SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Prøvetakingsmedium/transportmedium for molekylærbiologiske analyser og petriskåler for levering til Helse Vest RHF 10/19/2020
Rammeavtale for kjøp av rørleggerarbeider, Oslo Universitetsykehus 10/15/2020
Artroskopirack og -utstyr til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 10/12/2020
Levering av tjenester og varer knyttet til byggautomasjon til Helse Stavanger HF 10/23/2020
Innovasjonsarena for helsetjenester Inovacare for Nordlandssykehuset HF og Bodø kommune 10/22/2020
Digital thoraxdrenasje og thorax kit med seldinger teknikk 10/1/2020
Renholdstjenester ved mindre lokasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 10/5/2020
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Vikartjenester helsepersonell - annet helsepersonell 11/2/2020
Vikartjenester helsepersonell - legespesialisttjenester 11/2/2020
Skjelett- og thorax laboratorium med posisjoneringsgjennomlysning (ODDA) 10/15/2020
Implantater til craniomaxillofacial (CMF) kirurgi til Oslo universitetssykehus 10/13/2020
Service- og vedlikeholdsavtale av ultrafrysere til OUS HF 10/2/2020
LC-MS/MS til Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi for levering til Helse Bergen HF - 2. Tilbudsfase 9/28/2020
Medisinsk avstandsoppfølging - Hjemmebasert sykehusbehandling for AHUS - tilbudsfase 11/13/2020
Nasjonal anskaffelse bekledning ambulansepersonell - Konkurranse 11/20/2020
Analyseinstrumenter til det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft (iFOBT) ved Akershus universitetssykehus HF 9/29/2020
Ambulanse med to bårer til Helse Fonna - Tilbudsfase 9/22/2020
Øyelinser Helse Stavanger HF 9/25/2020
Digitalt verktøy for kultursensitiv selvmordsforebygging, Helse Bergen HF 9/25/2020
Generell oksygenbehandling - til helseforetakene i Helse Vest HF 10/6/2020
Medisinske laboratorietjenester - patologi - til Helse Vest RHF 9/25/2020
Medisinkabinett til Sørlandet sykehus HF 10/9/2020
Neuronavigated TMS for levering til Helse Bergen HF 10/7/2020
Munnbind for den nasjonale ordningen for smittevernutstyr 10/23/2020
2020/120 - Ultralydapparater til endokrinkirurger, karkirurger og intensivleger HMN 9/28/2020
Lyskabinett UVA1 for levering til Helse Bergen HF 9/23/2020
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi St. Olav Hospital HF 10/12/2020
Kommunikasjonstjenester til Helse Vest RHF 9/28/2020
LIS 2108 Hepatitt B og C 9/24/2020
LIS 2106b TNF BIO 10/15/2020
Ortopedi: Hofteproteser til foretakene i Helse Vest 9/29/2020
2020-911 Prøvetakingssett for spyttprøver SARS-CoV-2 del III 10/7/2020
Prosjekteringsgruppe til forprosjektering av utvidet akuttmottak på Kalnes til Sykehuset Østfold HF 9/22/2020
K902.02 - Mobile C-buer til Helse Fonna 9/29/2020
Autoklave til Steril forsyning St Olav HF 10/15/2020
Fasadefornyelse Ålesund Sykehus HF Del 3 11/20/2020
Isokinetisk dynamometer for levering til Helse Bergen HF 10/8/2020
Vedlikehold av Ivanti Dynamic Workspace i Sykehuspartner HF 10/13/2020
LIS 2124 FDG til UNN 10/8/2020
ST200072 Anskaffelse av Immunhematologiske analyseinstrumenter 10/14/2020
Rammeavtale på test- og kompetanseverktøy til rekrutterings- og utviklingsformål for levering til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF og Sjukehusapoteka Vest HF 10/5/2020
Papirrekvisisjoner og henvisningskjemaer m.v. til Oslo universitetssykehus HF 10/19/2020
Rammeavtale innen ventilasjon og klimateknikk for levering til Helse Førde HF 10/8/2020
Rammeavtale på rør- og VVS-tjenester for levering til Helse Førde HF 10/8/2020
Rammeavtale på tømrertjenester for levering til Helse Førde HF 10/8/2020
Rammeavtale på elektrikertjenester for levering til Helse Førde HF 10/8/2020
Anskaffelse av Digital patologi, Skannere for Helse Vest RHF 10/12/2020
LIS 2119 Bortezomib 10/15/2020
SSHF Håndverkertjenester (elektro, rør og tømrer) 10/15/2020
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 9/30/2022 Per Scott Olsen Berendsen Tekstil Service AS (hovedenhet)
Timediuresesett-rammeavtale for fortakene i Helse Vest, 200863 Rammeavtale 1/6/2021 Marte Kahrs B Braun Medical AS
Hotelltjenester for pasienter og pårørende ved Førde Sentralsjukehus Rammeavtale 4/1/2022 Karoline Eide Scandic Hotels AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Silje Bjelland Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 6/30/2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
402624 - Urologisk implantat Rammeavtale 6/27/2021 Tone Rosenlund A.M.I. Nordic AS
Hygiene-Sterisol produkter: håndsåpe, krem og dusjsåpe for foretakene i Helse Vest Rammeavtale 12/15/2020 Marte Kahrs Puls AS
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway