Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08.04.2032
C04101 - Konkurranse - Graving og fundamentering inngjerding 29.05.2024
Konkurransefase for C04651 - Samspillsentreprise: Rehabilitering av kjøkken/messa i Linderud leir - 100930 03.06.2024
200074 - C04590 - Generalentreprise - Tilbygg og ombygging Lokasjon 1 - Konkurransefase 17.06.2024
Prosjektnr: 240890 Kontraktsnr: C04219 Rygge NAWSARH lager 14.06.2024
Tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region nord - 5 delområder (R01390, R01555, R01556, R01557 og R01558) 29.05.2024
2024050609 Renovering dusjanlegg kaserne 1 og 2, region nord, Trondenes leir, Harstad kommune 18.06.2024
R01631 - Konkurranse Parallell rammeavtale på usikkerhetsanalyse 21.06.2024
R01583 Vintervedlikehold ved Heistadmoen 10.06.2024
R01523 Leie av Kaffemaskiner og Vannautomater 31.05.2024
Konkurranse C04660 - Oppdragering av nærvarmenett/infrastruktur Rygge leir - 100356 (ny utlysning for avlyst konkurranse) 11.06.2024
303253 - Utbedring av vannbehandlingsanlegg region nord Høybuktmoen 10.06.2024
2024/2192 - Forlegning 10 Jørstadmoen - Utskiftning av ventilasjon, renovering av bad og kjøkken 04.06.2024
R01584 - 360 grader lederevalueringsverktøy 06.06.2024
Totalentreprise på ombygging Bygg 123 Bardufoss Flystasjon 07.06.2024
Konkurranse C03589 - Tomt- og grunnarbeid Vardø - 100823 23.05.2024
R01585, R01580 Sommer- og vintervedlikehold ved Linderud leir 24.05.2024
900388 - Traktor med innbytte region øst Kongsvinger festning 04.06.2024
Etablering av To Trafokiosker - Værnes - Revidert Konkurranse 31.05.2024
C04650 - Ny kontorkapasitet Linderud Leir - Totalentreprise - 100905 (prekvalifisering trinn 1) 03.06.2024
Farlig avfall, spyle -og slamsugetjenester Region Vest, distrikt Trøndelag (4 selvstendige delkontrakter) 14.06.2024
Sprøyting med glysofat av blindgjengerfelt i regionfelt Østlandet og Terningmoen. 30.05.2024
C04650 - Ny kontorkapasitet Linderud Leir - Totalentreprise - 100905 (konkurranse trinn 2) 01.07.2024
Riving og sanering Vetan og Mågerø 24.06.2024
C04752 - 100644 - Totalentreprise - Grunn- og terrengarbeider, teknisk infrastruktur - Bardufoss 05.06.2024
303388 - Utskiftning av høyspentkabel og nettstasjon 400v - Bardufoss 03.06.2024
Rammeavtale byggautomasjon Forsvarsbygg R01550, R01645, R01646, R01647, R01648 og R01649 17.06.2024
C04655 - Totalrehabilitering av kaserner i Bodin leir Bodø - 100847 17.06.2024
2023104561 Etablering av betongplate FLO Løten 31.05.2024
Rammeavtale skadedyrbekjempelse - NY 18.06.2024
Rehabilitering Østre og Vestre villa 07.06.2024
R01643 - Prekvalifisering - Rammeavtale på prosjekteringsgruppe for prosjekter i Ramsund, Trondenes, Sortland og Haakonsvern 18.06.2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 31.10.2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
C04361 - 100828 - Kjøp av storkjøkken til kjøkken -og spisemesse ved Ørland flystasjon Kontrakt 01.03.2025 Tonje Dahle Metos AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 31.12.2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 31.01.2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 19.09.2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 31.10.2024 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 31.12.2025 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 31.12.2024 Tonje Dahle Norconsult Norge AS
C04344 - 170105 - Tankrens Minikonkurranse på PRA 30.06.2024 Tonje Dahle Per Hagström

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00