Limbažu novada pašvaldība - Udbud

Limbažu novada pašvaldība
Rīgas iela 16
LV-4001 Limbaži
Letland
CVR nummer: 90009114631

Titel Afdeling Tidsfrist
(LNP 2021/19) Viļķenes kultūras nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un apkures sistēmas atjaunošanas būvdarbi; (516 000 Eur) (grozījumi) 22-04-2021
Izsole: Nekustamo īpašumu “Lejascūkaušu pļava”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66640031031, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66640030595, 7,05 ha platībā (t.sk. meža zeme 1,52 ha platībā ar mežaudzi). 17-05-2021
(LNP 2021/22) Ēkas Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšanas un ventilācijas izbūves būvdarbi; (250 000 Eur) 22-04-2021
(LNP 2021/23) Ēkas Zāles ielā 8, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi; (250 000 Eur) 22-04-2021
Aizkaru pacelšanas mehānisma izveide Sporta un kultūras centrā “Vidriži” 21-04-2021
(LNP 2021/26) Iekšējās elektroinstalācijas pārbūve Umurgas kultūras nama 2.stāvā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā 19-04-2021
(LNP 2021/21) Būvuzraudzības veikšana Mazās Noliktavu ielas, Limbažos, pārbūves laikā; (7 000 Eur) 26-04-2021
(LNP 2021/25) Būvuzraudzības veikšana Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošanas būvdarbu laikā; (20 000 Eur) (grozījumi) 27-04-2021
(LNP 2021/30) Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās un brīvprātīgās apdrošināšanas pakalpojumu iegāde Limbažu novada pašvaldības transportlīdzekļiem 26-04-2021
Pašvaldības tilta “Cīruļi-Mētras (Zases-Mētras)” remontdarbi 18-05-2021
Logu mazgāšana un mīkstā seguma tīrīšana Rīgas ielā 16 un logu mazgāšana Zāles iela 8, Limbažos 22-04-2021

Titel Afdeling Dato for publicering
Iepirkuma plāni: Logu piegāde un uzstādīšana Limbažu novada pašvaldības pārvaldēm, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Umurgas pamatskolas sporta zāles pieguļošo telpu atjaunošanas un Limbažu stadiona seguma atjaunošana, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Par Limbažu novada pašvaldības transporta līdzekļu apdrošināšanu, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestādēm, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada asfaltbetona ielu seguma remontdarbi, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Ievu ielas Limbažos posmā no Jaunatnes ielas līdz Jūras ielai pārbūves, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana vasaras sezonā, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada pašvaldības transporta līdzekļu remontdarbi, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšana jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu Limbažu novada pašvaldības iestādēs, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana Limbažu novada pašvaldībai, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā, 2020, jūlijs, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, 2020, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Kokskaidu granulu piegāde, 2020, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Zemes ierīcības projektu izstrāde zemes vienības sadalīšanai, zemes vienību robežzīmju apsekošana dabā un atjaunošana, zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un robežu plā…, 2020, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Nekustamo īpašumu apdrošināšana, 2020, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Medikamentu piegāde sociālās aprūpes centram “Pērle”, 2020, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Kancelejas preču piegāde Limbažu novada pašvaldībai, tās struktūrvienībām un iestādēm, 2020, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšanai Limbažu novada pašvaldības Lādezera pamatskolas skolēnu pārvadāšanai, 2020, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Puķu stādu piegāde Limbažu novada pašvaldībai, 2020, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Pirmsskolas izglītības iestādes "Aģupīte" iekšējās elektroapgādes pārbūve Limbažu nov., Skultes pag., "Mandegās", 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Autoceļa “Birznieki – Draužas” posmā no 0,0 km - 0,5 km seguma atjaunošana un remonts, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Telpu vienkāršota atjaunošana Ulda Sproģa ielā 9, Umurgā, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Zivju resursu pavairošana un atražošana, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Sporta manēžas pārbūve Parka ielā 36, Limbažos, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada speciālai pamatskolai, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Sporta manēžas pārbūves būvuzraudzība, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Mežistrādes pakalpojumu sniegšana Limbažu novada pašvaldībai, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Bīriņu pils kapeņu resturācija pieejamības nodrošināšanai būvdarbi, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 11-02-2020
(LNP 2020/11) Sporta manēžas pārbūve Parka ielā 36, Limbažos 10-03-2020
Iepirkuma plāni: Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana, 2021, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Par ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu un apkalpošanu Limbažu pilsētas teritorijā, 2021, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Puķu stādu piegāde Limbažu novada pašvaldībai, 2021, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Mazās Noliktavu ielas pārbūve, 2021, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšanai Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai, 2021, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas būvniecības dokumentācijas ekspertīze, 2021, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Kancelejas preču piegāde Limbažu novada pašvaldībai, tās struktūrvienībām un iestādēm, 2021, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Limbažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Limbažu Novada Ziņas” izdošana, 2021, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Nekustamo īpašumu apdrošināšana, 2021, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Par autotransporta degvielas un automašīnu piederumu piegādi Limbažu novada pašvaldībai, 2021, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Dabas takas pie Lielezera laipu remontdarbi, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Attīstības programmas un ilgtspējīgas stratēģijas izstrādes pakalpojums, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Elektroinstalācijas pārbūve Umurgas kultūras namā, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pašvaldības izglītības un sociālajām iestādēm, 2021, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, 2021, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Kokskaidu granulu piegāde, 2021, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Meliorācijas ielas pārbūves būvuzraudzība, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Viļķenes kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Ēkas Zāles ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšana, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Energoefektivitātes būvdarbu būvuzraudzības veikšana, 2021, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Meliorācijas ielas pārbūve, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana Limbažu novada pašvaldībai, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Apkures sistēmas remontdarbi Pāles pamatskolā, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās un brīvprātīgās apdrošināšanas pakalpojumu iegāde Limbažu novada pašvaldības transportlīdzekļ…, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021
Iepirkuma plāni: Sporta halles sporta spēļu laukumu seguma nomaiņa, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 19-02-2021

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 3. th., 5000 Odense C, Danmark