SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 2/25/2033
Leie av ambulansestasjon Mosjøen – Helgelandssykehuset HF 9/16/2024
Instrumenter for klinisk kjemi og immunkjemi til Odda sjukehus, Helse Fonna HF 9/6/2024
Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av PCR-instrumenter for levering til Helse Vest RHF og Helse Nord RHF 4/26/2034
Anmodning om informasjon: Instrument for væskestrømskromatografi LC-MS/MS til Sørlandet sykehus HF 12/31/2024
Tilbudsfase - Intensivambulanse Oslo Universitetssykehus HF 8/16/2024
Digital procurement system for Sykehusinnkjøp HF - Tendering phase 2/25/2025
Spinale implantater til Oslo Universitetssykehus HF 9/2/2024
Bariatriske pasientsenger - SNR 9/6/2024
Anskaffelse av RO-vann anlegg, teknisk sentral for Helse Bergen HF 8/13/2024
Anestesiprodukter til helseforetakene tilknyttet Helse Nord 8/15/2024
Test Environment Management verktøy til Sykehuspartner HF - tilbudsfase 9/13/2024
Juridiske tjenester til helseforetakene i Helse Vest 9/10/2024
Analysetjenester til forskning til Helse Stavanger HF 8/9/2024
LC-MSMS instrument til St.Olav Hospital HF 8/1/2024
Gasskromatograf (GC) med flammeionisasjondetektor (FID) til Helse Stavanger 8/9/2024
Kvalitetskontroller til infeksjonsserologiske analyser til helseforetak ved Helse Vest RHF 8/28/2024
PCI lab til Sørlandet Sykehus HF, Arendal 8/14/2024
Stråleterapisystem St. Olavs hospital HF-Tilbudsfase 9/13/2024
Grafisk design og idéutvikling til helseforetakene i Helse Sør-Øst 8/7/2024
2508c Hepatitt C 9/4/2024
2508 Hepatitt B 9/4/2024
(NY_v2) Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester til helseforetakene i Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst 8/19/2024
Undersøkelsesenhet med spaltelampe til Helse Fonna HF 8/23/2024
Drift av kafé med begrenset kioskutsalg ved Nye Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset HF 8/9/2024
Prosedyrepakker for sentrale venekatetre til foretakene i Helse Sør-Øst 7/26/2024
Kvalifikasjonsfase Kartløsning i bygg- St. Olavs hospital og NTNU 8/2/2024
Dialogfase Kartløsning i bygg- St.Olavs hospital og NTNU 9/13/2024
Blodbankskap til SNR/HMR 7/29/2024
Leiringsprodukter, engangs, til foretakene i Helse Sør-Øst 8/28/2024
Strålebeskyttelse til sykehusene i Helse Vest 8/19/2024
ST240037 Ultralydapparater til urologisk poliklinikk - Sykehuset Telemark HF 8/15/2024
Vaskemidler og doseringsanlegg til vaskeriet i Helse Bergen HF 8/16/2024
Helse Fonna - Prosjekteringsgruppe til Valen Sykehus oppgradering sikkerhetspost - tilbudsfase 8/26/2024
CTG til Nye Hammerfest sykehus NY 8/14/2024
Operasjonsbord til Helse Førde HF 8/30/2024
SLT-laser og kombinert autorefraktor / keratometer / tonometer / pachymeter til Helse Fonna HF 8/12/2024
Forhåndskunngjøring- Rammeavtale EEG til Helse Midt-Norge 8/12/2024
Tilbudsfase- Rammeavtale EEG til Helse Midt-Norge 9/18/2024
2406b-2 TNF BIO ustekinumab - ny utlysning 8/30/2024
2580 PCSK9-hemmere 9/11/2024
Utskifting av sengeheis Haldenklinikken for Sykehuset Østfold HF 8/13/2024
Pasientreiser med liten bil fra Ski, Oppegård, Asker og Bærum for Oslo universitetssykehus HF 9/11/2024
Blodtypeinstrument til Helse Stavanger HF 9/3/2024
Lysterapiutstyr KIR føde NLSH HF Bodø 8/16/2024
PET injeksjonsrobot til St. Olavs hospital 8/22/2024
VANNRENSEANLEGG - DIALYSE Volda Sjukehus HMR. 8/19/2024
Automatisert elektroforesesystem til Helse Bergen HF 8/1/2024
Instrument til legemiddel- og rusmiddelanalyser, inkludert metodereagenser, kalibratorer og kontrollmateriale for levering til Helse Bergen HF 8/30/2024
Intuberingsutstyr til Helse Førde HF 8/27/2024
Kreativ programvare, lisenspartner Adobe - til helseforetakene i Norge 8/12/2024
Instrument for væskestrømskromatografi LC-MS/MS til Sørlandet Sykehus HF 8/16/2024
