Šalčininkų rajono savivaldybės administracija - Udbud

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g.49
LT-17116 Šalčininkai
Litauen
CVR nummer: 188718713
Information:
Šalčininkų Rajono Savivaldybės Administracija, kaip perkančioji organizacija, viešina informacija apie savo pirkimus, planuojamus pirkimus ir sudarytas sutartis. Sekite nuorodą, norėdami plačiau susipažinti, kokie yra skelbiami Šalčininkų Rajono Savivaldybės Administracijos Viešieji Pirkimai


Titel Afdeling Dato for publicering
Šalčininkų r. sav. Pabarės sen., Pabarės k.v. mel.proj. Nr. R3-1982 sausinimo sistemų Nr. 26 a ir 27a avarinių gedimų šalinimo darbų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 3.000,00 Eur 16-05-2017
Šalčininkų rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) projektų eismo saugumo audito paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 23-05-2017
ANTŽEMINIŲ IR MAŽAI ĮGILINTŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERINIAMS SKIRTŲ AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMO BEI ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIM… , Ketvirtis: II , Kiekis: 24-05-2017
M. BALINSKIO GATVĖS, ŠALČININKŲ MST. REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMAS , Ketvirtis: II , Kiekis: 30-05-2017
ŠALČININKŲ RAJONO VIETINIŲ KELIŲ KAPITALINIO REMONTO, ĮRENGIANT LAUKO APŠVIETIMĄ, DARBŲ PIRKIMAS , Ketvirtis: II , Kiekis: 05-06-2017
Socialinių kortelių gaminimo, aptarnavimo ir maisto produktų bei kitų pirmo būtinumo prekių pardavimo paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 26-06-2017
Šalčininkų m, pėsčiųjų ir dviračių tako statybos darbų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 26-06-2017
Technininio darbo projekto ekspertizės paslaugų pirkimas per centrinę perkančiąją organizaciją elektroniniame kataloge CPO.lt , Ketvirtis: IV , Kiekis: 1.000,00 Eur 13-10-2017
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą Šalčininkų rajono teritorijoje mokėjimo pranešimų išsiuntimo paštu paslauga , Ketvirtis: IV , Kiekis: 20-10-2017
Baltosios Vokės daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymo darbų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 632.215,00 Eur 27-12-2017
STANISLOVO RAPOLIONIO GIMNAZIJOS ŠALČININKŲ RAJ. REKONSTRAVIMO STATYBOS DARBAI , Ketvirtis: K1, Kiekis: 1.030.162,85 Eur 12-03-2018
Šalčininkų miesto Dzūkų gatvės ruožo rekonstrukcijos techninis projektas ir vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 3.305,79 Eur 03-04-2018
Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos pastato katilinės paprasto remonto techninio projekto parengimas bei techninio projekto vykdymo priežiūra , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 29.752,07 Eur 03-04-2018
Baldų pirkimas Sniadeckio gimnazijai, Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 14-06-2018
Šalčininkų mst. Mickevičiaus g., Nepriklausomybės g., Vilniaus g., P. Bžostovskio g. magistralinių nuotekų tinklų darbų pirkimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 29-06-2018
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA ŠALČININKŲ RAJONE (KONTEINERIŲ PIRKIMAS), Ketvirtis: K3, Kiekis: 131.968,60 Eur 20-07-2018
ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 26-07-2018
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO - KALESNINKŲ LIUDVIKO NARBUTO GIMNAZIJOS, MOKYKLOS G. 4, KALESNINKŲ K., ŠALČININKŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO IR KATILINĖS PASTA…, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 29-08-2018
MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS VŠĮ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINEI, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 19-09-2018
KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO PRIE ŠALČININKŲ I TVENKINIO, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 21-09-2018
Vilkiškių dvaro sodybos teritorijos kraštovaizdžio sutvarkymo rangos darbų pirkimas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 08-10-2018
MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS VŠĮ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINEI, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 12-10-2018
Medicininės įrangos pirkimas VŠĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 17-10-2018
ĮRANGOS SKIRTOS RENGINIAMS "SVEIKATOS PALAPINĖ" PIRKIMAS, Ketvirtis: K4, Kiekis: 16.635,15 Eur 19-10-2018
Šalčininkų rajono melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbų su techniniu darbo projektu parengimu pirkimas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 228.128,18 Eur 19-12-2018
NAUJOSIOS G. RUOŽO (TARP VILNIAUS IR GĖLIŲ GATVIŲ) REKONSTRUKCIJA ŠALČININKŲ MIESTE IR ŠALČIOS SKG. ATKARPOS REKONSTRUKCIJA ŠALČININKŲ MIESTE, Ketvirtis: K1, Kiekis: 585.884,93 Eur 03-01-2019
MENO TERAPIJOS UŽSIĖMIMŲ 2019 METAMS, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL PROJEKTĄ NR. 08.4.2-ESFA-R-630-01-0001 "SVEIKATOS UGDYMO PRIEMONIŲ GERINIMAS ŠALČININKŲ RAJONE", LEKTORIAUS PASLAUGŲ PIRKIMAS; 56 694,21EUR; K1 06-02-2019
NAUJOSIOS G. RUOŽO (TARP VILNIAUS IR GĖLIŲ GATVIŲ) REKONSTRUKCIJA ŠALČININKŲ MIESTE; 322 314,05EUR; K1 13-02-2019
VILKIŠKIŲ DVARO SODYBOS TERITORIJOS KRAŠTAVAIZDŽIO SUTVARKYMO; 128 063,98EUR; K1 14-02-2019
Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto (priežiūros) darbų pirkimas; 413 223EUR; K1 01-03-2019
Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos, statybos darbų pirkimas; 750 000EUR; K2;K3 14-03-2019
III medicininės įrangos, įsigijamos pagal projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0007, pirkimas.; 24 792EUR; K2;K3 14-03-2019
Baldų, skirtų projekto "Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos "Vilties" skyriaus pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams" įgyvendinimui pirkimas; 157 098EUR; K2;K3 14-03-2019
Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos patalpų remontas; 282 196EUR; K2;K3 14-03-2019
Baldų pirkimas bendruomeninių vaikų globos namams; 12 396EUR; K3;K4 14-03-2019
Baldų, sporto įrangos bei buitinės technikos pirkimas Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijai edukacinėms erdvėms modernizuoti; 276 569EUR; K2;K3 14-03-2019
Kompiuterinės įrangos pirkimas Šalčininkų raj. seniūnijoms; 19 748EUR; K2;K3 14-03-2019
Stacionarių kompiuterių darbo vietoms įsigijimas; 25 000EUR; K1;K2 14-03-2019
Vilkiškių dvaro sodybos fragmentų rūmų pritaikymas jaunimo reikmėms. II etapas; 544 291EUR; K2;K3 14-03-2019
Kompiuterinės įrangos pirkimas Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijai; 35 930EUR; K2;K3 14-03-2019
Autotransporto pirkimas.; 57 851EUR 14-03-2019
I medicininės įrangos, įsigijamos pagal projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0007 "Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas" pirkimas.; 21 844EUR; K2;K3 14-03-2019
GATVIŲ (KELIŲ) KADASTRINIŲ MATAVIMŲ, KADASTRO IR REGISTRO DOKUMENTŲ BYLŲ (įskaitant žemės sklypų bylų) PARENGIMO IR TEISINĖS REGISTRACIJOS ATLIKIMO PASLAUGOS; 55 000EUR; K1;K2 14-03-2019
Odontologo darbo vietos įrangos, įsigijamos pagal projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0007 "Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas" pirkimas.; 24 760EUR; K2;K3 14-03-2019
Dokumentų valdymo sistemos pirkimas; 80 887EUR 14-03-2019
Baldų, skirtų projekto "Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šalčininkų rajone" įgyvendinimui pirkimas; 27 322EUR; K1;K2 14-03-2019
Medicininės įrangos, įsigijamos pagal projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0011, pirkimas.; 16 586EUR; K1;K2 14-03-2019
Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto (priežiūros) darbų pirkimas; (Vertė: 495 867 eur); K2;K3 03-05-2019
Baldų, skirtų projekto "Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šalčininkų rajone" įgyvendinimui pirkimas (2); (Vertė: 27 322 eur); K2 23-05-2019
Šalčininkų rajono savivaldybės gatvių su asfaltbetonio danga, kapitalinio remonto darbų pirkimas; (Vertė: 373 553 eur); K3 26-06-2019
Šalčininkų rajono teritorijoje žuvusiųjų, mirusiųjų palaikų transportavimo paslaugos; (Vertė: 92 975 eur); K3 11-07-2019
Baldų, skirtų projekto "Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šalčininkų rajone" įgyvendinimui pirkimas (3); (Vertė: 27 322 eur); K3 19-07-2019
Akcijų vertės nustatymas; (Vertė: 4 000 eur); K3 06-08-2019
Šalčininkų m. Naujosios g. ruožo (tarp Vilniaus ir Gėlių gatvių) rekonstravimo projekto ekspertizė , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 826,45 Eur 03-04-2018
Šalčininkų miesto Dzūkų gatvės ruožo techninio projekto ekspertizė , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 826,45 Eur 03-04-2018
2018 m. kanceliarinių prekių per CPO pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 16.528,93 Eur 03-04-2018
Spausdintuvų kasečių pirkimas ir atnaujinimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 826,45 Eur 03-04-2018
Kompiuterių pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 25.000,00 Eur 03-04-2018
Baldų pirkimas Sniadeckio gimnazijai , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 276.569,07 Eur 03-04-2018
Kompiuterių pirkimas Sniadeckio gimnazijai , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 35.930,00 Eur 03-04-2018
Medicininės įrangos (VšĮ ŠŠalčininkų rajono savivaldybės ligoninei) pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 99.586,78 Eur 03-04-2018
Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos įvairus baldai bei įranga , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 28.925,62 Eur 03-04-2018
Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos kompiuterine įranga , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 21.487,60 Eur 03-04-2018
Kelių (gatvių) asfaltavimo darbų, projektavimo paslaugų, pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 743.801,65 Eur 03-04-2018
Techninės priežiūros paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 4.132,23 Eur 03-04-2018
Projektų ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 4.132,23 Eur 03-04-2018
"Baltosios Vokės daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymo“ techninės priežiūros paslagų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 4.132,23 Eur 03-04-2018
Šalčininkų miesto Naujosios g. ruožo nuo Vilniaus iki Gėlių gatvių rekonstrukcijos projektavimo darbų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 4.132,23 Eur 03-04-2018
Šalčininkų miesto Naujosios g. ruožo nuo Vilniaus iki Gėlių gatvių rekonstrukcijos projekto ekspertavimo paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 826,45 Eur 03-04-2018
Šalčininkų miesto Naujosios g. ruožo nuo Vilniaus iki Gėlių gatvių rekonstrukcijos darbų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 330.578,51 Eur 03-04-2018
Šalčininkų miesto Naujosios g. ruožo nuo Vilniaus iki Gėlių gatvių rekonstrukcijos techninės priežiūros paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 3.305,79 Eur 03-04-2018
Papildomai atrinktų gatvių rekonstrukcijos projektavimo paslaugos , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 4.132,23 Eur 03-04-2018
Papildomai atrinktų gatvių rekonstrukcijos projeko ekspertavimo paslaugos , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 1.652,89 Eur 03-04-2018
Papildomai atrinktų gatvių rekonstrukcijos darbai , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 158.677,69 Eur 03-04-2018
Papildomai atrinktų gatvių rekonstrukcijos techninė priežiūra , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 826,45 Eur 03-04-2018
Pietryčių Lietuvos turizmo maršruto ženklinimo bei informacinės infrastruktūros projekto bendrosios ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 1.165,94 Eur 03-04-2018
Pietryčių Lietuvos turizmo maršruto ženklinimo bei informacinės infrastruktūros įrengimo techninės priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 2.331,88 Eur 03-04-2018
Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos pastato katilinės paprasto remonto techninio projekto ekspertizė , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 2.892,56 Eur 03-04-2018
Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos pastato rekonstrukcijos, katilinės paprasto remonto darbai , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 595.041,23 Eur 03-04-2018
Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos patalpų remontas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 110.438,02 Eur 03-04-2018
Jašiūnų lopšelis darželis „Žilvitis“ darbų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 94.380,17 Eur 03-04-2018
