Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 9/14/2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 7/1/2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 4/8/2032
160036 Skarsteindalen SØF - Sanering og naturrestaurering 4/25/2024
Konkurranse C04473 - Entreprise Råbygg - 100805 4/17/2024
PFAS Miljøsanering Kjeller 2024 - 2. gangs utlysning 5/3/2024
C04101 - Konkurranse - Graving og fundamentering inngjerding 5/13/2024
Konkurranse C04660 - Oppgradering av nærvarmenett/infrastruktur Rygge leir - 100356 5/21/2024
Installasjon av Varmepumpe - Madla - 302647 4/24/2024
2024019190 Renovering P-EBA Vigørveien 30 A/B, region nord Høybuktmoen 4/26/2024
200074 - C04590 - Generalentreprise - Tilbygg og ombygging Lokasjon 1 - Konkurransefase 4/30/2024
konkurranse - modulbygg Rena 4/15/2024
Konkurranse - C04672 - nytt befalskvarter Terningmoen - 100909 5/6/2024
Konkurranse - C04678 - nytt kontorbygg Terningmoen - 100913 5/6/2024
2024019137 Renovering kaserne Rygge, Rusta leir, Målselv kommune 4/19/2024
Tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region nord - 5 delområder (R01390, R01555, R01556, R01557 og R01558) 5/15/2024
R01371 - Service og vedlikehold av reservekraftanlegg 4/19/2024
Utvending Vedlikehold og Reparasjon - Huseby Leir - 302993 4/18/2024
C04469 - Konkurranse asfalt Evenes 20204 4/29/2024
Etablering av To Trafokiosker - Værnes 4/25/2024
Prekvalifisering for C04651 - Samspillsentreprise: Rehabilitering av kjøkken/messa i Linderud leir - 100930 4/26/2024
Ramsund - P-EBA - Innvendig renovering på forlegning 4/26/2024
Rammeavtale for renholdstjenester 4/26/2024
C04718 - 100965 - Verkstedbygg Bardufoss - Totalentreprise 4/26/2024
Rammeavtale for vikartjenester innen renhold 4/26/2024
Konkurransefase for C04651 - Samspillsentreprise: Rehabilitering av kjøkken/messa i Linderud leir - 100930 6/3/2024
R01431 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Vest – Distrikt Trøndelag – Trondheim og Stjørdal 5/3/2024
Porsangmoen - P-EBA - Renovering General A.D. Dahls vei 6 4/24/2024
C04649 - Rehabilitering av forlegning Linderud leir - 101025 5/7/2024
Grunnarbeider festningsparken, Kristiansten festning Trondheim 4/15/2024
Utbedring av flyoperative flater - Bardufoss Flystasjon 4/30/2024
Konkurranse - Prosjekt 560077 - Leie av suge- og blåsemaskin ved Ørland flystasjon 4/24/2024
R01631 - Prekvalifisering Parallell rammeavtale på usikkerhetsanalyse 5/13/2024
R01631 - Konkurranse Parallell rammeavtale på usikkerhetsanalyse 6/13/2024
C04748 - Kvalifisering - Oppgradering nødstrømsforsyning Trøndelag - 200120 5/13/2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 10/31/2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
C04361 - 100828 - Kjøp av storkjøkken til kjøkken -og spisemesse ved Ørland flystasjon Kontrakt 3/1/2025 Tonje Dahle Metos AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 12/31/2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 1/31/2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 9/19/2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 10/31/2024 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 12/31/2025 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 12/31/2024 Tonje Dahle Norconsult Norge AS
C04344 - 170105 - Tankrens Minikonkurranse på PRA 6/30/2024 Tonje Dahle Per Hagström

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00