Sadales tīkls AS - Tenders

Sadales tīkls AS
Šmerļa iela 1
3333 Ryga
Latvia
Org number: 40003857687

Title Department Closing date
(Sadales tīkls 2020/13) Stabu koksnes iegāde 25.01.2021
3.stāva telpu pārbūve Šmerļa ielā 1, Rīgā 01.02.2021
Primārās slēgiekārtas iegāde a/st. Nr.17 "Suntaži" pārbūvei (grozījumi) 29.01.2021
Betona ceļa plātņu piegāde "Enerģētiķi-1", Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov 24.01.2021
Projekta izstrāde objektam: “Teritorijas labiekārtošana Mežotnes ielā 24, Bauskā, Bauskas novadā” 24.01.2021
20/0.42kV T-4208 demontāža, Kaktusu iela, Rīga”, IO-72489 25.01.2021
„T-9206 "Gidas" Z-4 20/0,4kV tīkla pārbūve Mālpils novadā”, IO-132779. 25.01.2021
"20 un 0,4 kV EPL pārbūve līnijā L-4248 no balsta Nr.2 līdz balstam Nr.35, Liezēres pagasts, Madonas novads", IO-127956. 27.01.2021
"0,4 kV EPL pārbūve pie TP-7326, F-1, "Silmači", Skrīveru novads", IO-69770. 27.01.2021
„A-53 (b.Nr.2 - b.Nr.117), A-60 (b.Nr.15a - 109) Krimūnu pagasts, Auru pagasts, Dobeles novads”, IO-128471 01.02.2021
"0,4 kV EPL pārbūve pie T-3285, F-1, Jaunatnes un Pļavu ielas, Balvi, Balvu novads", IO-126816. 27.01.2021
(Sadales tīkls 2021/1) Transporta pakalpojums Loģistikas centram 01.02.2021
"0,4 kV EPL atjaunošana pie T-3267, F-2, Beļauski, Bērzpils pagasts, Balvu novads", IO-128397. 29.01.2021
"AS "Sadales tīkls" SP-7000 optiskā pieslēguma izveide Pārgaujas ielā 1B, Valmierā" 29.01.2021
"20 kV GVL LN-250 no balsta Nr.150 līdz balstam Nr.172 atjaunošana Kombuļu pagastā Krāslavas novadā", IO-127752. 28.01.2021
"Optiskā kabeļa izbūve no EPL Nr.303 balsta Nr.121 līdz AS “Latvenergo” radiosakaru tornim Brankās" 28.01.2021
"20 kV GVL LN-202 posma no A-202-1 līdz balstam Nr.22 atjaunošana Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā", IO-124841. 28.01.2021
"20 kV EPL atjaunošana līnijā LN-6151, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā", IO-123303. 28.01.2021
"20 kV GVL LN-234 posma no balsta Nr.110 līdz balstam Nr.133 atjaunošana Līdumnieku pagastā, Ciblas novadā", IO-122716. 28.01.2021
"20 kV GVL LN-278 posma no A-278-6 līdz A-278-5 atjaunošana Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā", IO-122713. 28.01.2021
"20 kV GVL LN-372 posma no TP-2488 līdz balstam Nr.221 atjaunošana Sutru pagastā, Līvānu novadā", IO-122710. 28.01.2021
Elektroinstilācijas, zibensaisardzības, elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru, noformējot pārbaudes aktus atbilstoši spēkā esošiem ugunsdrošības noteikumiem. 25.01.2021
Ārtipa spriegummaiņu (20000/220V) iegāde 25.01.2021
"TP240 "Bernāti II" 0.4kV GVL pārbūve Nīcas pagastā, Nīcas novadā IO-75111" 01.02.2021
"0.4kV GVL no TP2133 pārbūve Bernāti, Nīcas pagastā, Nīcas novadā IO-102713" 01.02.2021
„20kV GVL A-043 no b.1 līdz b.46 atjaunošana Salas pagastā, Babītes novadā”, IO-144161. 26.01.2021
„Zemes gabalu ārējā elektroapgāde, Suntažu iela 9, Brīvības iela 55, Ogre, Ogres novads”, pieteikumu Nr. 133122208; 134574208. 26.01.2021
"20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-7075, F-12, "Liepavoti", Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads", IO-68534. 29.01.2021
"NG27-05 un T-2533 GREIVERI pārbūve Vecpiebalgas novada, Vecpiebalgas pagastā", IO-134298 02.02.2021
"Ārtipa jaudas slēdža izbūve LF-29 ar RAA un DVS pie T-5012 "Vārnas" Kocēnu novada Kocēnu pagastā", IO-132968 02.02.2021
"20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie T-2532, L-3, Jaunbierņi, Rankas pagasts, Gulbenes novads", IO-127937. 29.01.2021
"20kV līnijas LJ-28 atjaunošana posmā no atdalītāja S948-1 līdz NJ28-02 Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā", IO-146673 02.02.2021
"20kV GVL S3798 atjaunošana Smiltenes novada Smiltenes pagastā", IO-146641 02.02.2021
"20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-3101, F-1, F-4, Sudarbe, Vectilžas pagasts, Balvu novads", IO-128398. 03.02.2021
Automašīnu un traktortehnikas piekabju iegāde 02.02.2021
"Elektroapgādes jauni pieslēgumi Kārļa Ulmaņa gatve n/a, Rīgā (01000539999), pietura, luksofors, TN 101309215; 101328212" 28.01.2021
"Elektroapgādes jauns pieslēgums ar KP punkta izbūvi Konsula ielā 21, Rīgā, TN 122091191" 28.01.2021
"Elektropārvades 0,4kV līniju trašu tīrīšanas darbi (Pakalpojums) AS "Sadales tīkls" Pierīgas tehniskās daļas teritorijā, Ķekavas tīklu nodaļā" 08.02.2021
"Elektroapgādes pārslēgšana no 3x220V uz 400/230V Skolas iela 22A, Rīgā, TN 120154153" 25.01.2021
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un remonti 2021. gadā 29.01.2021
Presējamo čaulu iegāde kailvada un piekarkabeļa AMKA savienošanai 29.01.2021
KTA iegāde IO-112228 Vecumnieku pag.,Vecumnieku nov. 29.01.2021
Mērinstrumentu iegāde 29.01.2021
8 m3 lielgabarīta konteinera izvietošanai un izvešanai Augļu ielā 2, Siguldā 29.01.2021
"Elektroapgādes jauni pieslēgumi Dumbrāja ielā 29, Rīgā, TN 102971202" 01.02.2021
"Zemgales iela 11, Liepāja (pieteikums Nr.133474202)" 01.02.2021
"20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie T-3164, T-3275 un T-3377, Vecumi, Vecumu pagasts, Viļakas novads", IO-111406. 02.02.2021
"20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie T-3377, F-1, Upmala, Vecumu pagasts, Viļakas novads", IO-114087. 02.02.2021

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00