S. Rapolionio gimnazijos „Vilties“ skyriaus, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav., rekonstrukcijos su paskirties keitimu statybos darbai , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 1.030.162,85 Eur 03-04-2018
Buvusių Čiužiakampio senelių globos namų, Vilties g. 10, Čiužiakampio k., Šalčininkų r. sav., kapitalinio remonto statybos darbų techninės priežiūros … , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 3.651,78 Eur 03-04-2018
Buvusių Čiužiakampio senelių globos namų, Vilties g. 10, Čiužiakampio k., Šalčininkų r. sav., kapitalinio remonto statybos darbai , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 339.709,14 Eur 03-04-2018
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos, Vilniaus g. 49, Šalčininkų m., fasado remonto statybos darbai , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 157.851,24 Eur 03-04-2018
Jašiūnų dvaro sodybos oficinos techninis projektas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 35.537,19 Eur 03-04-2018
Jašiūnų dvaro sodybos oficinos techninio projekto ekspertizė , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 2.487,60 Eur 03-04-2018
Šalčininkų rajono Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“, esančio Popierinės g. 23, Jašiūnai, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir rekonstrukcijos sta… , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 522.924,00 Eur 03-04-2018
Šalčininkų rajono Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“, esančio Popierinės g. 23, Jašiūnai, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir rekonstrukcijos sta… , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 5.856,75 Eur 03-04-2018
Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimo paprastojo remonto darbų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 743.801,65 Eur 03-04-2018
Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimo paprastojo remonto darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 8.330,58 Eur 03-04-2018
Antžeminių ir mažai įgilintų komunalinių atliekų, antrinių žaliavų surinkimo konteineriams skirtų aikštelių projekto ekspertizės atlikimo paslauga , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 289,26 Eur 03-04-2018
kOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA šALČININKŲ RAJONE, KONTEINERIŲ PIRKIMAS, Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 115.440,00 Eur 31-05-2018
Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ ugdymo aplinkos modernizavimas (baldų pirkimas), Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 01-06-2018
Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių su asfaltbetonio danga kapitalinio remonto darbų pirkimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 11-06-2018
ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA, GATVIŲ APŠVIETIMO ĮRENGIMO, KAPITALINIO REMONTO, STATYBOS DARBŲ…, Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 12-06-2018
ŠALČININKŲ IR EIŠIŠKIŲ MST. PRIVAČIŲ GYVENTOJŲ NAMŲ PRIJUNGIMAS PRIE NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR DARBŲ PIRKIMAS, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 12-06-2018
Pietryčių Lietuvos turizmo maršruto Šalčininkų rajono savivaldybės informacinės infrastruktūros – informacinių ir informacinių-taktilinių stendų – pag…, Ketvirtis: K2, Kiekis: 79.600,00 Eur 12-06-2018
Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos įvairus baldai bei įranga, Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 14-06-2018
Šalčininkų m. Naujosios g. ruožo (tarp Vilniaus ir Gėlių gatvių) rekonstravimo projekto ekspertizė, Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 14-06-2018
Medicininės įrangos (VšĮ ŠŠalčininkų rajono savivaldybės ligoninei) pirkimas, Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 14-06-2018
Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos pastato katilinės paprasto remonto techninio projekto parengimas bei techninio projekto vykdymo priežiūra, Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 14-06-2018

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 3. th., 5000 Odense C, Danmark