Etat for bygg og eiendom

Etat for bygg og eiendom

Product group Title Type Expiry date Contact Supplier
Bygningsdrift Rammeavtale sveise-, plate og smedarbeider Rammeavtale med en leverandør 30.06.2023 Vanasha Kazm Solheim Gjerdenett AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Rammeavtale gjerder og porter Rammeavtale med en leverandør 30.06.2024 Torjan Haaland Bergen Bydrift AS
Rosetårnet barnehage - oppgradering av uteområdet Kontrakt 31.07.2025 Selma Sarajlija Boasson AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Akkreditert systemsertifisering etter ISO 9001 og ISO 14001 Kontrakt 31.01.2026 Selma Sarajlija Verify AS
Bygningsdrift Filter og ventilasjon - Delkontrakt 1 - Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna (EBE) Rammeavtale med en leverandør 26.09.2024 Torjan Haaland Fana Blikk AS
Bygningsdrift Filter og ventilasjon - Delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen (EBE) Rammeavtale med en leverandør 26.09.2024 Torjan Haaland KM Ventilasjon AS
Anlegg (entreprise) Kolstihagen Sykehjem - Modernisering av 2 heiser Kontrakt 01.06.2028 Joakim Svartefoss TK Elevator Norway AS
Delkontrakt 1 - Rørlegger- og sanitærtjenester i bydelene Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna Rammeavtale med en leverandør 04.12.2024 Vanasha Kazm RØRKOMPANIET AS
Delkontrakt 2 - Rørlegger- og sanitærtjenester i bydelene Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 04.12.2024 Vanasha Kazm Bergen Rørteknikk AS
Bygningsdrift Mathallen torget – utskifting av vare- og personheis Kontrakt 04.03.2026 Vanasha Kazm TK Elevator Norway AS
Rammeavtale Elektrotjenester - delkontrakt 1 - Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna Rammeavtale med en leverandør 19.02.2025 Torjan Haaland LOS Elektro AS - Hovedenhet
Rammeavtale Elektrotjenester - delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 19.02.2025 Torjan Haaland AS Pettersson & Gjellesviks Elektriske Installasjon
Anlegg (entreprise) Sandviken helse og sosialsenter – utskiftning av personheis Kontrakt 30.06.2028 Joakim Svartefoss TK Elevator Norway AS
EBE 06 - 2023 Åsane - Ombrukssentral Kontrakt 31.01.2025 Joakim Svartefoss Hallgruppen AS
Bygningsdrift EBE 08 - 2023 Frieda Fasmers Minne Sykehjem - Modernisering av 1 heis - 2. gangs utlysning Kontrakt 22.12.2028 Joakim Svartefoss TK Elevator Norway AS
Anlegg (entreprise) EBE 02 - 2023 Garnesstølen skole - Oppgradering av uteområde Kontrakt 01.08.2023 Joakim Svartefoss Nærmiljø Hage Og Anlegg AS

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00