SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 2/25/2033
Bruddmateriell hånd, inkl. K-wire til helseforetakene i Helse Vest 3/14/2024
Bor og tilhørende forbruksmateriell 2/28/2024
2416 Alvorlig astma - ny utlysning 2/28/2024
CT til Protonsenteret ved Helse Bergen HF (Tilbudsfase) 3/1/2024
Tilbudsfase: Database for elektrokardiogram (EKG) til Sørlandet sykehus HF 3/6/2024
Sårterapienheter med forbruksmateriell for vakuumbehandling av sår til foretakene i Helse Sør-Øst 2/28/2024
Tilbudsfase Utvidet akuttmottak og MR-bygg ved Kalnes for Sykehuset Østfold HF 4/15/2024
Tilbudsfase: Prosedyrepakker til radiologi og kardiologi til helseforetak i Helse Vest 3/4/2024
Dialogfase: Ny autentiseringsløsning (PKI) HMN 3/11/2024
Ultralydaspirator med forbruksmateriell til Oslo Universitetssykehus HF og Haukeland Universitetssjukehus. 2/29/2024
Renholdstjenester til Helse Nord IKT HF Bodø 2/29/2024
Rammeavtale KI plattformer 5/31/2024
Gardiner og skjerming SNR 4/8/2024
Utstyr til kapillær prøvetaking - lansetter til hælstikk til Helse Vest 3/1/2024
2407 Onkologi 3/11/2024
Bilevel PAP, CPAP, masker, forstøvere, sug og hostemaskiner til Helseforetakene i Norge 3/6/2024
Bilevel PAP, CPAP, masker, forstøvere, sug og hostemaskiner til Helseforetakene i Norge 4/9/2024
Kvalifisering: CRM for Sykehuspartner HF 3/1/2024
CRM for Sykehuspartner HF 6/28/2024
Mammografiapparat til Akershus universitetssykehus HF 3/8/2024
Suturmaskiner og laparoskopiske produkter til foretakene i Helse Vest 3/7/2024
Elisa instrumenter(instrumentavhengig) - SNR 3/4/2024
Drivstoff til helseforetakene i Norge 3/15/2024
Vikartjenester legespesialist, psykologspesialist og annet helsepersonell til helseforetakene i Norge 3/13/2024
Vikartjenester legespesialist, psykologspesialist og annet helsepersonell til helseforetakene i Norge 5/6/2024
Forbruksmateriell til radiologi til helseforetakene i Helse Vest 3/18/2024
Skjønnlitteratur, faglitteratur og tidsskrifter til helseforetak i Helse Vest 3/13/2024
Intensivseng til Sykehuset Innlandet HF 2/29/2024
Service og vedlikehold av adgangskontrollsystem til Oslo universitetssykehus 4/1/2024
Kontroll, vedlikehold og service av håndslokkere og brannslangesystemer til St. Olavs hospital HF 3/18/2024
Taktekking og blikkenslagertjenester til Helse Stavanger HF 3/15/2024
Trinn 2 Tilbudsfase - Angio intervensjonslaboratorium, monoplan og biplan, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3/18/2024
Hemostasemidler for foretakene i Helse Vest 3/15/2024
Håndverkstjenester til Sunnaas sykehus HF 3/12/2024
Transkutan PCo2-måler til St. Olavs hospital HF 3/18/2024
Aferesemaskin med tilhørende sett, buffycoattrombocyttsett uten tilhørende utstyr, barneblodposer, prøvetakingsposer og transferposer til foretakene i Helse Vest 3/22/2024
Kaffekonsentrat, kaffeautomater, vannautomater, hvitevarer og småelektrisk til helseforetakene i Norge 3/25/2024
Nevrointervensjon forbruksmateriell og trombektomi til Oslo universitetssykehus HF, Sørlandet sykehus Kristiansand HF og Akershus universitetssykehus HF 3/20/2024
Analgesiapparat med forbruksmateriell for Nye UNN Narvik og Nye Hammerfest Sykehus 3/18/2024
Sentraldoseringsanlegg for kjemi til Parkhjørnet, Helse Bergen 3/13/2024
Koagulasjonsinstrument med instrumentavhengig forbruksmateriell og tilhørende reagenser for levering til Voss sjukehus, Helse Bergen HF 3/14/2024
Etablering av eFaktura og fakturahotell for B2C HMN 3/18/2024
Kvalifisering - IKT-løsning for medikamentell kreftbehandling for Helse Sør-Øst 3/20/2024
Tilbudsfase - IKT-løsning for medikamentell kreftbehandling for Helse Sør-Øst 10/17/2024
Håndverkertjenester for Finnmarkssykehuset HF 3/21/2024
Digitale arbeidsverktøy for Fysio- og ergoterapi til Helseforetakene i Helse Vest 3/25/2024
PCR-kit for påvisning av tarmpatogene mikrober – HMR HF 3/29/2024
Rullegardiner for Nye UNN Narvik og Nye Hammerfest Sykehus 3/25/2024
Kvalifisering: Prosedyrepakker øye til Helse Bergen HF 3/25/2024
Tilbudsfase: Prosedyrepakker øye til Helse Bergen HF 4/29/2024
Samhandlingsverktøy for bruk til dokumentasjon Hemit HF 4/8/2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Laboratorieutstyr Ultrafrysere -80 grader C til HMN Laboratorieutstyr 6/30/2025 Bjørnar Nordbotten Kilab AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Marianne Steinsvik Kjos Abbott Norge as
1006 Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Medu Norge AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
1006 Medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 4/30/2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
Pipetteringsrobot for oppsett og prøvepreparering til PCR - 2.gangs kunngjøring Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten HAMILTON Nordic AB
Flyttes til 1006 Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00