EØS 036-2016 Produksjon og levering av middager

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
1/5/2017
1/11/2017
12/19/2016

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Trude Espedal Jensen Trude Espedal Jensen
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune med samarbeidsparter skal inngå ny avtale om produksjon og levering av middager til alders- og sykehjem, mv. og hjemmeboende tjenestemottakere. Følgende to kommuner skal tilsluttes avtalen kun for levering til institusjoner: Askøy kommune og Os kommune. Følgende private institusjoner skal tilsluttes: Signo Konows senter, Solsletten sykehjem, Stiftelsen St. Johanneshjemmet og Bergens Indremisjons Aldershjem.

Anskaffelsen gjelder produksjon og levering av ca 730.000 middagsporsjoner årlig. Av dette skal ca 600.000 porsjoner leveres til kommunale og private institusjoner i Bergen kommune, og ca 130.000 porsjoner skal leveres til hjemmeboende tjenestemottakere i Bergen kommune. De tilsluttede kommunene Askøy kommune og Os kommune skal ha levering av totalt ca 110.000 middagsporsjoner årlig.

Institusjoner skal få levert sous vide-produsert middag eller kok-kjøl produsert middag dersom det er nødvendig for å sikre et godt sluttprodukt (f.eks. ved stekt mat).

Hjemmeboende skal få levert middag etter kok/kjøl-prinsippet som er pakket i modifisert atmosfære. Middag både til institusjon og hjemmeboende skal leveres kald.

Som følge av politisk vedtak om endringer i institusjonsstrukturen i Bergen kommune, vil det i avtaleperioden komme til noen nye sykehjem (under prosjektering/utbygging) samtidig som noen institusjoner blir avviklet. Disse endringene vil ikke medføre store endringer i volumet av middager.

Nye sykehjem:

Råstølen: 90 plasser. Planlagt ferdig første kvartal 2019.

Sandsli: 120 plasser. I samme bygg skal det i tillegg etableres 30 Omsorg Pluss boliger. Planlagt ferdig andre kvartal 2019.

Åsane: 100 plasser. Planlagt ferdig i 2021. Dette sykehjemmet skal de første årene være erstatningsplasser for Midtbygda sykehjem som skal rehabiliteres.  

Nybygg ved Frieda Fasmers Minne: 54 nye plasser

Nybygg ved eksisterende sykehjem: 60 nye plasser, sannsynligvis i forbindelse med Slettemarken sykehjem.

Alders- og sykehjem som blir avviklet:

B-sykehuset: 23 plasser på B-sykehuset avvikles når leieavtale går ut. Avtalen går ut i 2018, og kommunen kan forlenge avtalen i inntil to år ved behov.

Enkers aldershjem: 23 plasser avvikles når nytt sykehjem åpnes i 2018-2019.

Hordnestunet: 20 plasser avvikles i 2019

Storetveit sykehjem: 53 plasser avvikles i 2019.

Sankt Johanneshjemmet: 46 plasser avvikles når nye sykehjem står klar i 2019

Disse er veiledende og kan tidspåvirkes ved forsinkelser og andre forhold.

Leverandøren skal sørge for at det ved gjennomføring av kontrakten benyttes lærlinger ved utførelsen av det arbeidet som skal utføres på følgende fagområde: Restaurant- og matfag. Ved utførelsen av kontraktsarbeid skal minimum 7% av arbeidende timer utføres av lærlinger.

Utover denne konkurransens volum, har Bergen kommune noe egenproduksjon av middager. I tillegg til dette er intensjonen at noe av kommunens behov, utover volum angitt i denne konkurransen, skal dekkes gjennom et offentlig- offentlig samarbeid.

Files

Title Size
Avtaleskjema enkel tjenestekontrakt.pdf 121 KB
Standardkontrakt for tjenestekjøp.pdf 439 KB
Bilag 2 - Leverandørens løsningsbeskrivelse.pdf 29 KB
Bilag 3 - Administrative bestemmelser.pdf 511 KB
Bilag 3a - Samhandlingsavtale Ehandel v2.5.doc 250 KB
Bilag 3a - Samhandlingsavtale Ehandel v3.0.docx 69 KB
Bilag 3b - Egenrapportering lønns- og arbeidsvilkår.doc 80 KB
Bilag 3c - Diettkoder.doc 39 KB
Bilag 3e - Vilkår om bruk av lærlinger.pdf 37 KB
Bilag 4 - Prisbestemmelser.pdf 36 KB
Bilag 5 - Endringer i den generelle kontraktsteksten.pdf 22 KB
Bilag 6 - Endringer av leveransen.pdf 100 KB
Vedlegg 1 - Referanseskjema.doc 31 KB
Vedlegg 2 - Forpliktelseserklæring.doc 35 KB
Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon v.3.pdf 33 KB
Bilag 3d - Leveringssteder v.3.xlsx 21 KB
Vedlegg 3 - Egenerklæring v2.doc 36 KB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag - EØS 036-2016 Produksjon og levering av middager.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway