Sigmund Framnes

Spesialkonsulent -Adm

Tenders

Title Closing date
Invitasjon til markedsdialog - NEWS-monitorer til Sørlandet Sykehus HF
Intensjonskunngjøring - Trådløst EKG til Sørlandet sykehus HF
NGS-instrumentering (Next Generation Sequencing) til avdeling for patologi ved Sørlandet sykehus HF
NGS-instrumentering (Next Generation Sequencing) til avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Sørlandet sykehus HF 15.11.2023 12:00
Frysemikrotom til Akershus Universitetssykehus HF 25.04.2023 12:00
Røntgenlab toraks til Sørlandet sykehus HF
Multikomponent donoraferesemaskin til Akershus universitetssykehus 04.04.2023 12:00
Anaerobskap til Sørlandet sykehus HF 05.05.2022 12:00
Røntgenlab toraks til Sørlandet sykehus HF 24.05.2022 12:00
Instrumentering for å kunne utføre immunhistokjemiske analyser ved Sørlandet sykehus HF
Blodtypeinstrumenter til Sørlandet sykehus HF, Trinn 2; Konkurranse 11.11.2021 12:00
Blodtypeinstrumenter til Sørlandet sykehus HF, Trinn 1; Prekvalifisering 14.10.2021 12:00
Blodtypeinstrumenter til Sørlandet sykehus HF
Blodtypeinstrumenter til Sørlandet sykehus HF 10.12.2020 12:00
Angiolab til Sørlandet sykehus HF - Trinn 2 21.05.2021 12:00
Instrument for PCR basert diagnostikk av tarmpatogene agens til Sørlandet sykehus HF 15.01.2021 12:00
Røntgenutstyr til kardiologisk seksjon ved Sørlandet Sykehus HF
Pasientnære glukoseinstrumenter - Delkontrakt 2 10.06.2020 12:00
Pasientnære glukoseinstrumenter - Delkontrakt 1 10.06.2020 12:00
Pasientnære glukoseinstrumenter til Sørlandet sykehus HF 10.06.2020 12:00
Anskaffelse av Laboratorieutstyr til Sørlandet sykehus HF 15.11.2019 12:00
Laboratorieutstyr til Sørlandet sykehus HF 10.10.2019 12:00
Røntgenutstyr til kardiologisk seksjon ved Sørlandet Sykehus HF 07.10.2019 12:00
Sørlandet sykehus HF - OBP - Kristiansand/Vennesla 03.12.2018 12:00
Helautomatisert Elisasystem til Sørlandet sykehus HF. Kristiansand 10.09.2018 12:00
Offentlig Betalt Persontransport - Sørlandet sykehus HF 26.01.2018 12:00
Coagulation instruments for the Sørlandet Hospital Health Trust. 23.11.2017 12:00
Koagulasjonsinstrumenter til Sørlandet sykehus HF 23.11.2017 12:00
Fully automatic instrument for auto-immunity analyses — Sørlandet Hospital. 01.11.2017 12:00
Helautomatisert instrument til autoimmunitetsanalyser - Sørlandet sykehus HF 01.11.2017 12:00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00