SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 2/25/2033
Plasmaferesemaskiner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5/10/2024
Tilbudsfase - IKT-løsning for medikamentell kreftbehandling for Helse Sør-Øst 5/10/2024
Tilbudsfase: Prosedyrepakker øye til Helse Bergen HF 4/29/2024
Trinn 2 - Tilbudsfase - pasientovervåkning til Nye Hammerfest Sykehus 4/30/2024
Respirator Nyfødt Intensiv til Helse Sør-Øst 4/23/2024
Trykkfordelende madrasser, leie 5/6/2024
Hygieneprodukter – prefuktede kluter (vask uten vann) med og uten klorheksidin 4/30/2024
Tilbudsfase: Utstyr og infrastruktur for passiv sporing, lokalisering og omgivelsesmålinger for helseforetak i Helse Sør-Øst 5/22/2024
2501c-2 lakosamid 5/27/2024
Bilevel PAP og CPAP til helseforetakene i Norge - ny utlysning 5/10/2024
Uttakssentraler/taksøyler til Sørlandet Sykehus HF 5/7/2024
Kvalifisering: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF 4/30/2024
Tilbudsfase: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF 5/30/2024
(NY) Vikartjenester legespesialist, psykologspesialist og annet helsepersonell til helseforetakene i Norge 5/13/2024
Helsebussen Lillehammer - Oslo 5/27/2024
Skadedyrbekjempelse til Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital 4/26/2024
Tilbudsfase: QA-løsning (utstyr og software) til stråleterapi i Vestre Viken HF 5/31/2024
ST230010 Pasientreiser på veg i Vestfold og Telemark 5/16/2024
Kontroll av avtrekkskap og sikkerhetsbenker til Oslo universitetssykehus 4/29/2024
Flowmeter til Vestre Viken HF 5/2/2024
Kaffekonsentrat til helseforetakene i Norge 4/30/2024
Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av PCR-instrumenter for levering til Helse Vest RHF og Helse Nord RHF 4/26/2034
Parkeringstjenester ved NUN (Nye UNN Narvik) 4/26/2024
Service og vedlikehold av porter for Helse Stavanger HF 4/24/2024
Rammeavtale på elektronisk løsning for innkreving av parkeringsavgift og håndtering av parkeringstillatelser til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4/24/2024
Pasienttransport med helseekspress med daglig trafikk i fast rute til Helse Fonna HF 4/29/2024
Anmodning om informasjon: Instrument for væskestrømskromatografi LC-MS/MS til Sørlandet sykehus HF 12/31/2024
Intrahospitalt transportrack til Helse Stavanger HF 5/3/2024
Blodgassprøyter til helseforetakene i Helse Midt-Norge 4/30/2024
Pasienttransport med helseekspress med daglig trafikk i fast rute til Helse Fonna HF 6/10/2024
Totalentreprise Nytt kjøkken – Voss sjukehus, saksnr. 2024/408 5/6/2024
Trinn 2 Tilbudsfase - Angiografilaboratorium til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5/2/2024
Sprøyter og Kanyler 5/13/2024
ByggHgsd2020 BT2 – Anskaffelse av sikkerhetskabinett til Helse Fonna HF 4/25/2024
Vannrenseanlegg til dialyse til Helgelandssykehuset HF 5/16/2024
Plast-, pakkefilm og beger til produksjonskjøkken Sykehuset Innlandet HF 5/16/2024
Leie av Helseekspress til Sykehuset Østfold HF 5/6/2024
Leie av Helseekspress til Sykehuset Østfold HF 6/10/2024
Thuliumlaser til Ålesund Sjukehus saksnr. 2023/1808 5/8/2024
Årlig kontroll av brannalarmanlegg til Akershus universitetssykehus HF 5/13/2024
Diatermi Plasma Blade til Ahus HF 4/26/2024
Temperaturindikatorer til blodposer, Helse Sør-Øst 5/10/2024
Skjelett-Thorax laber AHL senteret St. Olavs hospital HF 5/3/2024
Avbruddsfrie strømtjenester (UPS) med deler og service til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF 5/22/2024
Elektronisk tøyskap/tøyløsning til Nye Hammerfest sykehus 5/16/2024
Rørleggertjenester for Finnmarkssykehuset HF Kirkenes 5/6/2024
2501a-1 benzylpenicillin 5/27/2024
Biometri til øyeavdelingen hos Sykehuset Østfold HF 5/2/2024
2407gj-1 tiotepa 5/27/2024
Universelle blodgassprøyter med kanyle til helseforetakene i Helse Midt-Norge 5/13/2024
ØNH - Forbruksmateriell til Helse Vest 5/22/2024
Køsystem til Sjukehusapoteka Vest HF 5/21/2024
Rammeavtaler for rådgivende ingeniør bygg (RIB), og rådgivende ingeniør varme-, ventilasjon-, og sanitæranlegg; VVS (RIV), Helse Bergen HF 5/24/2024
Prøvetakingsutstyr og forbruksvarer til mikrobiologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst 5/27/2024
Elektrotjenester til Akershus universitetssykehus HF 5/23/2024
Markedsdialog: forbruksvarer til kontrastinjektor, foretakene i Helse Nord RHF 4/26/2024
Oftalmisk gass til Helse Stavanger og Helse Bergen 5/16/2024
Markedsdialog: Pasienttransport innen og ut av Hol kommune for Vestre Viken HF 4/23/2024
Periodisk ettersyn og kontroll av sprinkleranlegg til Helse Bergen HF 5/10/2024
Bygningsmessige arbeider til Akershus universitetssykehus HF 5/21/2024
Rammeavtale for rådgivende ingeniør bygg (RIB), Helse Fonna HF 5/10/2024
Diatermi forbruksmateriell til helseforetakene i Helse Nord 5/21/2024
Anmodning om informasjon Fallforebyggende teknologi HMN 5/6/2024
Kran og løftetjenester inkludert rådgivende bistand til Helse Bergen HF 5/21/2024
Fornyelse av varmesentral - SANKS Karasjok 5/9/2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Laboratorieutstyr Ultrafrysere -80 grader C til HMN Laboratorieutstyr 6/30/2025 Bjørnar Nordbotten Kilab AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Marianne Steinsvik Kjos Abbott Norge as
Pipetteringsrobot for oppsett og prøvepreparering til PCR - 2.gangs kunngjøring Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten HAMILTON Nordic AB
1006 Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Medu Norge AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
1006 Medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 4/30/2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
Flyttes til 1006 Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00