Tiesu administrācija - Tenders

Tiesu administrācija
Mūkusalas iela 41b
LV-1004 Rīga
Latvia
Org number: 90001672316


Title Department Published
Iepirkuma plāni: Elektropreču un mājsaimniecības preču piegāde tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas vajadzībām, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Kravu transporta pārvadājumu un ar tiem saistīto papildus pakalpojumu sniegšana Tiesu administrācijai, tiesām un tiesu zemesgrāmatu nodaļām, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Drukas, skeneru un faksa iekārtu remonts, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 9/12/2019
Iepirkuma plāni: Videokonferenču un ierakstu iekārtu risinājuma demontāža, pārvietošana, uzstādīšana un konfigurēšana, 2019, 4. ceturksnis, 144000 Eur 9/12/2019
Iepirkuma plāni: Disku masīva „DELL EMC Isilon” papildināšana, integrācija un uzturēšana, 2019, 4. ceturksnis, 144000 Eur 9/12/2019
Iepirkuma plāni: Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Tiesu administrācijas un tiesu vajadzībām Latvijas Republikas teritorijā, 2019, 4. ceturksnis, 750000 Eur 10/22/2019
Iepirkuma plāni: Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšana un apkalpošana, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Par nedzirdīgo zīmju valodas tulka pakalpojumu nodrošināšanu tiesām, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Korespondences pieņemšana un nosūtīšana vai piegāde, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Informatīvās kampaņas organizēšana EK projekta “E-tiesiskuma inovācijas” ietvaros, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Tiesnešu, prokuroru un nodarbināto veselības apdrošināšana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Drošības audits valsts informācijas sistēmām, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Izpildu lietu reģistra sistēmas un Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas uzturēšana un apkalpošana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Rakstiskā un mutiskā tulkošana, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Automašīnu noma, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Degvielas un auto piederumu iegāde, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Žalūziju iegāde un uzstādīšana, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Mobilo telefonu aparātu iegāde, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Reprezentācijas materiālu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Mēbeļu restaurācija, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Apmeklētāju organizācijas sistēmas iegāde, uzstādīšana un uzturēšana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Arhīva klipšu piegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Apvienotās drošības sistēmas apkope, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Arhīva plauktu iegāde un remonts, 2020, 1. ceturksnis, 144000 Eur 12/11/2019
Iepirkuma plāni: Veiktspējas audits valsts informācijas sistēmām, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12/12/2019
Iepirkuma plāni: E-lietas programmas Informācijas sistēmu (TIS, PLUS, PROIS, IIS) un E-lietas platformas veiktspējas un drošības audits, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/13/2020
Iepirkuma plāni: Kopētāju noma un servisa apkalpošana, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 7/8/2020
Iepirkuma plāni: Korespondences pieņemšana un nosūtīšana vai piegāde, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 12/17/2020
Iepirkuma plāni: Informatīvās kampaņas organizēšana EK projekta “E-tiesiskuma inovācijas” ietvaros, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12/17/2020
Iepirkuma plāni: Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšana un apkalpošana, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 12/17/2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu restaurācija, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 12/17/2020
Iepirkuma plāni: Tiesu informatīvās sistēmas un e-lietas koplietošanas komponenšu platformas uzturēšana, apkalpošana un papildinājumu izstrāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 4/1/2021
Iepirkuma plāni: Dokumentu kameru iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 4/26/2021
Iepirkuma plāni: Elektronisko aptauju un vēlēšanu sistēmas ieviešana un uzturēšana VER-2, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/11/2022
Iepirkuma plāni: Maināmo paklāju noma, piegāde un maiņa Tiesu administrācijas un tiesu vajadzībām, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/14/2022
Iepirkuma plāni: Zīmogu iegāde un utilizācija Tiesu administrācijas un tiesu vajadzībām, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/25/2022
Iepirkuma plāni: Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšanu, 2022, 4. ceturksnis 8/4/2022
Iepirkuma plāni: Drošības sistēmu ieviešana tiesās, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 8/4/2022
Iepirkuma plāni: Arhīva plauktu iegāde, papildināšana un remonts, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 8/4/2022
Iepirkuma plāni: Mēbeļu restaurācija, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 8/4/2022
Iepirkuma plāni: Organizatoriskais atbalsts mācību un pasākumu īstenošanai, 2022, 4. ceturksnis 9/28/2022
Iepirkuma plāni: Žurnālu, lietu vāku un arhīva vāku piegāde tiesu un Tiesu administrācijas vajadzībām;4. ceturksnis 10/31/2022
Iepirkuma plāni: Bagāžas kontroles rentgena iekārtu un arkveida metāla detektoru apkope un uzturēšana; Decembris 12/7/2022
(723661) Rakstiskā un mutiskā tulkošana; (950 000 Eur) 1/27/2023
Iepirkuma plāni: Dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu noma;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 1/27/2023
(723610) Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana 1/27/2023

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00