Nacionalinis egzaminų centras - Udbud

Nacionalinis egzaminų centras
M. Katkaus g. 44
LT-09217 Vilnius
Litauen
CVR nummer: 193201984

Ingen resultater

Titel Afdeling Dato for publicering
Užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių) lygio nustatymo testų parengimo ir jų recenzavimo paslaugos (PUPP); 8 000EUR; K4 12-03-2019
Užsienio kalbos (rusų) 2 VBE užduočių kalbėjimo dalies parengimo paslaugos; 3 000EUR; K4 12-03-2019
Užsienio kalbos (anglų) 3 VBE užduočių kalbėjimo dalies parengimo paslaugos; 4 500EUR; K4 12-03-2019
Lietuvių kalbos ir literatūros 2 PUPP užduočių parengimo ir jų recenzavimo paslaugos; 5 500EUR; K4 12-03-2019
Lietuvių kalbos ir literatūros VBE užduočių recenzavimo paslaugos; 4 000EUR; K4 12-03-2019
Lietuvių kalbos ir literatūros 2 VBE ir 2 MBE užduočių parengimo paslaugos; 8 000EUR; K4 12-03-2019
BE lygmens užduočių rengimo ekspertų paslaugos; 198 347EUR; K2;K3;K4 12-03-2019
Meninio-technologinio ugdymo gebėjimų vertinimo rubrikų sukūrimo ekspertų paslaugos; 123 966EUR; K2;K3;K4 12-03-2019
Mąstymo gebėjimų vertinimo rubrikų sukūrimo ekspertų paslaugos; 123 966EUR; K2;K3;K4 12-03-2019
Vidurinio ugdymo lygmens vertinimo rubrikų kūrimo ekspertų paslaugos; 300 000EUR; K2;K3;K4 12-03-2019
2 (dviejų) užduočių tiražavimo sistemų:spausdinimo-kopijavimo sistemos OCE Vario print 6250 su nebrošiūruotos produkcijos rūšiuoklio - segiklio įrenginiaisaptarnavimo paslaugos; 145 000EUR; K1;K2 14-03-2019
Užduočių rengėjų mokymai (NMPP lygmuo) 2019; 20 906EUR; K4 15-03-2019
Vertinimo kriterijų ir užduočių rengėjų mokymai (BE ir PUPP); 36 942EUR; K4 15-03-2019
Rezultatų analizės bei individualių ataskaitų teikimo sistema; 165 000EUR; K1;K2 15-03-2019
Taikomosios sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos; 49 586EUR; K4 15-03-2019
Elektroninio testavimo užduočių banko ir užduočių kūrimo programinės įrangos nuomos, užduočių šablonų sukūrimo paslaugos; 828 103EUR; K2 15-03-2019
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) lygmens anglų kalbos 10 kl. užduočių rengimo ekspertų paslaugos; (Vertė: 14 793 eur); K1;K2 04-04-2019
EVIS papildomų funkcijų analizės, projektavimo ir kūrimo paslaugos; (Vertė: 15 950 eur); K1;K2 23-04-2019
KAUPIAMOJO VERTINIMO PROGRAMOS, REIKALINGOS MOKINIŲ VERTINIMUI MOKYKLOSE MODERUOTI VIDURINIO UGDYMO KONCENTRE 11-12 KLASĖSE, SUKŪRIMO IR IŠBANDYMO PASLAUGOS; (Vertė: 151 239 eur); K2 30-04-2019
Nacionalinio egzaminų centro informacinės sistemos (toliau -NECIS) modernizavimo ir integracinės sąsajos su eMIGRIS sukūrimo ir įdiegimo paslaugos; (Vertė: 15 000 eur); K2 16-05-2019
Menų (dailės ir muzikos) ir technologijų pasiekimų vertinimo programos pradinio ir pagrindinio ugdymo koncentre (4, 6 ir 8 klasėse) rengimo paslaugos; (Vertė: 4 366 116 eur); K2 21-05-2019
Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino užduočių parengimo ir recenzavimo paslaugos; (Vertė: 17 355 eur); K2 18-06-2019
Užsienio kalbos (anglų) 2 VBE užduočių skaitymo ir klausymo dalių parengimo paslaugos; (Vertė: 15 000 eur); K4 18-06-2019
informacinių technologijų MK vertinimo rubrikų, pritaikytų kaupiamajam vertinimui mokyklose moderuoti vidurinio ugdymo koncentre 12 klasėje, rengimo paslaugos; K2;K3 31-07-2019
Geografijos VBE užduočių rengimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 31-05-2017
Istorijos VBE užduočių recenzavimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 31-05-2017
Geografijos VBE užduočių recenzavimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 31-05-2017
2018 M. UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO LYGIO TESTO KLAUSYMO, SKAITYMO IR RAŠYMO UŽDUOČIŲ RENGIMO IR RECENZAVIMO PASLAUGOS , Ketvirtis: II , Kiekis: 31-05-2017
PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UŽDUOČIŲ AR JŲ DALIŲ TURINIO RENGIMO IR RECENZAVIMO PASLAUGOS , Ketvirtis: II , Kiekis: 26-06-2017
VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOČIŲ AR JŲ DALIŲ TURINIO RECENZAVIMO PASLAUGOS , Ketvirtis: II , Kiekis: 26-06-2017
VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOČIŲ AR JŲ DALIŲ TURINIO RENGIMO PASLAUGOS , Ketvirtis: II , Kiekis: 26-06-2017
VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOČIŲ AR JŲ DALIŲ TURINIO RENGIMO IR RECENZAVIMO PASLAUGOS 3 METAMS , Ketvirtis: II , Kiekis: 27-06-2017
MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UŽDUOČIŲ RENGIMO IR RECENZAVIMO PASLAUGOS 3 METAMS , Ketvirtis: II , Kiekis: 27-06-2017
Elektroninio vertinimo informacinės sistemos (toliau – EVIS) nuomos, konfigūravimo, integravimo ir konsultavimo paslaugos, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 220.000,00 Eur 09-04-2018
2019 metų chemijos VBE užduočių rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 7.500,00 Eur 09-04-2018
2019 metų fizikos VBE užduočių rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 6.500,00 Eur 09-04-2018
2019 metų istorijos VBE užduočių rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 6.500,00 Eur 09-04-2018
2019 metų matematikos VBE užduočių rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 10.000,00 Eur 09-04-2018
2019 metų lietuvių kalbos ir literatūros VBE užduočių rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 8.000,00 Eur 09-04-2018
2019 metų užsienio kalbos (anglų) VBE rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 12.000,00 Eur 09-04-2018
2019 metų užsienio kalbos (prancūzų) VBE rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 7.300,00 Eur 09-04-2018
2019 metų užsienio kalbos (rusų) VBE rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 3.000,00 Eur 09-04-2018
2019 metų užsienio kalbos (vokiečių) VBE rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 7.300,00 Eur 09-04-2018
2019 metų geografijos VBE užduočių rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 6.500,00 Eur 09-04-2018
2019 metų informacinių technologijų VBE užduočių rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 10.000,00 Eur 09-04-2018
Alternatyvių užduočių rengimas (Lietuvių kalba ir literatūra, anglų, istorija), Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 27.000,00 Eur 09-04-2018
Gimtosios kalbos (lenkų) mokyklinio brandos egzamino dviejų užduočių ar jų dalių turinio rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 4.800,00 Eur 09-04-2018
Gimtosios kalbos (rusų) mokyklinio brandos egzamino dviejų užduočių ar jų dalių turinio rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 4.800,00 Eur 09-04-2018
Muzikologijos mokyklinio brandos egzamino dviejų užduočių ar jų dalių turinio rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 6.500,00 Eur 09-04-2018
Gimtosios kalbos (lenkų) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dviejų užduočių ar jų dalių turinio rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 3.500,00 Eur 09-04-2018
Gimtosios kalbos (rusų) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dviejų užduočių ar jų dalių turinio rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 3.500,00 Eur 09-04-2018
Lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių ar jų dalių turinio rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 4.000,00 Eur 09-04-2018
Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dviejų užduočių ar jų dalių turinio rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 4.000,00 Eur 09-04-2018
Užsienio kalbų VBE, muzikologijos MBE užduočių įrašų dalies parengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 2.500,00 Eur 09-04-2018
Brailio paslaugos, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 2.500,00 Eur 09-04-2018
Analizių rengimo paslaugos, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 10.000,00 Eur 09-04-2018
Brandos darbo konsultavimo, pervertinimo paslaugos, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 15.000,00 Eur 09-04-2018
PUPP lygio nustatymo testai ir procedūros, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 12.000,00 Eur 09-04-2018
Elektroninio testavimo užduočių parengimas ir vykdymas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 5.000,00 Eur 09-04-2018
Lietuvių kalbos ir literatūros BE elektroninės chrestomatijos parengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 2.000,00 Eur 09-04-2018
Konstitucijos pagrindų ir lietuvių kalbos mokėjimo testų rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 4.500,00 Eur 09-04-2018
Gimtosios kalbos (lenkų) mokyklinio brandos egzamino dviejų užduočių ar jų dalių turinio rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 13-06-2018
2019 metų užsienio kalbos (prancūzų) VBE rengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 23-07-2018
Atsakymų lapų skenavimo, atpažinimo, verifikavimo ir paruošimo e-vertinimui techninės ir programinės įrangos nuoma bei darbų skenavimo, atpažinimo ir …, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 26-10-2018
Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų užduočių parengimo paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 06-11-2018
MOKYKLŲ KONSULTAVIMO PASLAUGOS BRANDOS DARBO RENGIMO IR VERTINIMO KLAUSIMAIS, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 13-11-2018
Biuro popierius, skirtas užduotims ir vertinimo lapams spausdinti, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 15-11-2018
Metodinių priemonių paketo parengimo paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 21-11-2018
MOKINIŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO PROGRAMOS PU KONCENTRE 9-10 KL. (LIETUVIŲ K. IR LITERAT., MATEMATIKOS, UŽSIENIO K (ANGLŲ), GAMTOS MOKSLŲ, SOCIALINIŲ MO…, Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 03-01-2019
Mokymų paslaugos, skirtos valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojų elektroninio vertinimo mokymams, Ketvirtis: K1, Kiekis: 113.082,64 Eur 04-01-2019
Tyrimo IEA TIMSS testavimo vykdymo paslaugos, Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 10-01-2019
Gimtosios kalbos (lenkų, rusų) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių parengimo paslaugos, Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 11-01-2019
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) lygmens užduočių rengimo ekspertų paslaugos, Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 15-01-2019
gimtosios kalbos (lenkų, rusų) mokyklinio brandos egzamino užduočių parengimo paslaugos; 24 628,10EUR 21-01-2019
MOKINIŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO PROGRAMOS PAGRINDINIO UGDYMO KONCENTRE 9-10 KLASĖSE (GAMTOS MOKSLŲ) RENGIMO PASLAUGOS; K1 07-02-2019
PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (PUPP) LYGMENS UŽDUOČIŲ RENGIMO EKSPERTŲ PASLAUGOS; K1 12-02-2019
Gimtosios kalbos (lenkų, rusų) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir mokyklinių brandos egzaminų užduočių recenzavimo paslaugos; 6 049,59EUR; K1 12-02-2019
Kaupiamojo vertinimo programos, reikalingos mokinių vertinimui mokyklose moderuoti vidurinio ugdymo koncentre 11-12 klasėse, sukūrimo ir išbandymo paslaugos; 300 000EUR; K1;K2 22-02-2019
Metodinių priemonių paketo parengimo paslaugos; K1 28-02-2019
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) lygmens užduočių rengimo ekspertų paslaugos; 9 586EUR; K1 05-03-2019
Muzikologijos mokyklinio brandos egzamino parengimo užduotys; 4 958EUR; K1 07-03-2019
Mokyklų konsultavimas; 90 909EUR; K4 12-03-2019
Brandos darbo analizių rengimo paslaugos; 7 500EUR; K1;K2;K3;K4 12-03-2019
Brandos darbo konsultavimo, pervertinimo paslaugos; 15 000EUR; K1;K2;K3;K4 12-03-2019
Brandos egzaminų užduočių ir mokinių darbų analizės paslaugos; 10 000EUR; K3;K4 12-03-2019
2019 m. PUPP, VBE užduočių parengimo Brailio raštu paslaugos; 3 000EUR; K2;K3 12-03-2019
Informacinių technologijų 2 VBE užduočių recenzavimo paslaugos; 2 000EUR; K3;K4 12-03-2019
Informacinių technologijų 2 VBE užduočių parengimo paslaugos; 2 000EUR; K3;K4 12-03-2019
Biologijos VBE užduočių recenzavimo paslaugos; 1 500EUR; K3;K4 12-03-2019
Chemijos 2 VBE užduočių recenzavimo paslaugos; 1 000EUR; K3;K4 12-03-2019
Chemijos 2 VBE užduočių parengimo paslaugos; 7 000EUR; K3;K4 12-03-2019
Fizikos 2 VBE užduočių recenzavimo paslaugos; 1 000EUR; K3;K4 12-03-2019
Fizikos 2 VBE užduočių parengimo paslaugos; 7 000EUR; K3;K4 12-03-2019
Istorijos 2 VBE užduočių recenzavimo paslaugos; 2 000EUR; K3;K4 12-03-2019
Istorijos 2 VBE užduočių parengimo paslaugos; 8 000EUR; K4 12-03-2019
Matematikos 2 PUPP užduočių parengimo ir jų recenzavimo paslaugos; 5 500EUR; K4 12-03-2019
Matematikos 2 VBE užduočių parengimo ir recenzavimo paslaugos; 15 000EUR; K4 12-03-2019
2019 m. užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pasiekimų lygio testų užduočių parengimo, mokinių darbų pavyzdžių atrinkimo ir parengimo publikavimui paslaugos; 10 000EUR; K2;K3;K4 12-03-2019

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 3. th., 5000 Odense C, Danmark