Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 9/14/2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 7/1/2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 4/8/2032
R01341/R01367 Kontroll av brannalarmanlegg, nødlysanlegg og røykluker i distrikt Vestland og distrikt Sørvest 7/5/2023
C04097 - 100880 - Entreprise - Oppgradering SØF - Porsangmoen 6/14/2023
Konkurranse C03995 - Akkasæter Teknisk bygg - 100975 6/14/2023
C03952 Prosjekt 100609 InfraVærnes Elektro 8/31/2023
R01231 - Forvaltning og kjøp av elektrisk kraft 6/14/2023
100966 - C03707 - Totalentreprise - Rehabilitering av mannskapskaserne ved Ørland flystasjon 6/29/2023
R01245 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Finnmark og Nord-Troms 6/23/2023
Konkurranse - Solceller og batteribank Rygge militære flyplass 6/19/2023
R01252 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Hålogaland, Sør-Troms og Midt-Troms 6/23/2023
2023/2241: Flerårig avtale vintervedlikehold Akershus festning 6/16/2023
2023/912: Flerårig avtale Vintervedlikehold Fredriksvern 6/15/2023
C04160 - 100881 - Porsangmoen - Ny Adkomst - Utførelsesentreprise 6/14/2023
2023/953: Flerårig avtale Karljohansvern 6/15/2023
2023/923: Flerårig avtale vintervedlikehold Kjeller 6/15/2023
R01253 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Trøndelag 6/23/2023
R01254 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Innlandet 6/23/2023
R01255 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Vestland 6/23/2023
R01256 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Sørvest 6/23/2023
R01257 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Romerike, Oslo og Oslofjord 6/23/2023
R01356 - Elektroniske sikringstjenester - Distrikt Salten 6/23/2023
Konkurranse C04057 - Totalentreprise vannverk - 100439 6/20/2023
2022/4925: rammeavtale for levering av pellets - Huseby og Bæreia 6/23/2023
Vedlikehold murfasader Donjonen, Kristiansten festning, Trondheim 6/19/2023
C04181 Anleggsentreprise - Etablering av baneanlegg til landskytterstevnet Heistadmoen 2025 - 100980 6/20/2023
C04182 Byggentreprise - Etablering av baneanlegg landskytterstevnet Heistadmoen 2025 - 100980 6/20/2023
R01291 Tredjepartskontroll vannovervåkning 6/23/2023
Kjøp av takvifter til teknisk verksted Rena leir 6/16/2023
Konkurranse C03535 - Asfaltering flyoperativt område - 100976 og 100977 6/26/2023
100467 - bygging av kontorbygg i Rena leir 8/21/2023
100758 - C04015 - Fornyelse boliger - Tingvollen 4, 5, 6 og 7 + Kirkeveien 15 og 17, Ørland kommune 7/4/2023
160077 Trandumskogen - Miljøsanering av skytevoll 7/7/2023
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Masterdata management Avrop på rammeavtale 9/14/2023 Tonje Dahle Devoteam AS (hovedenhet)
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 10/31/2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 12/31/2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 1/1/2024 Tonje Dahle Atkins Norge AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 1/31/2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 1/31/2024 Tonje Dahle HRP AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Minikonkurranse R01057 - Tak- og fasadearbeid Sverresborg Avrop på rammeavtale 10/27/2023 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 9/19/2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
Minikonkurranse R01057 - Skifte vinduer og beslag i sørfasade, Korvetten Avrop på rammeavtale 9/30/2023 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
2023021716 - Etablering av nødstrøm Region vest Setnesmoen Enkeltanskaffelse 9/28/2023 Tonje Dahle Moen J.O Anlegg AS
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 2/29/2024 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00