SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Kvalifikasjonsfase - Intensivambulanse Oslo Universitetssykehus HF 6/3/2024
Tilbudsfase - Intensivambulanse Oslo Universitetssykehus HF 8/16/2024
ByggHgsd2020 BT2-1.04 – Anskaffelse av dekontaminatorer vask og spyl til Helse Fonna HF 5/30/2024
Rammeavtaler for rådgivende ingeniør elektro (RIE), og rådgivende ingeniør brann (RIBr), Helse Bergen HF 6/5/2024
Phacomaskiner til Sykehuset Innlandet 5/31/2024
Rammeavtale for rådgivende ingeniør elektro (RIE), Helse Fonna HF 6/4/2024
Blodbanksentrifuge med sentrifugekopper og strekkodeleser til Helse Stavanger 5/31/2024
Rammeavtale for rådgivende ingeniør brann (RIBr), Helse Fonna HF 6/4/2024
(NY) Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester til helseforetakene i Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst 6/5/2024
Motoriserte rotasjonsmikrotom til helseforetakene i Helse Midt-Norge 6/10/2024
Sterile trekk til medisinsk utstyr til foretakene i Helse Vest 6/14/2024
Kvalifisering: Nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr - anskaffelse av tredjepartslogistikk 6/6/2024
Tilbudsfase: Nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr - anskaffelse av tredjepartslogistikk 11/21/2024
Rullearkiv Sørlandet sykehus HF 6/17/2024
Analgesiapparat til Sykehuset Telemark HF 6/10/2024
Vakuumsentrifuge med felle og rotor til Avdeling for Patologi ved Helse Stavanger HF 6/7/2024
Samspillsentreprise - Utskifting av luftbehandlingsaggregater til Bærum Sykehus - Kvalifisering 5/27/2024
TTO (Technology Transfer Office) Helse Fonna HF 6/17/2024
Samspillsentreprise - Utskifting av luftbehandlingsaggregater til Bærum sykehus - Tilbudsinnlevering 6/25/2024
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Autoklavesekk til foretakene i Helse Midt-Norge 6/10/2024
Forhåndskunngjøring: spirometriutstyr til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6/7/2024
Tilbudsfase: Spirometriutstyr til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7/12/2024
Ventilasjonstjenester til Helse Vest 6/17/2024
Leie av møbler til Barlia 5/29/2024
Dekkemaskin til patologi ved Helse Stavanger HF 6/5/2024
Øye linser til Helse Fonna 6/24/2024
Tidsskrifter til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF 6/17/2024
Laboratorievekter til foretak i Helse Vest - 2.gangs utlysning 6/12/2024
Sterile hansker til helseforetakene i Helse Vest, ny utlysning av delkontrakt 1: Lateksfri plastinnerhanske uten passform og 10: Hanske til bruk i isolator 6/3/2024
Sag og drill med utstyrsavhengig forbruksmateriell til helseforetakene i Helse Sør-Øst 6/27/2024
Utbytting av lysarmatur til Nordlandssykehuset HF Vesterålen 6/7/2024
Hofteproteser til sykehusene i Helse Vest 6/20/2024
Atroskopirack til HSYK Mo i Rana 6/14/2024
Prøvetakingsutstyr og forbruksvarer til mikrobiologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst. Del 2. 6/12/2024
CTG til Nye Hammerfest sykehus 6/17/2024
Utskifting av heis for Sykehuset Telemark HF 6/17/2024
Bortkjøring av snø, kjøp og tiltransportering av strøsingel 4-8 og veisalt for Akershus universitetssykehus HF 6/21/2024
Pasienttransport innen og ut av Krødsherad, Jevnaker, Ringerike og Hole kommune for Vestre Viken HF 6/14/2024
Sårbehandlingsprodukter - IV-fiksering steril/PVK-bandasje; regional anskaffelse for helseforetakene tilknyttet Helse Nord 6/19/2024
Ekspertbistand i uavklarte sykefraværssaker til Akershus universitetssykehus HF 6/21/2024
Bakervarer til helseforetakene i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge 6/21/2024
Anestesiprodukter til helseforetakene tilknyttet Helse Nord 5/31/2024
Konteiner utsett med lav innkjøringshøyde til Helse Bergen HF 6/21/2024
LC-MSMS instrument til St.Olav Hospital HF 6/28/2024
Meglertjenester for avhending av eiendommer og grunnareal på Våland i Stavanger 6/13/2024
Transporttjenester i forbindelse med obduksjon til Helse Fonna HF 6/10/2024
Motvekts truck til sentralforsyningen i Helse Bergen HF 6/14/2024
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 2/25/2033
Tjenestekonsesjonsavtale for matautomater til Helse Bergen HF 6/17/2024
2501c-2 lakosamid 5/27/2024
Tilbudsfase: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF 5/30/2024
2460 Pneumokokkonjugatvaksine (PKV) 6/5/2024
Helsebussen Lillehammer - Oslo 5/27/2024
Tilbudsfase: QA-løsning (utstyr og software) til stråleterapi i Vestre Viken HF 5/31/2024
Tilbudsfase: Utstyr og infrastruktur for passiv sporing, lokalisering og omgivelsesmålinger for helseforetak i Helse Sør-Øst 6/24/2024
Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av PCR-instrumenter for levering til Helse Vest RHF og Helse Nord RHF 4/26/2034
Anmodning om informasjon: Instrument for væskestrømskromatografi LC-MS/MS til Sørlandet sykehus HF 12/31/2024
Pasienttransport med helseekspress med daglig trafikk i fast rute til Helse Fonna HF 6/10/2024
Leie av Helseekspress til Sykehuset Østfold HF 6/10/2024
Batteribytte UPS - Nordlandssykehuset HF 6/14/2024
Digital procurement system for Sykehusinnkjøp HF - Qualification 5/31/2024
2501a-1 benzylpenicillin 5/27/2024
2407gj-1 tiotepa 5/27/2024
2507gj-1 anagrelid 5/31/2024
Generelle laboratorieprodukter til helseforetakene i Helse Sør-Øst 5/30/2024
Diatermi forbruksmateriell til helseforetakene i Helse Nord 5/27/2024
Treningsutstyr til fysio- og ergoterapi til Helse Midt-Norge 6/4/2024
Prøvetakingsutstyr og forbruksvarer til mikrobiologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst 5/28/2024
Digital procurement system for Sykehusinnkjøp HF - Tendering phase 2/25/2025
Ikke-akutt pasienttransport for Helse Førde 5/27/2024
Operasjonsbord til Akershus universitetssykehus HF avd. Kongsvinger 6/7/2024
Dekontaminatorer for TØE prober til Helse Stavanger HF 5/28/2024
Fisk til helseforetakene i Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord 6/3/2024
Pasientreiser med Helsebil i Glåmdalsregionen for Oslo universitetssykehus HF 5/29/2024
Rehabilitering gesims og tak KVB og BEV ved St. Olavs hospital 6/6/2024
Kirurgiske håndinstrumenter med forbruksmateriell for Universitetssykehuset i Nord-Norge og Finnmarkssykehuset 6/3/2024
Baker- og konditorvarer til helseforetakene i Helse Vest 6/5/2024
Mat og drikke unntatt grossistvarer til helseforetakene i Helse Vest 6/5/2024
Intuberingsutstyr til Helse Førde HF 6/6/2024
Flowmeter til Vestre Viken HF, ny utlysning 5/27/2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Laboratorieutstyr Ultrafrysere -80 grader C til HMN Laboratorieutstyr 6/30/2025 Bjørnar Nordbotten Kilab AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Marianne Steinsvik Kjos Abbott Norge as
1006 Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Medu Norge AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
1006 Medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 4/30/2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
Flyttes til 1006 Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
Pipetteringsrobot for oppsett og prøvepreparering til PCR - 2.gangs kunngjøring Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten HAMILTON Nordic AB
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00