Etat for bygg og eiendom

Etat for bygg og eiendom

Product group Title Type Expiry date Contact Supplier
Bygningsdrift Rammeavtale sveise-, plate og smedarbeider Rammeavtale med en leverandør 30.06.2025 Judith Dybendal GARDA SIKRING AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Rammeavtale gjerder og porter Rammeavtale med en leverandør 30.06.2025 Torjan Haaland Bergen Bydrift AS
Rosetårnet barnehage - oppgradering av uteområdet Kontrakt 31.07.2025 Selma Sarajlija Boasson AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Akkreditert systemsertifisering etter ISO 9001 og ISO 14001 Kontrakt 31.01.2026 Selma Sarajlija Verify AS
Bygningsdrift Filter og ventilasjon - Delkontrakt 1 - Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna (EBE) Rammeavtale med en leverandør 26.09.2024 Torjan Haaland Fana Blikk AS
Bygningsdrift Filter og ventilasjon - Delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen (EBE) Rammeavtale med en leverandør 26.09.2024 Torjan Haaland KM Ventilasjon AS
Anlegg (entreprise) Kolstihagen Sykehjem - Modernisering av 2 heiser Kontrakt 01.06.2028 Torjan Haaland TK Elevator Norway AS
Rørlegger- og sanitærtjenester i bydelene Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna, delkontrakt 1 Rammeavtale med en leverandør 04.12.2024 Judith Dybendal RØRKOMPANIET AS
Rørlegger- og sanitærtjenester i bydelene Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen, delkontrakt 2 Rammeavtale med en leverandør 04.12.2024 Judith Dybendal Bergen Rørteknikk AS
Bygningsdrift Mathallen torget – utskifting av vare- og personheis Kontrakt 04.03.2026 Selma Sarajlija TK Elevator Norway AS
Rammeavtale Elektrotjenester - delkontrakt 1 - Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna Rammeavtale med en leverandør 19.02.2025 Torjan Haaland LOS Elektro AS - Hovedenhet
Rammeavtale Elektrotjenester - delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 19.02.2025 Torjan Haaland A/S Pettersson & Gjellesviks Elektriske Installasjon
Anlegg (entreprise) Sandviken helse og sosialsenter – utskiftning av personheis Kontrakt 30.06.2028 Torjan Haaland TK Elevator Norway AS
Åsane - Ombrukssentral Kontrakt 31.01.2025 Torjan Haaland Hallgruppen AS
Bygningsdrift Frieda Fasmers Minne Sykehjem - Modernisering av heis Kontrakt 22.12.2028 Torjan Haaland TK Elevator Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) Maskin for ugressbekjempelse Kontrakt 01.09.2025 Torjan Haaland HØYTRYKKSERVICE AS
Rammeavtale Tømrer og kjøkkeninnredning - Delkontrakt 1, Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna Rammeavtale med en leverandør 31.05.2025 Torjan Haaland Fana Blikk AS
Rammeavtale Tømrer og kjøkkeninnredning - Delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 31.05.2025 Torjan Haaland Dørmænen & Eide AS
Bygningsdrift Haukelandshallen - Nytt ventilasjonsanlegg Kontrakt 28.02.2029 Selma Sarajlija Bravida Norge AS (hovedenhet)
Bygningsdrift Knappentunet - Nytt ventilasjonsanlegg Kontrakt 18.03.2028 Selma Sarajlija Åsane Byggmesterforretning AS
Rammeavtale for tjenester innen grunn og betong - Delkontrakt 1 - Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna Rammeavtale med en leverandør 03.09.2025 Torjan Haaland Løvaas Maskin AS
Rammeavtale for tjenester innen grunn og betong - Delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 03.09.2025 Torjan Haaland Tertnes Entreprenør AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rammeavtale for inspeksjon, fornying og vedlikehold av rør Rammeavtale med en leverandør 14.09.2025 Torjan Haaland Norva 24 Vest AS
Anlegg (entreprise) Hordnestunet sykehjem - totalrehabilitering Kontrakt 11.10.2024 Selma Sarajlija Multiple
Anlegg (entreprise) Haukeland skole - Utskifting av heis Kontrakt Torjan Haaland TK Elevator Norway AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS Tilbudspakke 1 Skoler (7 rapporter/ 12 bygg/ 34 705m2 BTA) Kontrakt 28.06.2024 Selma Sarajlija Opak Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS Tilbudspakke 2 Skoler (6 rapporter/ 15 bygg/ 27 455m2 BTA) Kontrakt 28.06.2024 Selma Sarajlija Opak Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS Tilbudspakke 3 Skoler (7 rapporter/ 14 bygg/ 24 175m2 BTA) Kontrakt 28.06.2024 Selma Sarajlija Opak Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS Tilbudspakke 4 Sykehjem/ helsebygg (7 rapporter/ 8 bygg/ 46 274m2 BTA) Kontrakt 28.06.2024 Selma Sarajlija Opak Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS Tilbudspakke 5 Adm.bygg/Brannstasjoner/Havnebygg (9 rapporter/ 11 bygg/ 29 273m2 BTA) Kontrakt 28.06.2024 Selma Sarajlija Opak Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS Tilbudspakke 6 Kulturhus / Idrettshaller (10 rapporter/ 15 bygg/ 29 900m2 BTA) Kontrakt 28.06.2024 Selma Sarajlija Opak Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester DPS Tilbudspakke 7 Barnehager (14 rapporter/ 15 bygg/ 9 761m2 BTA) Kontrakt 28.06.2024 Selma Sarajlija Norconsult Norge AS
Bygningsdrift Rammeavtale for vedlikehold av SD – anlegg basert på EM systemer Rammeavtale med en leverandør 02.03.2026 Torjan Haaland EM SYSTEMER AS
Bygningsdrift Haukeland skole - Ventilasjon og følgearbeider Kontrakt 30.11.2024 Selma Sarajlija Næringshus AS
Anlegg (entreprise) Sandgotna Skole - Amfi og uteområde Abonnement 31.07.2024 Torjan Haaland Boasson AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale - Arkitekttjenester Rammeavtale med en leverandør 13.03.2026 Torjan Haaland Arkitektgruppen Cubus A/S
Rammeavtale - Lås, beslag og adgangskontroll - Delkontrakt 1 Rammeavtale med en leverandør 21.03.2026 Torjan Haaland Låssenteret AS
Rammeavtale - Lås, beslag og adgangskontroll - Delkontrakt 2 Rammeavtale med en leverandør 21.03.2026 Torjan Haaland LOCKIT AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale Rådgivende ingeniørtjenester Rammeavtale med flere leverandører 25.03.2026 Judith Dybendal Multiple
Bygningsdrift Rammeavtale Stillastjenester Rammeavtale med en leverandør 06.04.2026 Torjan Haaland Bergen Stillas AS
Anlegg (entreprise) Garnes Skole - Ventilasjonsanlegg og tilbygg Kontrakt 14.10.2024 Torjan Haaland Åsane Byggmesterforretning AS
Anlegg (entreprise) Olsvik skole - desentralisert luftbehandlingsanlegg Kontrakt 11.08.2029 Torjan Haaland KM Ventilasjon AS
Anlegg (entreprise) Landmarkshuset - Utvendig rehabilitering Kontrakt 31.12.2024 Torjan Haaland Byggefirma Nilsen & Andersen AS
Nygårdslien Skole - Desentralisert luftbehandlingsanlegg(2. gangs utlysning) Kontrakt 31.08.2029 Torjan Haaland KM Ventilasjon AS
Konsulent og rådgivningstjenester Avtale om innleie av innkjøpskonsulenter for offentlige anskaffelser - bygg og anlegg Kontrakt 31.12.2024 Judith Dybendal Odin Prosjekt AS
Alarm- og vektertjenester Rammeavtale Administrasjon av heisalarmer Rammeavtale med en leverandør 24.05.2026 Judith Dybendal TK Elevator Norway AS
Anlegg (entreprise) Li skole - oppgradering gymsal og pumpestasjon Kontrakt 30.09.2024 Torjan Haaland Åsane Byggmesterforretning AS
Anlegg (entreprise) Sandgotna skole - ventilasjonsarbeider Kontrakt 31.08.2024 Judith Dybendal Ingeniørfirmaet R. Torgersen AS
Bygningsdrift Slettebakken skole - Sentralisert og desentralisert ventilasjonsanlegg(Bygg 1, 2 og 6) Kontrakt 01.12.2024 Judith Dybendal Åsane Byggmesterforretning AS

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00