Alternative løsninger for fleksibilitetsmarkeder for DSO-er i Norden

Информация о тендерe

10.09.2020 9:01 (GMT+02:00)
07.10.2020 13:00 (GMT+02:00)

Информация о покупателе

Nordic Energy Research (Nordisk Energiforskning) Nordic Energy Research (Nordisk Energiforskning)
Fanney Frisbæk
Stensberggata 25
0170 Oslo
Норвегия
984809255

Closing date has passed.

Информация о тендере

De nordiske landene undersøker insentiver og krav til fleksibilitet i elmarkedsdirektivet (2019/944). Spesielt fastsetter artikkel 32 at DSO-er skal anskaffe fleksibilitetstjenester i samsvar med transparente, ikke-diskriminerende og markedsbaserte prosedyrer og koordinere behovet med TSO-ene. I dagens regelverk er det ingen krav om å anskaffe fleksibilitet i stor skala og dermed mangler også de nødvendige forretningsprosessene og plattformene.

Vi ønsker med dette å få oversikt over tilgjengelig kapasitet, behov og mulige løsninger for innkjøp av DSO-fleksibilitet i Norden.

Закупочная документация

Название Объем
Publication_166017.zip 610 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00