Avfall Sør AS - Tender

Avfall Sør AS
Postboks 4094
4633 KRISTIANSAND S
Norway
Org number: 995646137
Company description

Avfall Sør Holding AS med datterselskaper eies av kommunene Kristiansand og Vennesla og ivaretar eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen husholdningsrenovasjon og slambehandling. Konsernet har også næringsaktivitet rettet mot privat og annen offentlig virksomhet og er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall fra mer enn 120.000 innbyggere. Avfall Sør driver Støleheia avfallsanlegg, Mjåvann bruktbutikk, fire gjenvinningsstasjoner og drifter over 400 nedgravde punkter i kommunene. Konsernet har ca. 100 ansatte og omsetter for nærmere 230 millioner kroner. Vår visjon er «smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering».


No results

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00