Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 9/14/2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 7/1/2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 4/8/2032
200074 - C04590 - Generalentreprise - Tilbygg og ombygging Lokasjon 1 - Konkurransefase 6/24/2024
C04823 - Totalentreprise ny garasje til tankbil Ørland Flystasjon - 200112 8/15/2024
2024050609 Renovering dusjanlegg kaserne 1 og 2, region nord, Trondenes leir, Harstad kommune 6/24/2024
Totalentreprise nytt kontor - og undervisningsbygg på Værnes Garnison 2023015714 8/1/2024
C04730 - Generalentreprise Rehabilitering bygg Wallemsviken/Sjøkrigsskolen 101026 8/12/2024
C04650 - Ny kontorkapasitet Linderud Leir - Totalentreprise - 100905 (konkurranse trinn 2) 8/5/2024
R01631 - Konkurranse Parallell rammeavtale på usikkerhetsanalyse 6/26/2024
R01643 - Prekvalifisering - Rammeavtale på prosjekteringsgruppe for prosjekter i Ramsund, Trondenes, Sortland og Haakonsvern 6/21/2024
Rammeavtale byggautomasjon Forsvarsbygg R01550, R01645, R01646, R01647, R01648 og R01649 6/24/2024
Ramsund - P-EBA - Innvendig renovering av befalsforlegning 6/26/2024
Konkurranse - C04733 - Solavskjerming i Forsvarets ledelsesbygg - 101061 8/23/2024
R01650 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Vest – Distrikt Nordland – Vefsn kommune 6/28/2024
Riving og sanering Vetan og Mågerø 7/4/2024
Rammeavtale på Bedriftshelsejeneste Distriktene Romerike, Oslo, Oslofjord og GWP 7/5/2024
Tjenster innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region vest - 3 delområder (R01559, R01560 og R01561) 8/14/2024
Tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region øst - 2 delområder (R01562 og R01563) 8/14/2024
Farlig avfall, spyle -og slamsugetjenester Region Vest, distrikt Trøndelag (4 selvstendige delkontrakter) 6/25/2024
C04717 - Evenes Etablering av kvarter (B5) - 101054 7/3/2024
C04805 - Totalentreprise treningshall og carporter - 100674 6/25/2024
Rammeavtale på Bedriftshelsejeneste Distrikt Trøndelag 6/24/2024
C04834 - Tak over løpetrase - Evenes flystasjon 7/1/2024
Rena leir, anskaffelse og montering av mesanin i bygg 0041 6/27/2024
R01623- Vintervedlikehold Region Vest- Område Kjevik og Kvevika 7/8/2024
C04820 - Reparasjon porter - Gamlebyen Fredrikstad - 100907 7/2/2024
C04789 - Guard House and Flight Line Building - 200111 8/7/2024
R01624- Vintervedlikehold Region Øst - Område Eggemoen og Helgelandsmoen 7/15/2024
Terningmoen leir, Elverum - Påbygging av ventilasjonsrom på bygg 0037 7/10/2024
R01425 - Kvalifikasjonsfase - Rammeavtale MIME – byggeledelse for ombygging av infrastruktur og bygg knyttet til montering av antenner og master 8/9/2024
C04862 - 101085 - Kampluftvern, midlertidig EBA - Plasthall Setermoen 7/5/2024
Pressemeldingstjeneste 7/22/2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 10/31/2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
C04344 - 170105 - Tankrens Minikonkurranse på PRA 6/30/2024 Tonje Dahle Per Hagström
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 12/31/2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 1/31/2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
C04361 - 100828 - Kjøp av storkjøkken til kjøkken -og spisemesse ved Ørland flystasjon Kontrakt 3/1/2025 Tonje Dahle Metos AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 9/19/2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 10/31/2024 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 12/31/2025 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 12/31/2024 Tonje Dahle Norconsult Norge AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00