SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Closing date
Prekvalifiseringsfasen - Anestesiapparater for levering til Helse Bergen HF 3/23/2020
Trinn 2 - Tilbudsfasen - Anestesiapparater til Helse Bergen HF 4/17/2020
Rammeavtale på tidsskrifter til Helse Stavanger HF, Helse Bergen HF og Helse Fonna HF 3/20/2020
E-læringskurs i hjerte- og lungeredning til ansatte i Helse Sør-Øst 3/6/2020
Mekanisk og el-mekanisk lås og beslag til Sykehuset Østfold 3/30/2020
Trinn 2 - tilbudsfase - Stråleterapisystem til Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF 5/4/2020
Belastnings-EKG for levering til Voss sjukehus ved Helse Bergen HF 3/23/2020
Skifte av brenner og tank, Tana hybelbygg - Finnmarkssykehuset HF 4/1/2020
K903.08 MALDI-TOF MS 4/10/2020
Helse Fonna skal skifte ut en skjelett/gjennomlysning lab ved sykehuset i Odda 3/9/2020
LC-MS/MS til Helse Bergen HF - invitasjon til markedsdialog 3/4/2020
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
24 timers blodtrykksmåling og Holter EKG til foretakene i Helse Nord 3/16/2020
Konkurransepreget Dialog - Nytt Toppsystem brannalarmanlegg St Olav HF Del 2 5/4/2020
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
App for blodprøvetaking for Sykehuset Østfold 3/13/2020
Infusjon og transfusjonsprodukter, Helse Midt Norge 3/17/2020
Hjertekirurgi - kanyler forbruksmateriell til Oslo universitetssykehus HF 3/13/2020
Aferesemaskin til Vestre Viken HF 3/6/2020
Konkurranse - Konsulenttjenester Strategi- og organisasjonsutvikling, leder- og ledelsesutvikling, rekruttering og HR- Nasjonal anskaffelse 3/3/2020
Helselogistikk - konkurranse 6/30/2020
Dataverktøy for analyse av pasientdata (tilbudsfasen) 3/16/2020
Prosedyrepakker og standardsett til foretakene i Helse Nord 3/2/2020
Renovering DPS Nordlandet 3/6/2020
ST200002 Håndverkertjenester for Sykehuset Telemark HF 3/2/2020
LIS 2023 Azacitidin 3/3/2020
Kjølesentral sentralkjøkken Helse Bergen HF - Generalentreprise 3/5/2020
Ultralydapparat for Akuttmottak og Medisinsk avd. ved UNN HF 3/9/2020
Nasjonal anskaffelse - Sertifiseringstjenester 3/4/2020
Pasientreiser med helsebil fra Oslo, Nedre Romerike, Asker og Bærum område 8.01 3/5/2020
Skjelettlab til Kongsberg Sykehus i Vestre Viken 3/25/2020
Trinn 1 - kvalifikasjonsfase - Stråleterapisystem til Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF 4/1/2020
Bedriftshelsetjenester til Vestre Viken HF 3/11/2020
Diatermi forbruksmateriell til foretakene i Helse Nord 4/3/2020
Anestesirekvisita til helseforetakene tilknyttet Helse Nord (ny kunngjøring) 3/9/2020
Avdelingsbekledning, kjeledress m/hette til foretakene i Helse Sør-Øst 3/16/2020
Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF 3/16/2020
Forbruksvarer til laboratoriet for foretakene i Helse Sør-Øst Del 2 3/20/2020
Radiologisk forbruksmateriell til nevrointervensjon ved Haukeland og Stavanger universitetssykehus 3/18/2020
Tankbytte ved Helikopterbase 3/6/2020
E-læring for ondsinnet epost til Sykehuspartner HF 3/19/2020
Konsulenttjenester på virksomhetsoppfølging, kvalitetssikring, kursing, analyse og medisinsk kodeopplæring til Helse Førde HF 3/9/2020
Forbruksmateriell til nevrokirurgi 3/17/2020
Utskiftning og vedlikehold av SD-anlegg på Rikshospitalet 3/16/2020
Finansielle revisjonstjenester - Nasjonal anskaffelse 3/19/2020
Innovasjonspartnerskap - Videosamtale til AMK for Vestre Viken helseforetak - Kvalifikasjon 3/27/2020
Digitalt verktøy for kultursensitiv selvmordsforebygging 3/16/2020
Digitalt verktøy for kutursensitiv selvmordsforebygging 4/20/2020
Ventilasjon, service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg for levering til helseforetak i Helse Vest 3/23/2020
Drift av kantiner og kiosker ved Oslo universitetssykehus HF 3/25/2020
Vakuumbiopsisystem til Helse Fonna HF 3/20/2020
LIS 2024 FDG til Helse Bergen 3/27/2020
Digitale parkeringstillatelser for UNN HF 3/23/2020
Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester 3/16/2020
Øyebeskyttelse - ved bilirubinbehandling (fototerapi) - nyfødt 3/6/2020
Optiker endoskopi ØNH Helse Midt-Norge 3/23/2020
Universal gjennomlysningsstativ for gastro- undersøkelser og behandling 3/23/2020
Innovasjonspartnerskap - Videosamtale til AMK for Vestre Viken helseforetak - konkurransefase 5/15/2020
Product group Title Type Expiry date Contact Supplier
Sykesignal MedB og Ort HNT Kontrakt 3/28/2020 Ståle Lindseth Ascom (Norway) AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 9/30/2022 Per Scott Olsen Berendsen Tekstil Service AS (hovedenhet)
Timediuresesett-rammeavtale for fortakene i Helse Vest, 200863 Rammeavtale 1/6/2021 Marte Kahrs B Braun Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Silje Bjelland Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
402624 - Urologisk implantat Rammeavtale 6/27/2021 Tone Rosenlund A.M.I. Nordic AS

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway