Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 9/14/2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 7/1/2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 4/8/2032
C03952 Prosjekt 100609 InfraVærnes Elektro 2/29/2024
160036 Skarsteindalen SØF - Sanering og naturrestaurering 3/18/2024
C04101 - Konkurranse - Graving og fundamentering inngjerding 3/18/2024
R01285 - Rørleggertjenester - Region Nord - Distrikt Finnmark, Porsanger 4/2/2024
R01433 - Rørleggertjenester - Region Nord - Distrikt Midt-Troms 4/2/2024
R01434 - Rørleggertjenester - Region Nord - Distrikt Hålogaland, Harstad 4/2/2024
Konkurranse C04473 - Entreprise Råbygg - 100805 4/17/2024
100841 - C04445 - Betongrehabilitering av kai - Sortland kystvaktkai - Konkurransefase 3/1/2024
Konkurranse - Konkurranse C03862 – Kontor og lagerbygg Evenes - 100740 2/29/2024
Konkurranse C04175 - Renseanlegg Akkasæter - 100975 3/6/2024
100844 - C04621 - Kaserne Rusta Leir - Bardufoss - Totalentreprise - Konkurransefase 3/7/2024
C04537 - Grunn-, drenering-, betongarbeider - Totalentreprise - JWC - Tilbudsfase 3/13/2024
PFAS Miljøsanering Kjeller 2024 - 2. gangs utlysning 4/15/2024
2024018781 Renovering Rusta befalsforlegning Senior, Målselv kommune 3/19/2024
Prekvalifisering C03671 - Generalentreprise Bygg Vardø - 100823 3/8/2024
Konkurranse C03672 - Byggeleder Vardø - 100823 3/5/2024
Konkurranse C03673 - Prosjektsikkerhetsressurs Vardø - 100823 3/5/2024
303271 Renovering kaserne 2, Trondenes leir, Harstad kommune 3/20/2024
2024018010 Renovering forlegning Nymessa, Skjold, Målselv kommune 3/13/2024
R01371 - Service og vedlikehold av reservekraftanlegg 3/18/2024
710543 - C04606 - Rivning Vedetten - Haakonsvern 3/4/2024
C04327/C04681: betongarbeider på Evenes flystasjon sesongen 2024 3/15/2024
Konkurranse C04424 - Drenering av rullebanen på Rygge militære flyplass - prosjekt 100723 3/14/2024
Konkurranse C03632 - Sikringsarbeider vei - 100805 3/22/2024
C04712 - Tømmer- og stål-leveranse for gjennoppbygning av festningsresturanten på Akershus festning - 101037 3/15/2024
Prosjektnr: 240902 Kontraktsnr: C04217 Banak NAWSARH RU og Lager 3/22/2024
C04713 - Murentreprise for gjenoppbygning av festningsresturanten på Akershus festning - 101037 3/15/2024
R01596 - Rørleggertjenester Region Vest - Distrikt Sørvest, Agder 4/2/2024
R01399 - Rørleggertjenester - Region Vest - Distrikt Sørvest, Rogaland 4/2/2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 10/31/2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
C04361 - 100828 - Kjøp av storkjøkken til kjøkken -og spisemesse ved Ørland flystasjon Kontrakt 3/1/2025 Tonje Dahle Metos AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 12/31/2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 1/31/2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 9/19/2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 10/31/2024 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 12/31/2025 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 12/31/2024 Tonje Dahle Norconsult Norge AS
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 2/29/2024 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS
C04344 - 170105 - Tankrens Minikonkurranse på PRA 6/30/2024 Tonje Dahle Per Hagström

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00