Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08.04.2032
160036 Skarsteindalen SØF - Sanering og naturrestaurering 18.03.2024
C04101 - Konkurranse - Graving og fundamentering inngjerding 18.03.2024
R01285 - Rørleggertjenester - Region Nord - Distrikt Finnmark, Porsanger 02.04.2024
R01433 - Rørleggertjenester - Region Nord - Distrikt Midt-Troms 02.04.2024
R01434 - Rørleggertjenester - Region Nord - Distrikt Hålogaland, Harstad 02.04.2024
Konkurranse C04473 - Entreprise Råbygg - 100805 17.04.2024
PFAS Miljøsanering Kjeller 2024 - 2. gangs utlysning 15.04.2024
C04537 - Grunn-, drenering-, betongarbeider - Totalentreprise - JWC - Tilbudsfase 13.03.2024
Konkurranse C04175 - Renseanlegg Akkasæter - 100975 06.03.2024
2024018781 Renovering Rusta befalsforlegning Senior, Målselv kommune 19.03.2024
100844 - C04621 - Kaserne Rusta Leir - Bardufoss - Totalentreprise - Konkurransefase 07.03.2024
Konkurranse C03672 - Byggeleder Vardø - 100823 05.03.2024
Konkurranse C03673 - Prosjektsikkerhetsressurs Vardø - 100823 05.03.2024
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17.11.2025
303271 Renovering kaserne 2, Trondenes leir, Harstad kommune 20.03.2024
2024018010 Renovering forlegning Nymessa, Skjold, Målselv kommune 13.03.2024
Prekvalifisering C03671 - Generalentreprise Bygg Vardø - 100823 08.03.2024
C04327/C04681: betongarbeider på Evenes flystasjon sesongen 2024 15.03.2024
710543 - C04606 - Rivning Vedetten - Haakonsvern 07.03.2024
Konkurranse C03632 - Sikringsarbeider vei - 100805 22.03.2024
Konkurranse C04424 - Drenering av rullebanen på Rygge militære flyplass - prosjekt 100723 14.03.2024
Prosjektnr: 240902 Kontraktsnr: C04217 Banak NAWSARH RU og Lager 22.03.2024
R01596 - Rørleggertjenester Region Vest - Distrikt Sørvest, Agder 02.04.2024
R01399 - Rørleggertjenester - Region Vest - Distrikt Sørvest, Rogaland 02.04.2024
C04712 - Tømmer- og stål-leveranse for gjennoppbygning av festningsresturanten på Akershus festning - 101037 15.03.2024
C04713 - Murentreprise for gjenoppbygning av festningsresturanten på Akershus festning - 101037 15.03.2024
C04469 - Kvalifisering - Asfalt Evenes 2024 21.03.2024
C04469 - Konkurranse asfalt Evenes 20204 25.04.2024
2024007837 - Anskaffelse av teknikk til Norsk Militær Tattoo 2024 18.03.2024
R01537 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Nord – Distrikt Salten – Bodø og omegn 03.04.2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 31.10.2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 31.10.2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
C04361 - 100828 - Kjøp av storkjøkken til kjøkken -og spisemesse ved Ørland flystasjon Kontrakt 01.03.2025 Tonje Dahle Metos AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 31.12.2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 31.01.2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 19.09.2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 31.10.2024 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 31.12.2025 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 31.12.2024 Tonje Dahle Norconsult Norge AS
C04344 - 170105 - Tankrens Minikonkurranse på PRA 30.06.2024 Tonje Dahle Per Hagström

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00