JPG 4,55 MB
3.3.1.17_pumpe.JPG 4,57 MB
3.3.1.18_pumpe.JPG 4,19 MB
3.3.1.19_Nødgenerator.JPG 2,86 MB
3.3.1.20_Dieseltank.JPG 2,98 MB
3.3.1.21_Gulvmarkering.JPG 3,89 MB
3.3.1.22_Udendørs.JPG 7,74 MB
3.3.1.23_Udendørs.JPG 6,25 MB
3.3.1.24_Udendørs.JPG 6,03 MB
3.3.1.25_Skovmølleværk_udefra.JPG 5,60 MB
3.3.1.26_Udendørs.JPG 5,76 MB
4.0.0_Beslutningsnotat nr 2_Dimensionering af Skovmølleværket_inkl bilag 2.pdf 680 KB
4.0.1_Svendborg Vand Dimensioneringsgrundlag Bilag 1 Samtidighedsanalyse.pdf 41 KB
4.1.0_Beslutningsnotat nr 3 Forsyningssikkerhed i anlægsperioden_ inkl bilag 1.pdf 416 KB
4.1.1_Beslutningsnotat nr 3_Bilag_2_Forsyningssikkerhed i anlægsperioden - supplerende vurderinger.pdf 804 KB
4.2_Beslutningsnotat nr 4_Differentieret råvandsindpumpning inkl. bilag.pdf 5,49 MB
6.0_Beslutningsnotat nr 1_Afværgetiltag Business cases_inkl bilag.pdf 1,19 MB
6.1_Notat_Fjernelse af DMS med ozon.pdf 432 KB
6.2_Tolylfluanid - Regulation (EU) No 528-2012.pdf 1,78 MB
6.3_Litteraturstudie DMS og NDMA.pdf 499 KB
6.4_Notat vedr. DMS og NDMA.pdf 469 KB
6.5_Notat Sammenfatning og status for DMS renseteknikker.pdf 307 KB
6.6_Rapport_Arealkortlægning for dyrkninger i oplandet til Skovmølleværket.pdf 1,76 MB
6.7_Notat - UV-H2O2.pdf 206 KB
6.8_Notatet om UVH2O2.msg 100 KB
6.9_energisammenligning.jpg 49 KB
7.0_Geoteknisk Rapport 2021_1976_Skovmøllevej 35a.pdf 4,06 MB
8.0_Skovmølleværket - indvindingstilladelse.pdf 572 KB
8.1_Skovmølleværket - VVM-afgørelse.pdf 255 KB
8.2_Skovmøllevej 35 Afløbssag 1976.pdf 21,61 MB
8.3_Kloakering af skyllevand_1980.pdf 5,66 MB
9.0.1_Formidlingscenter Skovmøllen - plakater - sept. 2019.pdf 4,30 MB
9.0.2_Formidlingscenter Skovmøllen - idekatalog.pdf 4,85 MB
9.1.0_Rapport - Kildepladsanalyse - scenarier.pdf 571 KB
9.1.1_Bilag 1 Svendborg Kildepladsmodel supplerende scenarioberegning.pdf 559 KB
9.1.2_Kildepladsmodel Krügers forslag.pdf 328 KB
9.1.3_Rapport - Kildepladsanalyse - supplerende scenarioberegning.pdf 529 KB
9.1.4_Rapport -Basal kildepladsanalyse for Skovmølleværket.pdf 579 KB
9.2_Renovering af kildepladser omkring Skovmølleværket rev1.pdf 1,15 MB
9.3_Spændvidden af boringskapacitet.pdf 354 KB
9.4_Indvindingsboringer_Holmdrup_kortskitse.pdf 4,10 MB
9.5_Bilag 1 Anlægsregistrering for Skovmølleværkets kildepladser.pdf 300 KB
9.6_Kildepladsanalyse_Notat Niras 28082019.pdf 1,17 MB
9.7_Svovlbrinteanalyser.pdf 751 KB
9.8_Analyse råvand_AR-20-CA-20030126-01.pdf 203 KB
9.9_Analyse DGU 165.144.pdf 241 KB
9.10_prøvepumpningerne 165.144.pdf 325 KB
9.11_prøvepumpningerne 165.150.pdf 325 KB
9.12_Videoinspektion_DGU_165_144_rp.pdf 264 KB
9.13_Bilag 1 Direkte forbindelse.pdf 322 KB
9.14_Bilag 2 Alternativ forbindelse.pdf 312 KB
10.0.0.0_VA_Præsentation_16052019.pptx 1,70 MB
10.0.0.1_Skovmøllen_2018_rapporter_SRO.xlsx 163 KB
10.0.1_190606 Opstartsmøde Referat inkl præsentation.pdf 1,26 MB
10.0.2_190627 Arbejdsmøde SV, SK, DTU og KRG Referat Krüger inkl bilag REV 190709.pdf 1,64 MB
10.0.3_191008 Arbejdsmøde SV, SK, DTU og KRG Referat Krüger inkl bilag REV 191023.pdf 4,87 MB
10.0.4_191205 Arbejdsmøde SV, SK, DTU og KRG Referat Krüger 191210.pdf 292 KB
10.0.5_200109 Arbejdsmøde SV Referat Krüger 200113 rev 1.pdf 43 KB
10.0.6_200327 Arbejdsmøde SV, DTU og KRG Referat Krüger 200406.pdf 164 KB
10.0.7_200617 Besigtigelse af Skovmølleværket Referat Krüger rev 200624.pdf 402 KB
10.0.8.1_200819 Arbejdsmøde 1 Beslutningsnotater Referat Krüger 200826.pdf 72 KB
10.0.8.2_200819 Arbejdsmøde 2 Teknisk gennemgang Referat Krüger 200826.pdf 64 KB
10.0.8.3_200819 Arbejdsmøde 3 Formidlingscenter og arealdisponering Forslag til dagsorden Krüger.pdf 55 KB
10.0.8.4_Analyseblanket_B8.pdf 668 KB
10.0.9_Referat af møde om kildepladsmodel 09102020.pdf 151 KB
10.0.10_Kildepladsmodel_introduktion_WSP_Scenarie.pptx 10,95 MB
10.0.11_Skovmølleværket - rentvandsbeholder - disponering 200828.pdf 489 KB
10.1.0_Fremtidens Vandforsyning i Svendborg.pdf 4,51 MB
10.1.1_Fremtidens Vandforsyning i Svendborg_Bilag1til8.pdf 414 KB
10.2_indsatsplan_for_svendborg_vand_as.pdf 6,30 MB
10.3_indsatsplan_for_svendborg.pdf 1,52 MB
10.4_Vandforsyningsplan 2010-2022 Svendborg kommune sept 2010.pdf 9,15 MB
10.5_grundvandskortlaegning_i_svendborg-omraadet.pdf 8,22 MB
0.0_Tilbudsgrundlag for Rådgivning_Nyt Skovmølleværk_2021.pdf 369 KB
0.0.1_RETTELSESBREV #1 inkl. spørgsmål og svar Rådgiver ifm PRÆKVALIFIKATION.pdf 392 KB
11.0_Bilagsfortegnelse.pdf 135 KB

Organisation

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Organisation | Øster Allé 48, 8. Sal, 2100 København, Danmark