Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 9/14/2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 7/1/2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 4/8/2032
C04101 - Konkurranse - Graving og fundamentering inngjerding 5/29/2024
Tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region nord - 5 delområder (R01390, R01555, R01556, R01557 og R01558) 5/29/2024
200074 - C04590 - Generalentreprise - Tilbygg og ombygging Lokasjon 1 - Konkurransefase 6/17/2024
Konkurransefase for C04651 - Samspillsentreprise: Rehabilitering av kjøkken/messa i Linderud leir - 100930 6/3/2024
Prosjektnr: 240890 Kontraktsnr: C04219 Rygge NAWSARH lager 6/14/2024
R01585, R01580 Sommer- og vintervedlikehold ved Linderud leir 5/24/2024
R01631 - Konkurranse Parallell rammeavtale på usikkerhetsanalyse 6/13/2024
303253 - Utbedring av vannbehandlingsanlegg region nord Høybuktmoen 6/10/2024
2024050609 Renovering dusjanlegg kaserne 1 og 2, region nord, Trondenes leir, Harstad kommune 6/18/2024
Konkurranse C03589 - Tomt- og grunnarbeid Vardø - 100823 5/23/2024
2024/2192 - Forlegning 10 Jørstadmoen - Utskiftning av ventilasjon, renovering av bad og kjøkken 6/4/2024
R01523 Leie av Kaffemaskiner og Vannautomater 5/31/2024
R01583 Vintervedlikehold ved Heistadmoen 6/10/2024
Konkurranse C04660 - Oppdragering av nærvarmenett/infrastruktur Rygge leir - 100356 (ny utlysning for avlyst konkurranse) 6/11/2024
R01584 - 360 grader lederevalueringsverktøy 6/6/2024
Totalentreprise på ombygging Bygg 123 Bardufoss Flystasjon 6/7/2024
900388 - Traktor med innbytte region øst Kongsvinger festning 6/4/2024
Etablering av To Trafokiosker - Værnes - Revidert Konkurranse 5/31/2024
C04719 - 100965 - Totalentreprise - Grunn og terreng arbeider Bardufoss 5/22/2024
C04650 - Ny kontorkapasitet Linderud Leir - Totalentreprise - 100905 (prekvalifisering trinn 1) 6/3/2024
C04650 - Ny kontorkapasitet Linderud Leir - Totalentreprise - 100905 (konkurranse trinn 2) 7/1/2024
Rehabilitering Østre og Vestre villa 6/7/2024
303388 - Utskiftning av høyspentkabel og nettstasjon 400v - Bardufoss 6/3/2024
Farlig avfall, spyle -og slamsugetjenester Region Vest, distrikt Trøndelag (4 selvstendige delkontrakter) 6/14/2024
Riving og sanering Vetan og Mågerø 6/24/2024
Sprøyting med glysofat av blindgjengerfelt i regionfelt Østlandet og Terningmoen. 5/30/2024
2023104561 Etablering av betongplate FLO Løten 5/31/2024
Rammeavtale byggautomasjon Forsvarsbygg R01550, R01645, R01646, R01647, R01648 og R01649 6/10/2024
C04655 - Totalrehabilitering av kaserner i Bodin leir Bodø - 100847 6/17/2024
C04752 - 100644 - Totalentreprise - Grunn- og terrengarbeider, teknisk infrastruktur - Bardufoss 6/5/2024
Rammeavtale skadedyrbekjempelse - NY 6/18/2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 10/31/2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
C04361 - 100828 - Kjøp av storkjøkken til kjøkken -og spisemesse ved Ørland flystasjon Kontrakt 3/1/2025 Tonje Dahle Metos AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 12/31/2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 1/31/2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 9/19/2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 10/31/2024 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 12/31/2025 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 12/31/2024 Tonje Dahle Norconsult Norge AS
C04344 - 170105 - Tankrens Minikonkurranse på PRA 6/30/2024 Tonje Dahle Per Hagström

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00