Rēzeknes pilsētas dome - Tenders

Rēzeknes pilsētas dome
Atbrīvošanas aleja 93
LV-4601 Rēzekne
Latvia
Org number: 90000025465

Title Department Closing date
(RPD 2020/132) Elektroinstalācijas materiālu piegāde PA “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” struktūrvienībām; (2 500 Eur) (grozījumi) 12/15/2020
(RPD 2020/133 ERAF) Dzīvokļa Atbrīvošanas alejā 151-3A, Rēzeknē vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi; (35 000 Eur) 12/8/2020
(RPD 2020/130) Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām; (2 826 575 Eur) 12/22/2020
(RPD 2020/135) Rēzeknes pilsētas ielu posmu seguma atjaunošanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība; (27 000 Eur) 12/10/2020
(RPD 2020/137) Ēku tehniskās apsekošanas pakalpojumi Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām 12/8/2020
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām 12/22/2020
(RPD 2020/139) Kokaugu kopšana Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijā; (40 800 Eur) 12/15/2020
(RPD 2020/138) Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošana; (47 000 Eur) 12/15/2020
(RPD 2020/141) Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma Rīgas ielā 21b, Rēzeknē operatora pakalpojumi 12/8/2020
(RPD 2020/140) Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana Rēzeknes pilsētas teritorijā, īslaicīga uzturēšana dzīvnieku novietnē, sterilizācija un eitanāzija; (68 300 Eur) 12/15/2020
(RPD 2020/142) Sporta ekipējuma piegāde Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes vajadzībām; (3 000 Eur) 12/17/2020
(RPD 2020/145) Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforu uzturēšana un apsaimniekošana Rēzeknes pilsētā 12/15/2020

Title Department Published
Iepirkuma plāni: Tehniskās apsardzes, fiziskās apsardzes, ugunsdzēsības apsardzes un videonovērošanas pakalpojumu nodrošināšana, 2020, februāris 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Medikamentu (zāļu), medicīnisko ierīču un personiskās higiēnas preču piegāde, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību autotransporta apdrošināšanas pakalpojumi (OCTA un KASKO), 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Automātisko siltummezglu aprīkojuma, saules kolektoru un to apsaites mezglu, inženiertehnisko tīklu uzraudzība un apkope, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Puķu un dekoratīvo krūmu stādu iegāde un stādīšana, stādījumu kopšana Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijās, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Komunālās ielas savienojošā posma izbūve, Rēzeknē, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Vinnijs Pūks” ēkas J.Tiņanova ielā 31A, Rēzeknē pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Muzeja vēsturiskās mājas korpusa renovācijas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: VIII Starptautiskā īsfilmu festivāla OPEN PLACE Rēzeknē organizatorisko darbu un mākslinieciskās programmas nodrošināšana, 2020, 2. ceturksnis 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Jaungada rotājumu, lampiņu, virteņu iegāde, 2020, 3. ceturksnis 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde Rēzeknes pilsētas domei un tās struktūrvienību vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Autotransporta apkopes, remonta pakalpojumu sniegšana un autotransporta rezerves daļu iegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Saimniecības preču piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Baltā biroja papīra piegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Izglītības iestāžu kolektīvu pārvadājumi XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Inventāra piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Mazlietotas automašīnas piegāde Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" un Aprūpe mājās biroja vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" rīkoto pasākumu tehniskais nodrošinājums, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" rīkoto muzikālo priekšnesumu nodrošināšana pasākumos, 2020, 1. ceturksnis 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centra rīkoto pasākumu tehniskais nodrošinājums, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforu apkope Rēzeknes pilsētā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma tīkla apkope Rēzeknes pilsētā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana Rēzeknes pilsētas teritorijā, īslaicīga uzturēšana dzīvnieku novietnē, sterilizācija un eitanāzija, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parka atjaunošana, B daļa, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/17/2020
(RPD 2020/18) Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parka atjaunošana, B daļa; (300 000 Eur) 3/27/2020
Iepirkuma plāni: Ēkas Zemnieku iela 16A, Rēzekne, 2.stava pārbūves un piegulosas teritorijas labiekārtošanas būvdarbi dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma cent…, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 6/30/2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcas vajadzībām Atbrīvošanas alejā 92, Rēzeknē, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 6/30/2020
Iepirkuma plāni: Stacijas ielas posma pārbūve, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 6/30/2020
Iepirkuma plāni: Dzelzceļa atjaunošana Noliktavu ielā, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 6/30/2020
Iepirkuma plāni: Kokaugu kopšana Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošana, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma Rēzeknē operatora pakalpojumi, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Strādnieku šķērsielas ielas rekonstrukcija, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 6/30/2020

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway