Udbud af industrirengøring - Fjernvarme Fyn 2024

Информация о тендерe

eForm 17 Contract notice — standard regime
Negotiated procedure with a call for competition
22.05.2024 8:58 (GMT+02:00)
21.06.2024 23:59 (GMT+02:00)
Нет

Информация о покупателе

Servicemægleren A/S Servicemægleren A/S
Emil Meldgaard Alex Ilyas Berg Hansen
Hovedgaden 54
8220 Brabrand
Дания
18619385

Closing date has passed.

Информация о тендере

Servicemægleren A/S har glæden af at udbyde denne opgave på industrirengøring på vegne af Fjernvarme Fyn (Herefter benævnt "Ordregiver").

Fjernvarme Fyn er Danmarks 3. største fjernvarmeselskab. Fjernvarme Fyn ejer de største kraftvarmeværker på Fyn, beskæftiger mere end 300 ansatte og er en af de største varmeforsyninger i Europa. Gennem sit virke dækker Fjernvarme Fyn varmebehovet til mere end 100.000 boliger, industrivirksomheder og institutioner.

Ordregiver vil med opgaven indkøbe 9 årsværk til opgaven, som hovedsageligt skal beskæftige sig med industrirengøringsopgaver i blokanlæg beliggende på Ordregivers adresse. Opgaven omfatter faste opgaver, men opgaven omfatter også ekstraopgaver/akutopgaver, som skal håndteres som en del af opgaven.

Opgaven er ikke opdelt i delaftaler, grundet bl.a. de positive synergimæssige effekter for Ordregiver ved, at udbyde opgaven samlet.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Udbud af industrirengøring - Fjernvarme Fyn 2024 - Tilbudsfase

Закупочная документация

Название Объем
Bilag A - Udkast til kontrakt - Industrirengøring, Fjernvarme Fyn 2024.pdf 1,55 MB
Bilag B - Udkast til kravspecifikation - Industrirengøring, Fjernvarme Fyn 2024.pdf 1,54 MB
Bilag C - Områdeoversigt.pdf 1,36 MB
Bilag D - Industrirengøring - Fjernvarme Fyn 2024.xlsx 31 KB
Bilag E - Opgavehåndteringsskema (Kvalitetssikring og organisering), Fjernvarme Fyn.docx 1,44 MB
Bilag E1 - Opgavehåndteringsskema (Implementering), Fjernvarme Fyn.docx 1,44 MB
Bilag E2 - Opgavehåndteringsskema (Bæredygtighed), Fjernvarme Fyn.docx 1,44 MB
Bilag F - Støtteerklæring (Anden enheds formåen).docx 113 KB
Bilag G - Erklæring om fælles hæftelse.docx 113 KB
Bilag H - Fjernvarme Fyn Leveringsbetingelser rev. C.pdf 157 KB
Bilag I - Betingelser for arbejde på Fjernvarme Fyns lokationer rev. D.pdf 157 KB
Bilag J - Fjernvarme Fyns Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder.pdf 118 KB
Bilag K - Tro- og loveerklæring Forordning 2022.pdf 139 KB
Udbudsbetingelser - Industrirengøring, Fjernvarme Fyn 2024.pdf 1,62 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00