Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 9/14/2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 7/1/2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 4/8/2032
C04823 - Totalentreprise ny garasje til tankbil Ørland Flystasjon - 200112 8/15/2024
Totalentreprise nytt kontor - og undervisningsbygg på Værnes Garnison 2023015714 8/1/2024
Tjenster innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region vest - 3 delområder (R01559, R01560 og R01561) 8/14/2024
C04730 - Generalentreprise Rehabilitering bygg Wallemsviken/Sjøkrigsskolen 101026 8/23/2024
C04650 - Ny kontorkapasitet Linderud Leir - Totalentreprise - 100905 (konkurranse trinn 2) 9/2/2024
Konkurranse - C04733 - Solavskjerming i Forsvarets ledelsesbygg - 101061 8/23/2024
100148 - Etablering av skibruer, region nord, Sørlia 8/15/2024
Etablering av el-billadere, inkl nettstasjon, Skjold leir, Målselv kommune 8/21/2024
C04789 - Guard House and Flight Line Building - 200111 8/7/2024
Tjenester innenfor drift, vedlikehold og nyanskaffelser av ventilasjons- og avfuktingsanlegg i region øst - 2 delområder (R01562 og R01563) 8/14/2024
Prekvalifisering - Scanning av rør Evenes 8/16/2024
C04819 - Istandsetting og vedlikehold av kaier og sjømurer på Oscarsborg festning - 100907 8/12/2024
R01624- Vintervedlikehold Region Øst - Område Eggemoen og Helgelandsmoen 8/9/2024
R01425 - Kvalifikasjonsfase - Rammeavtale MIME – byggeledelse for ombygging av infrastruktur og bygg knyttet til montering av antenner og master 8/9/2024
C04876 - 100758 Totalentreprise Fornyelse boliger - St. Georgs vei trinn 2 8/30/2024
Riving av COB-hall på Flesland - 2. gangs utlysning. Prosjekt nr 710235. 8/28/2024
101004 - LED Armaturer region nord Sortland 9/2/2024
Anskaffelse av motoriserte palleroler og heisautomater i bygg 123 - Bardufoss 7/29/2024
101004 - Etablering av ny trafokiosk RENO - Bardufoss 8/16/2024
Ørlandet - Riving av bunkere på Grandebakken 8/28/2024
101066 - C04815 - Skyte- og øvningsfelt Brigade Nord - Totalentreprise 8/20/2024
100204 - C02500 - Nybygg - Haakonsvern - Kvalifikasjonsfase 8/9/2024
V2_C04805 - Totalentreprise treningshall og carporter - 100674 8/13/2024
C04878 - Rehabilitering av mannskapskaserne B - Ørland 8/19/2024
R01419 - Digitalt kurs FSE 9/9/2024
Asfaltering Rødsvegen og Fagerfjellvegen i Åmot kommune 8/9/2024
Asfaltering Tyskerveien i Søndre Land og deler i Jørstadmoen leir 8/9/2024
Asfaltering - Bodin leir 8/9/2024
101068 - Kjøp av telt/plasthaller - RENO 8/23/2024
101068 - Teltoptimalisering - Teltcamper RENO 8/9/2024
Konkurranse - Digitalt verktøy for nynorskoversettelse 8/19/2024
101068 - Legging av betongdekke - Sanitærtelt teltcamper RENO 8/16/2024
Konkurranse C04882 - Forlegningsbygg 0060 Akkasæter - 101082 8/30/2024
R01673 Prekvalifisering - Rammeavtale Prosjektstøtte Ramsund, Haakonsvern, Trondenes og Sortland 8/23/2024
Konkurranse R01502 - Flerårig avtale for levering av bioflis til Setermoen Leir 8/23/2024
Konkurranse R01594 - Flerårig avtale - Bioflis til Sessvollmoen leir 8/23/2024
Masseutskifting Rena militære flyplass - RMFL Landsørkje 8/22/2024
Kjøp av plasthall for lager, Rena militære flyplass, RMFL Landsørkje 7/30/2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 10/31/2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 10/31/2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
C04361 - 100828 - Kjøp av storkjøkken til kjøkken -og spisemesse ved Ørland flystasjon Kontrakt 3/1/2025 Tonje Dahle Metos AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 12/31/2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 1/31/2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 9/19/2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 10/31/2024 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 12/31/2025 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 12/31/2024 Tonje Dahle Norconsult Norge AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00