Udbud af rammeaftale vedr. ydelser hos kontrolcentral

Information

Udbudsbekendtgørelse
21 - Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter
Offentligt udbud
05-07-2019 14:16 (GMT+02:00)
12-07-2019 12:00 (GMT+02:00)
03-07-2019 10:00 (GMT+02:00)
Nej

Indkøber

Finansministeriets Koncern Finansministeriets Koncern
Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen
Andrea Omic Andrea Omic
Landgreven 4
1301 København K
Danmark
10213231

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Moderniseringsstyrelsen udbyder rammeaftalen vedr. indkøb af ydelser hos Kontrolcentral på vegne af hele staten. Ydelsens nærmere indhold fremgår af punkt II.2.4). Statslige institutioner bliver ved aftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende denne. Institutionerne for forberedende grunduddannelse er forpligtede til at anvende aftalen. En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i aftalen og kan gøre brug af den. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder samt Grønlands Selvstyre er også oprindelige parter i aftalen og kan gøre brug af den. Disse har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen. Forsvarsministeriets ressortområde (Forsvaret) har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen. Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

Filer

Navn Størrelse
Bilag I - Støtteerklæring.pdf 90 KB
Bilag 1A - Virksomhedens ansvar.pdf 251 KB
Bilag 12 - Fakturering.pdf 129 KB
Bilag 3 - Liste over Kunden.pdf 105 KB
Rammeaftale vedrørende indkøb af Ydelser hos Kontrolcentral (Kontrolcentralaftalen).pdf 373 KB
Bilag 5 - Samarbejdsorganisation og rapportering.pdf 127 KB
Bilag 1B - Kravspecifikation.pdf 348 KB
Bilag 13 - Procedure for Bestilling.pdf 113 KB
Bilag 15 - Underleverandører.pdf 76 KB
Bilag 3A - Selvejende institutioner.pdf 643 KB
Bilag 5A - Salgsrapportering.xlsx 302 KB
Bilag II - Erklæring om egnethed.pdf 126 KB
Bilag 1C - Servicemål for Kontrolcentral.pdf 247 KB
Bilag 6 - Levering.pdf 131 KB
Bilag 4 - Priser.pdf 125 KB
Bilag 4A - Leverandørens Priser vol. 2.xls 83 KB
Bilag 11 - Spørgsmål og Svar vol 5.pdf 233 KB
Betingelserne for konkurrenceudsættelse - kontrolcentral vol. 2.pdf 959 KB

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark