Alternative løsninger for fleksibilitetsmarkeder for DSO-er i Norden

Information

2020-09-10 09:01 (GMT+02:00)
2020-10-07 13:00 (GMT+02:00)

Inköpare

Nordic Energy Research (Nordisk Energiforskning) Nordic Energy Research (Nordisk Energiforskning)
Fanney Frisbæk
Stensberggata 25
0170 Oslo
Norge
984809255

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

De nordiske landene undersøker insentiver og krav til fleksibilitet i elmarkedsdirektivet (2019/944). Spesielt fastsetter artikkel 32 at DSO-er skal anskaffe fleksibilitetstjenester i samsvar med transparente, ikke-diskriminerende og markedsbaserte prosedyrer og koordinere behovet med TSO-ene. I dagens regelverk er det ingen krav om å anskaffe fleksibilitet i stor skala og dermed mangler også de nødvendige forretningsprosessene og plattformene.

Vi ønsker med dette å få oversikt over tilgjengelig kapasitet, behov og mulige løsninger for innkjøp av DSO-fleksibilitet i Norden.

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
Publication_166017.zip 610 KB

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige