Nodrošinājuma valsts aģentūra - Tenders

Nodrošinājuma valsts aģentūra
Čiekurkalna 1.līnija 1
LV-1026 Rīga
Latvia
Org number: 90009112024

Title Department Published
Iepirkuma plāni: Logu, durvju un vārtu nomaiņa Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos uz 1 gadu, 2020, aprīlis, 20000 Eur - 170000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības nodrošināšana energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas 10, Ezermalas 10B un Ezermalas 10C, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 144000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Katlumājas pārbūve Skolas ielā 17, Bauskā, uzstādot gāzes apkures katlus, 2020, marts, 20000 Eur - 170000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Apsardzes sistēmas pilnveidošana Ludzā, Liepājas ielā 2B, 2020, marts, 20000 Eur - 170000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Apdrošināšanas brokera pakalpojumu saņemšana uz 3 gadiem, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Aģentūras stāvlaukumu asfaltēšana Piedrujas ielā 20 un Rājumsila ielā 3, Rīgā, 2020, marts, 170000 Eur - 5548000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde mācību poligona izveidei un mācību moduļu izgatavošanai un izvietošanai, 2020, marts, 42000 Eur - 144000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Remontdarbu veikšana aģentūras valdījumā esošajos objektos, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz 2 gadiem, 2020, februāris, 170000 Eur - 5548000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas 10, Ezermalas 10B un Ezermalas 10C, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Garāžas būvniecība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu izvietošanai Rīgas ielā 4A, Ogrē, 2020, februāris, 170000 Eur - 5548000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Četru jaunu jūras konteineru iegāde Ludzas sektora vajadzībām, 2020, janvāris, 10000 Eur - 42000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Apsardzes signalizācijas iekārtu, ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, videonovērošanas sistēmu un piekļuves kontroles sistēmu tehniskās apkopes …, 2020, novembris, 144000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Dzīvnieku glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz 3 gadiem, 2020, oktobris, 144000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Inženiertīklu remonta un avārijas seku likvidēšanas remontdarbi Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz 2 gadiem, 2020, oktobris, 144000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Darba apavu un apģērbu piegāde uz 3 gadiem, 2020, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Ventilācijas sistēmu un kondicionieru tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi uz 2 gadiem, 2020, augusts, 42000 Eur - 144000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas pieslēguma izbūve AS "Sadales tīkli" elektrotīklam Klusajā ielā 12, Rīgā, 2020, jūlijs, 20000 Eur - 170000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar kriminālprocesu saistīto lietisko pierādījumu- pārtikas produktu, uzglabāšanas pakalpojumu saņemšana Nodrošinājum…, 2020, jūlijs, 42000 Eur - 144000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Saimniecības preču iegāde uz diviem gadiem aģentūras apsaimniekošanā esošo objektu uzturēšanai, 2020, jūlijs, 42000 Eur - 144000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Dažādu attīrīšanas iekārtu- dziļurbumu, dzeramā ūdens, kā arī fekālās un sadzīves kanalizācijas attīrīšanas iekārtu, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi uz 2 gadiem, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 144000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Apkures katlu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi, kā arī siltummezglu sagatavošanas apkures sezonai pakalpojumi uz 2 gadiem, 2020, jūnijs, 144000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Kurināmā (sagatavotas malkas, kokskaidu granuļu, ogļu) piegāde 2020./2021.gada apkures sezonai, 2020, jūnijs, 144000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde 2 gadu laikā, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem, 2020, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Vieglā automobīļa iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām, 2020, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Lietotu mikroautobusu iegāde Valsts policijas vajadzībām, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 2/6/2020
Iepirkuma plāni: Autobusa iegāde konvoja vajadzībām, 2020, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 3/11/2020
Iepirkuma plāni: Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas 10, Ezermalas 10B un Ezermalas 10C, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 3/19/2020
Iepirkuma plāni: Garāžas būvniecība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu izvietošanai Rīgas ielā 4A, Ogrē, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 3/19/2020
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde noliktavu telpu un teritorijas Piedrujas iela 20, Rīgā, un Rājumssila ielā 3, Rīgā, apgaismojuma pilnveidošanai, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/19/2020
Iepirkuma plāni: Vieglo automobīļu iegāde, 2020, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 6/4/2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības nodrošināšana energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas 10, Ezermalas 10B un Ezermalas 10C, 2020, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 8/27/2020
Iepirkuma plāni: Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas nodrošināšana Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz 2 gadiem; 2021; decembris 5/5/2021
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm uz 2 gadiem; 2021; decembris 5/5/2021
Iepirkuma plāni: Mutiskās tulkošanas pakalpojumi uz 2 gadiem; 2021; oktobris 5/5/2021
Iepirkuma plāni: Ēku kompleksa Bāriņu ielā 3, Liepājā apsaimniekošanas pakalpojumi uz 3 gadiem; 2021; septembris 5/5/2021
Iepirkuma plāni: Būvdarbi dzīvojamās ēkas Patvēruma meklētāju centra, Muceniekos energoefektivitātes paaugstināšanai; 2021; augusts 5/5/2021
Iepirkuma plāni: Par iebraucamo vārtu, garāžu vārtu, barjeru tehnisko apkopi un remontu Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā esošajos objektos Kurzemes, Daugavpils, Rīgas un Zemgales reģionālajās nodaļās uz 2 gadiem; 2021; jūlijs 5/5/2021
Iepirkuma plāni: Lielgabarīta un nestandarta kravas kraušanas un pārvietošanas pakalpojumi uz 2 gadiem; 2021; jūnijs 5/5/2021
Iepirkuma plāni: Logu, durvju un vārtu nomaiņa Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos uz 2 gadiem; 2021; jūnijs 5/5/2021
Iepirkuma plāni: Transportlīdzekļu noma Valsts policijas vajadzībām uz 5 gadiem; 2021; maijs 5/5/2021
Iepirkuma plāni: Dabasgāzes piegāde uz 1 gadu; 2021; maijs 5/5/2021
Iepirkuma plāni: Noliktavu telpu un teritorijas Piedrujas iela 20, Rīgā, un Rājumssila ielā 3, Rīgā, apgaismojuma pilnveidošana, 2020, maijs, 20000 Eur - 170000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Dabasgāzes piegāde uz 1 gadu, 2020, maijs, 144000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Pārvietojamā pacēlāja darbam augstumā un elektropacēlāja darbam noliktavu telpās iegāde, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: IBS konteineru iegāde šķidrumu glabāšanai un pārvadāšanai 2 gadu laikā, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Izņemto transportlīdzekļu vērtēšanas pakalpojumi uz 2 gadiem, 2020, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Elektropreču, santehnikas un celtniecības materiālu un instrumentu piegāde Rīgas un Zemgales reģionā uz trīs gadiem, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 1/14/2020
Iepirkuma plāni: Transportlīdzekļu piespiedu apstādināšanas līdzekļu iegāde Valsts policijas vajadzībām, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar kriminālprocesu saistīto lietisko pierādījumu- pārtikas produktu, uzglabāšanas pakalpojumu saņemšana Nodrošinājum…, 2020, jūlijs, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Ugunsdzēsības aparātu apkopes, tehniskās pārbaudes un uzpildes pakalpojumi un jaunu aparātu iegāde uz 2 gadiem, 2020, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem, 2020, februāris 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz trīs gadiem, 2020, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde kuģošanas līdzekļiem Grieķijā uz vienu gadu, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Pilnpiedziņas (4x4) transportlīdzekļu piegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Plūdu seku likvidācijas konteinera piegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Transportlīdzekļu riepu piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Transportlīdzekļu akumulatoru piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Robežzīmju nomaiņa uz Latvijas Republikas robežas ar Igaunijas Republiku divu gadu laikā, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Specapģērba iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Lietotu mikroautobusu iegāde Valsts policijas vajadzībām, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Autobusa iegāde konvoja vajadzībām, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu ar aprīkojumu iegāde, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz trīs gadiem, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Individuālo kameru piegāde uz četriem gadiem Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Kvadracikla un motociklu iegāde Valsts policijas vajadzībām, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Transportlīdzekļu pārvietošanas, glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz diviem gadiem Nodrošinājuma valsts aģentūras un Valsts policijas vajadzībām, 2020, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Kancelejas preču piegāde uz trīs gadiem, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Aizsarglīdzekļu un ekipējuma (bruņucepuru, taktiskās uzkabes vestu u.tml.) piegāde, 2020, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 1/24/2020
Iepirkuma plāni: Biroja papīra iegāde uz diviem gadiem, 2020, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 1/24/2020

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00