Tilbudsfase - Instrument for væskestrømskromatografi LC-MS/MS til Sørlandet Sykehus HF 9/2/2024
Leieavtale ambulansestasjon Molde til Helse Møre og Romsdal 8/20/2024
Operasjonsbord universal STO 8/26/2024
Leieavtale ambulansestasjon Molde til Helse Møre og Romsdal 10/16/2024
Aferesemaskiner til HMR/SNR 8/23/2024
PCR-kit for påvisning av tarmpatogene mikrober – SNR Runde II 8/26/2024
Kjørelærertjenester til Sunnaas Sykehus HF 8/9/2024
Gavekort til foretakene i Helse Sør-Øst 8/30/2024
Konsulent- og rådgivningstjenester innenfor grunndataforvaltning, økonomi-, innkjøp-, og logistikk for løsninger basert på Oracle eBusiness suite og iKnowBase ved Oslo universitetssykehus HF 8/26/2024
Blodgassinstrumenter og reagenser til Sørlandet Sykehus HF 8/19/2024
Tilbudsfase - Blodgassinstrumenter og reagenser til Sørlandet Sykehus HF 9/5/2024
Anskaffelse av Microsoft lisenser (LSP) - for HDO 8/13/2024
Kontor/ Pauserom til LIS-legene - Sykehuset Namsos 8/26/2024
Kolposkoper til Voss og Haukeland ved Helse Bergen HF 8/30/2024
Avbruddsfrie strømtjenester (UPS) med deler og service til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF 8/8/2024
Qualification: Retinal image assessment diabetic retiopathy 8/12/2024
Retinal image assessment diabetic retiopathy 10/15/2024
MARKEDSUNDERSØKELSE - Laboratoriemateriell til AIT for levering til Helse Bergen HF 8/23/2024
Obduksjonsbord St. Olav Hospital HF 9/4/2024
Ressurser til validering til Sykehusapotekene Midt-Norge 8/16/2024
Røntgenlab Sykehuset Namsos HNT 8/23/2024
Sterilsveis til Helse Fonna HF 8/16/2024
Rehabilitering av operasjonsstuer - Lofoten 8/23/2024
Grindvogner, liftvogner og kjørestativ til vaskeriet i Helse Bergen HF 8/21/2024
Prekvalifisering - Anskaffelse av videobriller og programvare for videoassistert beslutningsstøtte for HDO 8/6/2024
Leieavtaler ambulansestasjoner Ålesund til Helse Møre og Romsdal 8/20/2024
Leieavtaler ambulansestasjoner Ålesund til Helse Møre og Romsdal 10/16/2024
Blodbanksentrifuge med sentrifugekopper og strekkodeleser til Helse Stavanger HF 8/23/2024
Øye forbruksmateriell til Helse Bergen HF 8/14/2024
Instrument for automatisert titrering av blodtypeantistoff mot A/B, med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell 8/27/2024
Tilbudsfase - Anskaffelse av videobriller og programvare for videoassistert beslutningsstøtte for HDO 9/9/2024
Ikke-akutt pasienttransport til Helse Bergen HF - Bergenhus/Årstad postnummer 5009, Bergenhus/Årstad postnummer 5058, Fyllingsdalen/Laksevåg 8/22/2024
Helautomatisk molekylært analyseinstrument viruskvantitering til Universitetssykehuset Nord-Norge 8/30/2024
Rammeavtale EEG til Helse Midt-Norge- Kvalifiseringsfase 8/12/2024
Rammeavtale EEG til Helse Midt-Norge- Tilbudsfase 9/17/2024
Varmeskap og inkubatorer til SNR HMR 9/6/2024
Exome sequencing of patient samples for Helse Bergen HF 8/12/2024
Kvalifikasjonsfase: Privileged Access Management (PAM) Hemit HF 8/21/2024
Privileged Access Management (PAM) Hemit HF 9/12/2024
Bentetthetsmåler til St. Olavs hospital 8/20/2024
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Laboratorieutstyr Ultrafrysere -80 grader C til HMN Laboratorieutstyr 6/30/2025 Bjørnar Nordbotten Kilab AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Marianne Steinsvik Kjos Abbott Norge as
1006 Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Medu Norge AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
1006 Medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 4/30/2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
Flyttes til 1006 Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
Pipetteringsrobot for oppsett og prøvepreparering til PCR - 2.gangs kunngjøring Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten HAMILTON Nordic AB
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00