Kėdainių rajono savivaldybės administracija - Tenders

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
J.Basanavičiaus g. 36
LT-57288 Kėdainiai
Lithuania
Org number: 188768545
Company description
Kėdainių Rajono Savivaldybės Administracija, kaip perkančioji organizacija, viešina informacija apie savo pirkimus, planuojamus pirkimus ir sudarytas sutartis. Sekite nuorodą, norėdami plačiau susipažinti, kokie yra skelbiami Kėdainių Rajono Savivaldybės Administracijos Viešieji PirkimaiTitle Department Published
Kėdainių miesto Pergalės gatvės rekonstravimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 561.983,47 Eur 3/2/2018
Kėdainių miesto Pramonės gatvės (nuo sankryžos su Vakarų - Cukraus g. iki Metalistų g.) rekonstravimo darbai , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 433.884,30 Eur 3/2/2018
Kėdainių miesto P.Lukšio gatvės rekonstravimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 371.900,83 Eur 3/2/2018
Techninių projektų ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 2.479,34 Eur 3/2/2018
Techninio projekto pagal projektą ,,Kompleksiškas Pelėdnagių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas“ parengimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 21.157,02 Eur 3/2/2018
Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimo bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimo techninio projekto ekspertizė , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 2.396,69 Eur 3/2/2018
Elektros energijos pirkimas (Kėdainių miesto sen.) , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 82.644,63 Eur 3/2/2018
Kėdainių miesto seniūnijos gatvių kelkraščių, šaligatvių, takų, laiptų ir aikščių priežiūra (Kėdainių miesto sen.) , Ketvirtis: K4, Kiekis: 385.537,19 Eur 3/2/2018
Elektros įrenginių priežiūros paslaugų pirkimas (Kėdainių miesto sen.) , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 33.801,65 Eur 3/2/2018
Elektros energijos pirkimas (Truskavos sen.) , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 20.628,10 Eur 3/2/2018
Projekto „Išmanusis miestas“ priešprojektinių sprendinių parengimas (Babėnų miško su Babėnų karjero vandens telkiniu Kėdainių mieste pritaikymo rekrea… , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 12.000,00 Eur 3/2/2018
Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybėje žemėtvarkos schemos keitimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 8.264,46 Eur 3/2/2018
Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapo) supaprastinto rekonstrukcijos projekto parengimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 217.338,02 Eur 3/2/2018
Statinio statybos pagal techninį projektą „Sinagogos pastato..." techninė priežiūra , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 6.223,14 Eur 3/2/2018
Techninio projekto „Sinagogos pastato..." vykdymo priežiūra , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 3.111,57 Eur 3/2/2018
Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos Akademijos miestelio visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomen… , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 165.289,26 Eur 3/19/2018
Supaprastinto statybos projekto „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų išplėtimas Greisupio g., Lipliūnų k.“ parengimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 1.652,89 Eur 3/19/2018
Supaprastinto statybos projekto „Buitinių nuotekų tinklų išplėtimas Liepų g., Aukštųjų Kaplių k.“ parengimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 1.652,89 Eur 3/19/2018
Supaprastinto statybos projekto „Buitinių nuotekų tinklų įrengimas Babėnų g., Kėdainiuose“ parengimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 4.132,23 Eur 3/19/2018
Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimo Vilainių kaime, Kėdainių r., darbų techninė priežiūra , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 413,22 Eur 3/19/2018
Projektų ekspertizės paslaugų pirkimas, Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 1.795,76 Eur 4/9/2018
Didžiosios ir Senosios gatvių Kėdainiuose apšvietimo techninio projekto parengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 16.611,57 Eur 4/9/2018
Kėdainių sinagogos (u. k. 25996) Paeismilgio g. 12A, Kėdainiai, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, avarinės grėsmės šalinimo) projekto bendroji e…, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 991,74 Eur 4/9/2018
Kėdainių miesto Pramonės g. (nuo sankryžos su Vakarų-Cukraus g. iki Metalistų g.) rekonstravimo darbų statinio projekto vykdymo priežiūra, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 2.355,37 Eur 4/9/2018
Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimo techninio-darbo projekto parengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 16.528,93 Eur 4/20/2018
Statinio statybos pagal techninį projektą „Universalaus daugiafunkcinio aikštyno Chemikų g. 30, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., statybos projektas“ tec…, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 5/31/2018
Universalaus daugiafunkcinio aikštyno įrengimo rangos darbai pagal techninį projektą „Universalaus daugiafunkcinio aikštyno Chemikų g. 30, Kėdainių m.…, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 5/31/2018
Statinio statybos pagal techninį projektą „Kėdainių miesto viešosios erdvės - Vytauto parko, J. Basanavičiaus g. 130A, rekonstravimo projektas“ techni…, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 5/31/2018
Lauko teniso kortų modernizavimo techninio projekto bendroji ekspertizė, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 5/31/2018
Miesto parko modernizavimo rangos darbų techninė priežiūra, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 5/31/2018
Kėdainių miesto parko modernizavimo rangos darbai pagal techninį projektą, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 5/31/2018
Vytauto parko atnaujinimo rangos darbų techninė priežiūra, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 5/31/2018
Kėdainių miesto Dotnuvos gatvės rekonstravimo darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 5/31/2018
Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė" pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/11/2018
Kėdainių mokyklos-darželio „Žilvitis" pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/11/2018
VšĮ Kėdainių ligoninės nervų ligų ir priėmimo skyriaus kapitalinio remonto techninio projekto parengimas, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 6/12/2018
Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų kelių, gatvių remonto darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/12/2018
Elektros energijos pirkimas, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 6/12/2018
VšĮ Kėdainių ligoninės nervų ligų ir priėmimo skyriaus kapitalinio remonto techninio projekto parengimas, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 6/14/2018
Kultūros namų su administracinėmis patalpomis dalies pastato Laisvės a. 1, Krakių mstl., Krakių sen., Kėdainių r. sav., kapitalinio remonto techninio …, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 6/14/2018
Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos (Chemikų g.30) vidaus patalpų remonto darbai (elektrotechnikos darbai), Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 6/14/2018
Spausdinimo ir kopijavimo aparatų eksploatacinių medžiagų pirkimas, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 6/14/2018
Statinio statybos pagal techninį projektą „Sinagogos pastato..." techninė priežiūra, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 6/14/2018
Universalaus daugiafunkcio aikštyno įrengimo techninio projekto bendroji ekspertizė, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 6/14/2018
Administracinio pastato su medicinos punkto patalpomis Liepų g. 2, Pavermenio k., Truskavos sen., rekonstravimo techninio projekto parengimas, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 6/14/2018
Autobusų nuomos, teikiant vairavimo paslaugas, pirkimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/28/2018
Kėdainių miesto Pergalės gatvės rekonstravimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/28/2018
Gydymo paskirties pastato (VšĮ Kėdainių ligoninės laboratorinio – stomatologinio korpuso) Budrio g. 5, Kėdainiuose, rekonstravimo darbo projekto paren…, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/29/2018
Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas; (Vertė: 78 512 eur); K2;K3 4/3/2019
Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (I etapas) rangos darbai (teritorija apribota J. Basanavičiaus g., Parakinės g., Algirdo g., Kęstučio g.); (Vertė: 826 446 eur); K2;K3 4/12/2019
Antžeminių konteinerių pirkimas; (Vertė: 107 438 eur); K3;K4 5/14/2019
Pažeistos melioracijos infrastruktūros atkūrimo techninių darbo projektų parengimas ir rangos darbai (III pirkimas); (Vertė: 66 599 eur); K2;K3 5/14/2019
Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas; (Vertė: 78 512 eur); K2;K3 5/14/2019
Kėdainių miesto seniūnijos kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo, naujos statybos projektų parengimas; (Vertė: 49 586 eur); K2;K3 5/14/2019
Buitinių nuotekų tinklų išplėtimo Pavermenio kaime statybos projekto parengimas; (Vertė: 8 264 eur); K2;K3 5/22/2019
Mokslo paskirties pastato lopšelio-darželio „Vaikystė“, Mindaugo g. 21, Kėdainiai, kapitalinio remonto darbų techninė priežiūra; (Vertė: 1 566 eur); K2;K3 6/3/2019
Techninio projekto „Kėdainių Šviesiosios gimnazijos pastato 1E2P, Didžioji g. 60, Kėdainiuose, rekonstravimo projektas“ Nr. IN54-00-TP naujos laidos parengimas; (Vertė: 41 322 eur); K3;K4 6/10/2019
Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas; (Vertė: 78 512 eur); K3;K4 7/3/2019
Rangos darbų pagal supaprastintą statybos projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapo) ..." lietaus nuotekų dalies techninė priežiūra; (Vertė: 1 074 eur); K3;K4 7/3/2019
Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapas) rangos darbai; (Vertė: 2 520 661 eur); K3;K4 7/3/2019
Lauko tinklų ir rūsio įrengimo rangos darbų techninė priežiūra; (Vertė: 826 eur); K3;K4 7/12/2019
Kėdainių miesto Pramonės gatvės, įskaitant sankryžą (nuo Kauno g. iki Vakarų – Cukraus g.) rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos; (Vertė: 7 955 eur); K3;K4 7/30/2019
Akademijos tvenkinio valymo (Akademijos mstl., Dotnuvos sen.) projekto rengimo paslaugos; (Vertė: 8 264 eur); K3;K4 7/30/2019
Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas; (Vertė: 78 512 eur); K3;K4 8/6/2019
Paberžės 1863 m. sukilimo muziejaus rangos darbų techninės priežiūros paslaugos; (Vertė: 537 eur); K3;K4 8/14/2019
Baldų pirkimas pagal projektą „Kėdainių lopšelio – darželio „Vaikystė“ infrastuktūros modernizavimas“; (Vertė: 52 077 eur); K3;K4 8/23/2019
Vandentvarkos objektų statybos darbų techninė priežiūra , Ketvirtis: II , Kiekis: 5/16/2017
Techninio projekto „Buitinių nuotekų tinklų išplėtimas Sirutiškio kaime“ parengimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 5/16/2017
Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų gatvių kapitalinio remonto techninių projektų parengimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 5/16/2017
Automobilių stovėjimo aikštelės Budrio g. 5, Kėdainiuose, naujos statybos darbų techninės priežiūros paslaugos , Ketvirtis: II , Kiekis: 5/16/2017
Šilumos ūkio specialiojo plano parengimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 5/16/2017
Techninio projekto „Kompleksiškas Kėdainių miesto maudymvietės ir poilsio zonos sutvarkymas“ parengimo papildomų paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 6/12/2017
Universalaus daugiafunkcio aikštyno (Chemikų g. 30, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.) rangos darbų techninė priežiūra; 10 933,88EUR 1/25/2019
Universalaus daugiafunkcio aikštyno (Chemikų g. 30, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.) įrengimo rangos darbai; 793 388,43EUR 1/25/2019
Miesto parko modernizavimo darbų techninė priežiūra; 13 223,14EUR 1/25/2019
Statinių ir patalpų kadastrinių matavimų paslaugos; 49 586,78EUR 1/25/2019
Darbo projekto parengimas ir rangos darbai pagal projektą ,,Kėdainių krašto muziejaus kapitalinio remonto, Didžioji g.19, Kėdainiai, projektas”; 375 551EUR 1/25/2019
Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos Akademijos miestelio visuomeninės paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams, techninio projekto ekspertizė; 1 652,89EUR 1/25/2019
Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos Akademijos miestelio visuomeninės paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams, rangos darbai; 165 289,26EUR 1/25/2019
Rangos darbai pagal projektą ,,Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimas bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimas”; 466 115,70EUR 1/25/2019
Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos Akademijos miestelio visuomeninės paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams, techninio projekto parengimas; 13 223,14EUR 1/25/2019
Projekto „Kėdainių rajono, Krakių seniūnijos Ažytėnų kaimo visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams” techninio projekto ekspertizė; 1 239,67EUR 1/25/2019
Projekto „Kėdainių rajono, Krakių seniūnijos Ažytėnų kaimo visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams” techninio projekto parengimas; 4 628,10EUR 1/25/2019
Kėdainių miesto Kauno gatvės šaligatvio atkarpos kapitalinio remonto darbai; 194 504,13EUR 1/25/2019
Kėdainių miesto Pramonės gatvės, įskaitant sankryžą (nuo Kauno g. iki Vakarų – Cukraus g.) rekonstravimo darbų statinio projekto vykdymo priežiūra; 3 966,94EUR 1/25/2019
Kėdainių miesto Pramonės gatvės, įskaitant sankryžą (nuo Kauno g. iki Vakarų – Cukraus g.) rekonstravimo darbai; 710 743,80EUR 1/25/2019
Kėdainių miesto seniūnijos kelių, gatvių priežiūros ir paprastojo remonto darbai; 247 933,88EUR 1/25/2019
Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste rangos darbai; 1 176 859,50EUR 1/25/2019
Techninių projektų ekspertizės paslaugos; 8 264,46EUR 1/25/2019
Kelių ir gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo techninė priežiūra; 12 396,69EUR 1/25/2019
Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo, statybos techninių projektų parengimas; 33 057,85EUR 1/25/2019
Dalies kelio PR-6, Žostautų k., Pernaravos sen. Kėdainių r. kapitalinio remonto darbai; 190 431,40EUR 1/25/2019
Rangos darbų pirkimas pagal projektą „Kėdainių rajono Krakių miestelio kultūros centro kapitalinis remontas, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams“; 190 082,64EUR 1/25/2019
Projekto „Kėdainių rajono Krakių miestelio kultūros centro kapitalinis remontas, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams“ techninio projekto ekspertizė; 2 479,34EUR 1/25/2019
Techninio projekto „Kėdainių miesto senamiesčio (unikalus kodas 16074) Didžiosios Rinkos aikštės rekonstravimas, tvarkybos darbų projektas, remontas“ … , Ketvirtis: II , Kiekis: 6/12/2017
Kelio DT-54 kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir rangos darbai , Ketvirtis: II , Kiekis: 6/12/2017
Kėdainių rajono Josvainių, Gudžiūnų ir Surviliškio seniūnijų griovių ir juose esančių statinių remonto darbų techninių darbo projektų parengimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 6/12/2017
Kėdainių miesto A. Kanapinsko gatvės rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos , Ketvirtis: III , Kiekis: 7/12/2017
Kėdainių miesto A. Kanapinsko gatvės rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos , Ketvirtis: III , Kiekis: 7/13/2017
Kėdainių miesto Pramonės gatvės (nuo sankryžos su Vakarų-Cukraus g. iki Metalistų g.) rekonstravimo darbai , Ketvirtis: III , Kiekis: 7/28/2017
Kėdainių miesto Nuokalnės gatvės rekonstravimo darbai , Ketvirtis: III , Kiekis: 7/28/2017
Projekto „Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų ir kt.) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui“ obj… , Ketvirtis: III , Kiekis: 7/28/2017
Projekto „Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų ir kt.) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui“ obj… , Ketvirtis: III , Kiekis: 8/11/2017
Kėdainių miesto bendrojo plano keitimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 8/11/2017
Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 8/11/2017
Pelėdnagių kaimo detaliojo plano keitimas , Ketvirtis: III , Kiekis: 8/11/2017
Nociūnų kaimo detaliojo plano parengimas , Ketvirtis: III , Kiekis: 8/11/2017
Truskavos pagrindinės mokyklos, Gaisų g. 1, Pavermenio k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., pastato atnaujinimas (modernizavimas) , Ketvirtis: III , Kiekis: 8/23/2017
Statinių statybos pagal techninius projektus: „Dviračių, pėsčiųjų takų ir prieplaukos, sklype Nr. 5333/0008:59, Kėdainių m., statybos projektas“; „Pės… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 8/23/2017
Statinio statybos pagal techninį projektą „Pėsčiųjų tilto per Nevėžį statinio statyba ir pritaikymas turizmo reikmėms” (pagal projektą „Kompleksiškas … , Ketvirtis: IV , Kiekis: 8/23/2017
Darbo projekto parengimas ir rangos darbai pagal techninį projektą „Dviračių, pėsčiųjų takų ir prieplaukos, sklype Nr. 5333/0008:59, Kėdainių m., stat… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 8/23/2017
Statinio statybos pagal techninį projektą „Pėsčiųjų tilto per Nevėžį statinio statyba ir pritaikymas turizmo reikmėms” (pagal projektą „Kompleksiškas … , Ketvirtis: IV , Kiekis: 8/23/2017
VšĮ Kėdainių ligoninės chirurgijos korpuso atitvarų apšiltinimo (neatlikti darbai) darbo projekto parengimas ir rangos darbai pagal techninį projektą … , Ketvirtis: III , Kiekis: 8/29/2017
VšĮ Kėdainių ligoninės terapijos korpuso lifto pakeitimo darbo projekto parengimas ir rangos darbai pagal techninį projektą „Slaugos ir palaikomojo gy… , Ketvirtis: III , Kiekis: 8/29/2017
VšĮ Kėdainių ligoninės laboratorinio-stomatologinio korpuso rekonstrukcijos pirmas etapas. Langų keitimas. , Ketvirtis: III , Kiekis: 8/29/2017
Truskavos pagrindinės mokyklos, Gaisų g. 1, Pavermenio k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų vykdymo technin… , Ketvirtis: III , Kiekis: 9/27/2017
Gydymo paskirties pastato (VšĮ Kėdainių ligoninės laboratorinio-stomatologinio korpuso) Budrio g. 5, Kėdainiuose, rekonstravimo projekto bendroji eksp… , Ketvirtis: III , Kiekis: 9/27/2017
Kėdainių šviesiosios gimnazijos pastato, Didžioji g. 60, Kėdainiuose, rekonstravimo rangos darbų techninė priežiūra , Ketvirtis: IV , Kiekis: 10/13/2017
Techninės priežiūros paslaugų pirkimas, vykdant rangos darbus pagal projektą „Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas“; 1 652,89EUR 1/25/2019
Rangos darbų pirkimas pagal projektą „Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas“; 202 479,34EUR 1/25/2019
Techninio projekto „Kėdainių sporto centro, esančio Parko g. 4, Vilainiai, Kėdainių r., sporto salės ir jos prieigų atnaujinimas“ ekspertizė; 1 652,89EUR 1/25/2019
Rangos darbai pagal Kėdainių mokyklos-darželio „Žilvitis“ dviejų grupių patalpų modernizavimo techninį darbo projektą; 163 636,36EUR 1/25/2019
Buitinių nuotekų tinklų įrengimas Ąžuolų ir Volučių gatvėse Aušros k., Kėdainių r. sav.; 206 611,57EUR 1/25/2019
Buitinių nuotekų tinklų įrengimas Nevėžio ir Vainikų gatvėse Labūnavos k., Kėdainių r. sav.; 242 975,21EUR 1/25/2019
Buitinių nuotekų tinklų įrengimas Algirdo, Parakinės, Rūtų gatvėse Kėdainiuose; 264 462,81EUR 1/25/2019
Buitinių nuotekų tinklų įrengimas Liepų g., Aukštųjų Kaplių k., Kėdainių r. sav.; 148 760,33EUR 1/25/2019
Automobilio pirkimas; 12 396,69EUR 1/25/2019
Lengvojo automobilio veiklos nuomos pirkimas; 19 834,71EUR 1/25/2019
Lengvojo automobilio veiklos nuomos pirkimas; 19 834,71EUR 1/25/2019
Lengvųjų automobilių veiklos nuomos pirkimas (2 vnt.); 41 322,31EUR 1/25/2019
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimas ir kadastrinių matavimų atlikimas; 41 322,31EUR 1/25/2019
Kėdainių miesto Pavasario gatvės šaligatvių (nuo Janušavos g. iki Gegučių g.) rekonstravimo darbų techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra; 17 768EUR; K1;K2 2/21/2019
Pažeistos melioracijos infrastruktūros atkūrimo techninių darbo projektų parengimas ir rangos darbai (II pirkimas); 166 841EUR; K1;K2 3/5/2019
Vežėjų parinkimo keleivių vežimui vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Kėdainių rajono savivaldybėje paslaugos; 3 471 074EUR 3/6/2019
Kėdainių miesto dalies T. Bružaitės gatvės naujos statybos darbų techninio projekto parengimas; 8 264EUR; K1;K2 3/7/2019
Baldų pirkimas pagal projektą „Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimas“; (Vertė: 102 977 eur); K2;K3 4/3/2019
Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapas) rangos darbai; (Vertė: 3 545 454 eur); K2;K3 4/3/2019
Kėdainių miesto stadiono Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 1, rekonstravimo darbų techninė priežiūra; (Vertė: 11 570 eur); K2;K3 4/3/2019
Kėdainių miesto stadiono Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 1, rekonstravimas; (Vertė: 1 192 561 eur); K2;K3 4/3/2019
Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos priestato, Kėdainių r., Akademijos mstl., Jaunimo g. 2, teritorijos tvarkymo darbų techninė priežiūra; (Vertė: 826 eur); K2;K3 4/3/2019
Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo Angirių kaime statybos projekto parengimas; (Vertė: 4 132 eur); K2;K3 4/3/2019
Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas; (Vertė: 2 892 561 eur); K2;K3 4/3/2019
Projekto „Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų ir kt.) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui“ obj… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 10/13/2017
Projekto „Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų ir kt.) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui“ obj… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 10/13/2017
Administracinio pastato su medicinos punkto patalpomis Liepų g. 2, Pavermenio k., Truskavos sen., rekonstravimo techninio projekto parengimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 11/9/2017
Kėdainių miesto ir Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų rengimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 155.785,12 Eur 3/2/2018
Nociūnų ir Pelėdnagių kaimų detaliųjų planų rengimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 105.702,48 Eur 3/2/2018
Projektų ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 8.264,46 Eur 3/2/2018
Apytalaukio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo ir Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčių tvarkybos darbų projektų parengimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 16.528,93 Eur 3/2/2018
Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 2.454.545,45 Eur 3/2/2018
Pakuočių atliekų surinkimo konteinerių individualioms gyvenamųjų namų valdoms pirkimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 123.966,94 Eur 3/2/2018
Stacionarių kompiuterių pirkimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 16.528,93 Eur 3/2/2018
Lengvųjų automobilių veiklos nuomos pirkimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 114.049,59 Eur 3/2/2018
Spausdinimo ir kopijavimo aparatų eksploatacinių medžiagų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 4.132,23 Eur 3/2/2018
Daugiafunkcinių įrenginių nuomos pirkimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 16.528,93 Eur 3/2/2018
Elektros energijos pirkimas , Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 1.074.380,17 Eur 3/2/2018
Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos nuomos, įrengimo ir priežiūros paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 95.041,32 Eur 3/2/2018
Antžeminių, pusiau požeminių ir požeminių konteinerių bei pusiau požeminių ir požeminių konteinerių aikštelių projektavimo ir įrengimo darbų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 1.103.775,21 Eur 3/2/2018
Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos pirkimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 3.421.863,64 Eur 3/2/2018
Statinio statybos pagal techninį projektą “... pėsčiųjų-dviračių tako su tiltu per Smilgos upę ...” techninė priežiūra , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 6.641,32 Eur 3/2/2018
Rangos darbai pagal projektą "Kompleksiškas Pelėdnagių kaimo sutvarkymas" , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 710.451,24 Eur 3/2/2018
Rangos darbai pagal projektą ,,Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimas bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimas” , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 331.705,79 Eur 3/2/2018
Statinio statybos pagal techninį projektą “Pėsčiųjų tilto per Nevėžį statinio statyba ir pritaikymas turizmo reikmėms” techninė priežiūra , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 13.355,37 Eur 3/2/2018
Statinių statybos pagal techninius projektus techninė priežiūra , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 8.516,53 Eur 3/2/2018
Supaprastinto statybos projekto ”Kompleksiškas Vilainių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas” parengimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 14.876,03 Eur 3/2/2018
Supaprastinto statybos projekto „Kompleksiškas Vilainių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas“ ekspertizė , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 1.652,89 Eur 3/2/2018
Rangos darbų pirkimas pagal supaprastintą statybos projektą „Kompleksiškas Vilainių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas“ , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 719.008,26 Eur 3/2/2018
VšĮ Kėdainių ligoninės nervų ligų ir priėmimo skyriaus kapitalinio remonto techninio projekto parengimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 12.396,69 Eur 3/2/2018
Gydymo paskirties pastato (VšĮ Kėdainių ligoninės laboratorinio – stomatologinio korpuso) Budrio g. 5, Kėdainiuose, rekonstravimo darbo projekto paren… , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 1.404.958,68 Eur 3/2/2018
Administracinio pastato su medicinos punkto patalpomis Liepų g. 2, Pavermenio k., Truskavos sen., rekonstravimo techninio projekto parengimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 6.611,57 Eur 3/2/2018
Kultūros namų su administracinėmis patalpomis dalies pastato Laisvės a. 1, Krakių mstl., Krakių sen., Kėdainių r. sav., kapitalinio remonto technini… , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 5.123,97 Eur 3/2/2018
Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos (Chemikų g.30) vidaus patalpų remonto darbai (elektrotechnikos darbai) , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 165.289,26 Eur 3/2/2018
RFID sistemos išplėtimo įrengimų pirkimas pagal projektą ,,Parduotuvės pastato Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose paskirties keitimas į visuomeninį p… , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 82.809,92 Eur 3/2/2018
Akademijos miestelio ambulatorijos atnaujinimo- modernizavimo techninio-darbo projekto parengimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 8.264,46 Eur 3/2/2018
Akademijos miestelio ambulatorijos atnaujinimo- modernizavimo statybos rangos darbai , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 157.024,79 Eur 3/2/2018
Kėdainių "Aušros" progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimo techninio-darbo projekto parengimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 16.528,93 Eur 3/2/2018
Vytauto parko atnaujinimo rangos darbų techninė priežiūra , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 6.611,57 Eur 3/2/2018
Universalaus daugiafunkcio aikštyno įrengimo techninio projekto bendroji ekspertizė , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 4.132,23 Eur 3/2/2018
Miesto parko modernizavimo rangos darbai pagal projektą „Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų ir kt.) kompleksiškas sutvarky… , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 1.549.700,00 Eur 3/2/2018
Miesto parko modernizavimo rangos darbų techninė priežiūra , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 6.611,57 Eur 3/2/2018
Lauko teniso kortų teritorijos atnaujinimo supaprastinto projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 15.702,48 Eur 3/2/2018
Lauko teniso kortų modernizavimo techninio projekto bendroji ekspertizė , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 1.570,25 Eur 3/2/2018
Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų kelių, gatvių dangos priežiūros darbai (duobių ir išdaužų užtaisymas) , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 314.049,59 Eur 3/2/2018
Kėdainių rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros ir paprastojo remonto darbai , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 454.545,45 Eur 3/2/2018
Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų kelių, gatvių, šaligatvių remonto darbai , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 661.157,02 Eur 3/2/2018
Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo techninių projektų parengimas , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 57.851,24 Eur 3/2/2018
Kelių ir gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo darbų techninė priežiūra , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 5.785,12 Eur 3/2/2018
Techninių projektų ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 4.132,23 Eur 3/2/2018
Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste techninių projektų parengimas , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 82.644,63 Eur 3/2/2018
Kėdainių miesto seniūnijos gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo techninių projektų parengimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 12.396,69 Eur 3/2/2018
Kelių ir gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo darbų techninė priežiūra , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 8.264,46 Eur 3/2/2018
Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė" dviejų grupių patalpų modernizavimo techninio darbo projekto parengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/29/2018
Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis" dviejų grupių patalpų modernizavimo techninio darbo projekto parengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/29/2018
VšĮ Kėdainių ligoninės Neurologijos ir Priėmimo - skubios pagalbos skyrių kapitalinio remonto techninio projekto parengimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/29/2018
Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos nuomos, įrengimo ir priežiūros paslaugų pirkimas, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 7/25/2018
Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste ( II etapas) supaprastinto projekto bendroji ekspertizė, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 7/25/2018
Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto bendroji ekspertizė, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 7/25/2018
Kėdainių mokyklos-darželio „Žilvitis“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto bendroji ekspertizė, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 7/25/2018
Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis" dviejų grupių patalpų modernizavimo techninio darbo projekto parengimas, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 7/25/2018
Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė" dviejų grupių patalpų modernizavimo techninio darbo projekto parengimas, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 7/25/2018
Kėdainių senamiesčio objektų fasadų apšvietimo techninio projekto parengimas, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 7/25/2018
Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 7/25/2018
Rangos darbai pagal projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (I etapas), Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 8/14/2018
Sklypo V. Koncevičiaus g. 28, Pelėdnagiai, Kėdainių r. sav., sutvarkymo ir stadiono išardymo rangos darbai pagal projektą „Kompleksiškas Pelėdnagių ka…, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 8/17/2018
Rangos darbai pagal techninį projektą „Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pastato, Chemikų g. 30, Kėdainiai, dalies patalpų …, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 8/28/2018
Techninio projekto „Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pastato, Chemikų g. 30, Kėdainiai, dalies patalpų remonto projektas“ …, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 8/28/2018
Kėdainių miesto Šviesos gatvės statybos techninio projekto taisymas, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 8/28/2018
Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų parengimo paslaugos, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 9/25/2018
Antžeminių konteinerių pirkimas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 10/8/2018
Energijos taupymo Kėdainių rajono savivaldybėje paslauga, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 10/31/2018
Pažeistos melioracijos infrastruktūros atkūrimo techninių darbo projektų parengimas ir rangos darbai, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 11/15/2018
Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimo, techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 11/15/2018
Kėdainių miesto P. Lukšio gatvės rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 11/21/2018
Viešojo pastato Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė" investicijų projekto parengimas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 11/21/2018
Stacionarių kompiuterių pirkimas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 11/29/2018
Projekto „Buitinių nuotekų tinklų Liepų g., Aukštųjų Kaplių k., Šėtos sen., Kėdainių r., supaprastintas statybos projektas“ bendroji ekspertizė, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 11/29/2018
Projekto „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų išplėtimo Greisupio g., Lipliūnų k., Kėdainių r. sav., supaprastintas statybos projektas“ bendroji e…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 11/29/2018
Projekto „Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Babėnų g., Kėdainių m., Kėdainių r. sav., supaprastintas statybos projektas“ bendroji ekspertizė, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 11/29/2018
Administracinės paskirties pastato dalies rekonstravimo projekto, Liepų g. 2, Pavermenio k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav. bendroji ekspertizė, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 11/29/2018
Statinio statybos (miesto parko modernizavimas) techninė priežiūra, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 11/29/2018
Degalų pirkimas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 12/5/2018
Kėdainių miesto seniūnijos gatvių kelkraščių, šaligatvių, takų, laiptų ir aikščių priežiūra, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 12/11/2018
Įrangos ir baldų įsigijimas ir pritaikymas pagal projektą „Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas“; 38 842,98EUR 1/25/2019
Autobusų (40-55 sėdimų vietų) nuoma, teikiant vairavimo paslaugas; 28 925,62EUR 1/25/2019
Autobusų (24-38 sėdimų vietų) nuoma, teikiant vairavimo paslaugas; 20 661,16EUR 1/25/2019
Autobusų (10-22 sėdimų vietų) nuoma, teikiant vairavimo paslaugas; 49 586,78EUR 1/25/2019
Energijos taupymo Kėdainių rajono savivaldybėje paslauga; 388 429,75EUR 1/25/2019
Kėdainių miesto parko modernizavimo rangos darbai; 1 528 925,62EUR 1/25/2019
Kėdainių miesto seniūnijos žaliųjų teritorijų priežiūra; 276 942,14EUR 1/25/2019
Kėdainių miesto seniūnijos gatvių kelkraščių, šaligatvių ir takų, laiptų ir aikščių priežiūra; 542 975,21EUR 1/25/2019
Kėdainių miesto seniūnijos kelių ir gatvių priežiūra žiemą; 206 528,93EUR 1/25/2019
Kėdainių r. savivaldybės 2019-2024 m. aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo paslaugos; 79 338,84EUR 1/25/2019
RFID sistemos įsigijimas ir išplėtimas M. Daukšos viešosios bibliotekos filialuose; 122 118,06EUR 1/25/2019
Teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje bei paslaugų procesų efektyvinimas Kėdainių rajono M. Daukšos viešojoje bibliotekoje; 162 409,09EUR 1/25/2019
Projekto „Apleistų bešeimininkių pastatų likvidavimas Kėdainių rajone" techninė priežiūra (12 objektų); 1 239,67EUR 1/25/2019
VšĮ Kėdainių ligoninės Neurologinio ir Priėmimo- skubios pagalbos skyrių kapitalinio remonto techninio projekto bendroji ekspertizė; 2 066,12EUR 1/25/2019
Projekto ,,Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimas bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimas“, statybos rangos darbų techninė priežiūra; 4 132,23EUR 1/25/2019
Techninio projekto „Pagrindinio stadiono rekonstrukcija“ A laidos parengimas; 16 528,93EUR 1/25/2019
Lauko teniso kortų teritorijos atnaujinimo rangos darbų techninė priežiūra; 3 305,79EUR 1/25/2019
Lauko teniso kortų teritorijos atnaujinimo rangos darbai; 265 289,26EUR 1/25/2019

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00