TIETOPYYNTÖ / MARKKINAKARTOITUS: Älykkään infrastruktuurin ja tieliikenteen automaation Aurora-hankkeen Arctic Challenge -osioon

Hankinnan yleistiedot

23.11.2016 11.23 (GMT+02:00)
5.12.2016 12.00 (GMT+02:00)

Hankintayksikkö

Liikennevirasto Liikennevirasto
Ilkka Kotilainen
PL 33
00521 Helsinki
Suomi

Tarjousten jättöaika on ohi

Lyhyt kuvaus

   Takaisin   Kansallinen hankintailmoitus:
Liikennevirasto : TIETOPYYNTÖ / MARKKINAKARTOITUS: Älykkään infrastruktuurin ja tieliikenteen automaation Aurora-hankkeen Arctic Challenge -osioon
23.11.2016 10:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-028110
Tarjoukset tai osallistumishakemukset 5.12.2016 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Liikenteen palvelut
LIVI/7234/02.01.12/2016 / TRAFI/460168/02.03.01/2016Liikennevirasto / Kirjaamo
PL 33, Käyntiosoite: Opastinsilta 12 A
00521
Helsinki
Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Liikennevirasto
Y-tunnus 1010547-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Liikenteen palvelut
Yhteyshenkilö Ilkka Kotilainen
Postiosoite PL 33
Postinumero 00521
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Liikenteen palvelut
Yhteyshenkilö Ilkka Kotilainen
Puhelin +358503118016
Sähköpostiosoite ilkka.kotilainen@liikennevirasto.fi

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Liikenteen palvelut
Yhteyshenkilö Liikennevirasto / Kirjaamo
Postiosoite PL 33, Käyntiosoite: Opastinsilta 12 A
Postinumero 00521
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Liikenteen palvelut
Yhteyshenkilö Liikennevirasto / Kirjaamo
Sähköpostiosoite kirjaamo@liikennevirasto.fi

Hankintayksikön luonne Valtion viranomainen

Hankintalaji
Hankintalaji Palvelut

Hankinnan kohde
Hankinnan nimi TIETOPYYNTÖ / MARKKINAKARTOITUS: Älykkään infrastruktuurin ja tieliikenteen automaation Aurora-hankkeen Arctic Challenge -osioon
Hankinnan tunniste- tai viitenumero LIVI/7234/02.01.12/2016 / TRAFI/460168/02.03.01/2016
Hankinnan kuvaus

Tämä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tietopyyntö eli markkinakartoitus. Tämän tietopyynnön tarkoitus on selvittää markkinoilla olevien toimijoiden näkemyksiä ja mahdollisia kysymyksiä Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin (tästä eteenpäin Tilaajat) valmistelemaan Aurora-hankkeen Arctic Challenge -osioon.

Aurora-hankkeen Arctic Challenge -osiossa tutkitaan tieliikenteen automaation ja älykkään infrastruktuurin ratkaisuja sekä niiden toimivuutta ja vaikutuksia arktisissa olosuhteissa. Ratkaisujen toimivuus pitää todentaa ajoneuvoilla tehtävillä kenttäkokeilla Aurora-alueella.

Arctic Challenge on osa Vt 21/E8 Aurora-hanketta ja liikenneväylien korjausvelkaohjelmaa (http://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/182908/korjausvelkakohteet_maantie/ff17fba6-d4be-4830-b230-422ae9ccf539). Aurora on arktisen älykkään automaattisen liikenteen testialue Tunturi-Lapissa, jossa tutkimukset ja kokeilut toteutetaan.

Arctic Challenge toteutetaan vuosina 2017–2018, ja se etenee hankintavaiheessa seuraavasti:

- 5.12.2016 klo 12.00 vastaukset markkinakartoituksen vuoropuheluun osallistumisesta,

- 9.12.2016 tilaajat kutsuvat valitut toimijat vuoropuheluun,

- 14.12.2016 klo 9.00 vastaukset markkinakartoitukseen,

- 14.12.2016 klo 9.00–16.00 vuoropuhelu toimijoiden kanssa,

- 18.1.2016 Arctic Challenge hankintailmoitus julkaistaan,

- 31.1.2017 klo 12.30–16.00 Arctic Challenge infotilaisuus, Trafin Auditorio,

- helmi-maaliskuussa 2017 tarjoutumisten jättäminen umpeutuu,

- huhti-toukokuu 2017 tarjoutumisten arviointi ja haun tulokset,

- kesäkuu 2017 sopimusneuvottelut ja sopimukset,

- elokuu 2017 tutkimuksen aloitus,

- joulukuuhun 2018 mennessä tulokset.

Aurora-hankkeen Arctic Challenge -osiossa viranomaisten tutkimuskysymykset jakautuvat viiteen kategoriaan: väyläinfrastruktuuri, tietoliikenne, paikkatieto ja paikannus, vaikutusarviot ja tieto. Tutkimuskysymykset pohjautuvat Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2016–2020 julkaisuun (Liikennevirasto, 19/2016; http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2016-19_tieliikenteen_automatisoinnin_web.pdf).

Arctic Challenge tutkimuskysymyksiä ovat:

Väyläinfrastruktuuri

1.Tiemerkinnät ja liikennemerkit:

a.Millaisia tiemerkintöjen ja liikennemerkkien tulee olla, jotta ne ovat autoissa olevien anturien havaittavissa ja tunnistettavissa? Mitkä ovat eri anturityyppien asettamat vaatimukset?

b.Miten keliolosuhteet vaikuttavat eri antureiden koneelliseen havainnointiin?

2.Automaattisen liikenteen vaikutukset tien päällysteeseen ja rakenteisiin:

a.Miten automaattinen ajoneuvoliikenne vaikuttaa päällysteen kulumiseen ja sen alla olevien rakenteiden vaurioitumiseen?

b.Miten mahdollinen haitallinen kuluminen ja rakenteen vaurioituminen voidaan estää?

3.Tien päällysteeseen ja rakenteisiin sijoitettavat tunnistimet:

a.Mitä tien päällysteeseen ja rakenteisiin sijoitettavia tekniikoita, tunnistimia tai antureita tarvitaan automaattiajamisen tarpeisiin?

b.Mitkä näistä ovat käyttökelpoisia lumisissa ja jäisissä olosuhteissa? Entä vaikuttavatko näkyvyys- ja valaistusolosuhteet näiden käyttökelpoisuuteen, kuten tarkkuuteen, toimivuuteen ja luotettavuuteen?

4.Reunapaalut ja aurauskepit:

a.Minkälaisia fyysisiä rakenteita (engl. landmarks), kuten reuna- ja heijastinpaaluja tai auraus- ja tonttiliittymäkeppejä, automaattiajaminen vaatii? Missä niiden tulisi olla? Millaisia niiden tulisi olla?

5.Anturiteknologiat:

a.Miten eri anturiteknologioilla voidaan tunnistaa ajantasaisesti tienpinnan tila, kuten liukkaus?

b.Miten liukkauden tunnistamisen anturiteknologiat toimivat jäisillä, lumisilla ja sohjoisilla tienpinnoilla eri lämpötiloissa (-30...+3°C)?

Tietoliikenne

6.Langaton tiedonsiirto ja tietoliikenneinfrastruktuuri:

a.Miten liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavat C-ITS Day 1 -hybridipalvelut kannattaa toteuttaa Aurora Borealis -käytävällä ja mikä on niiden tekninen toimivuus? Mitkä Day 1 palvelut kannattaa toteuttaa Aurora Borealis käytävällä?:

- C-ITS Day 1 -palveluilla tarkoitetaan C-ITS Platformin ensimmäisen vaiheen loppuraportissa nimettyjä palveluita (C-ITS Platform Final Report, 2016, http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/its/doc/c-its-platform-final-report-january-2016.pdf),

- C-ITS-hybridipalveluilla tarkoitetaan palveluita, jotka käyttävät sekä LTE/4G- että ITS-G5-teknologioita. Palveluiden tulee olla yhteentoimivia eri toimijoiden välillä sekä yli maantieteellisten rajojen,

- Aurora Borealis -käytävällä tarkoitetaan Suomen ja Norjan välistä rajat ylittävää yhteistyötä E8-tiellä.

b.Miten ajoneuvon etäohjaus ja -valvonta toimivat 4G- ja ensimmäisen vaiheen 5G-verkon välityksellä hyvissä ja huonoissa sää- ja kelioloissa? Mitkä vähimmäisvaatimukset tietoliikenneverkon tulee täyttää automaattiautojen etäohjauksen toimimiseksi?

Paikkatieto ja paikantaminen

7.Ajoneuvon paikantaminen

a.Millä tarkkuudella ajoneuvo tulee paikantaa eri automaatiotoimintoja käytettäessä?

b.Miten ajoneuvon sijainti voidaan määrittää automaattisen ajamisen tarpeisiin pohjoisilla leveysasteilla olosuhteissa, joissa reunaviivoja tai tietä ei ole havaittavissa?

c.Miten eri menetelmät toimivat erikoiskohteissa ja -tilanteissa, kuten signaalien katveissa tai heijastuksissa?

Vaikutusarviot

8.Vaikutusarvio

a.Miten tienkäyttäjät (ml. toiset kuljettajat ja jalankulkijat ja pyöräilijät) suhtautuvat automaattiautoihin?

Tieto

9.Tiedon saatavuus taustajärjestelmistä, yksityisyyden suoja, tiedon käyttöoikeus ja tietoturva

a.Mitä tietoja ja mistä järjestelmistä tai rajapinnoista automaattiajamiseen tarvitaan?

b.Mitä tietojen saaminen tai jakaminen edellyttää eri osapuolilta?

Muut Toimijoiden ehdotukset

Toimijat voivat lisäksi ehdottaa omia tieliikenteen automaation ja älykkään infrastruktuurin ratkaisuja sekä niiden toimivuutta ja vaikutuksia arktisissa olosuhteissa Tilaajille. Tilaajien ensisijaisina tarpeina ovat yllä mainitut tutkimuskysymykset ja niiden tietopyyntöön vastatessa on tutkimuskysymyksen numero merkittävä selkeästi (esim. 1.a.).

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV) 1000000 - 2000000 EUR
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Lisäkohde (-kohteet)

Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut. (73100000-3)

Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)

Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjois-Suomi
Voimassaoloaika 22.11.2016 - 14.12.2016

Hankintamenettely
Hankintamenettely Muu: Tietopyyntö / Markkinakartoitus
Osatarjoukset hyväksytään Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Konsortiossa edellytetään olevan vähintään yksi toimija, joka tuo testialueella kenttäkokeisiin soveltuvan ja niissä käytettävän auton tai autoja. Konsortion tulee kyetä suunnittelemaan, toteuttamaan ja analysoimaan kenttäkokeet. Konsortion ei tarvitse kyetä vastaamaan kaikkiin esitettyihin tutkimuskysymyksiin.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kiinnostuneita toimijoita pyydetään osallistumaan vuoropuheluun tilaajien kanssa. Kiinnostus osoitetaan lähettämällä osallistumispyyntö osoitteeseen kirjaamo@liikennevirasto.fi. Viestiin tulee sisällyttää enintään kahden sivun pituinen PDF-muotoinen selvitys, jossa kuvataan, mihin tutkimuskysymyksiin ja miten toimija olisi halukas tarjoamaan vastauksen. Tutkimuskysymyksen numeron (esim. 1.a.) on oltava selkeästi merkitty selvitykseen. Tilaajat arvioivat toimijoiden soveltuvuuden vuoropuheluun niiden tutkimuskysymyksiin tarjoamien palveluiden ja ratkaisuiden perusteella.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä Kyllä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tämä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tietopyyntö eli markkinakartoitus. Tämän tietopyynnön tarkoitus on selvittää markkinoilla olevien toimijoiden näkemyksiä ja mahdollisia kysymyksiä Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin valmistelemaan Aurora-hankkeen Arctic Challenge - osioon.

Tilaajat järjestävät toimijoille vuoropuhelutilaisuuden, jossa toimijat voivat esitellä palveluitaan ja ratkaisuehdotuksiaan edellä mainittuihin tutkimuskysymyksiin sekä esittää tarkentavia kysymyksiä. Tilaajat kutsuvat enintään 10 toimijaa esittelytilaisuuteen. Vuoropuhelussa annetut vastaukset eivät sido kumpaakaan osapuolta. Vuoropuheluun osallistumisesta tai siitä aiheutuvista kuluista ei makseta korvausta.

Vuoropuhelutilaisuus järjestetään 14.12.2016 klo 9.00–16.00 Liikenneviraston tiloissa osoitteessa Opastinsilta 12 A. Tilaisuuteen voi tarvittaessa ottaa etäyhteyden videolla, Skypellä tai Lyncillä. Kullekin toimijalle varataan aikaa 30–60 min riippuen osallistuvien toimijoiden lukumäärästä. Jokainen toimija saa saman ajan esityskäyttöönsä. Esittelytilaisuudessa ovat läsnä ainoastaan esittelevä toimija ja Tilaajien henkilöstöä. Esittelytilassa on käytettävissä videotykki ja langaton wlan-yhteys. Muut mahdollisesti tarvittavat laitteet esittelijän on tuotava tilaan itse.

Vastaukset markkinakartoitukseen pyydetään lähettämään 5.12.2016 kello 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@liikennevirasto.fi. Sähköpostin aiheena tulee olla "Arctic Challenge -tietopyyntö”. Mikäli vastaus sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, niiden tulee olla selkeästi merkittynä. Tilaajat ilmoittavat toimijoille valinnoistaan vuoropuheluun sekä valituille varatut tarkat kellonajat 9.12.2016.

Mikäli toimija on estynyt osallistumaan vuoropuhelutilaisuuteen, mutta silti kiinnostunut toimittamaan ehdotuksensa, voidaan toimittajan lähettämä kirjallinen selvitys ottaa vastaan 14.12.2016 kello 9.00 mennessä. Nämä 5.12.2016 kello 12.00 määräajan jälkeen lähetetyt kirjalliset selvitykset jäävät Tilaajien tiedoksi osana tietopyyntöä.

Osallistuminen vuoropuheluun ei sido yritystä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiselle.

Tarjouksen valintaperuste Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään 5.12.2016 12.00

   Takaisin

Tämän kilpailutuksen lisäksi löydät myös kaikki pienhankinnat ja muun tietokannan Hankintavahti-palvelustamme

Ilmoita kiinnostuksesi -painikkeesta pääset tutustumaan tarjouspyyntöön tai laatimaan tarjouksesi. Ilmaiskäyttäjän tunnuksillasi voit kirjautua suoraan sisään tai uutena käyttäjänä rekisteröityä palveluumme. Ilmaiskäyttäjänä et kuitenkaan näe koko tietokantamme sisältöä, esimerkiksi pienhankintoja, etkä hyödy hälytyspalvelustamme, joka on suunniteltu juuri sinun yrityksesi tarpeille. Mitä siis tarjoamme? Katso tuotepakettimme tästä tai kokeile Hankintavahtiamme sitoumuksetta klikkaamalla alla olevaa painiketta!

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600