Københavns Kommune - Tender

Københavns Kommune
Borups Allé 177
2400 København NV
Denmark
Org number: 64942212
Company description

 

Københavns Kommune er Danmarks folkerigeste kommune. Den omfatter den centrale del af landets hovedstad, København, inklusive store dele af Amager, men eksklusive Frederiksberg.


Title Department Closing date
Udbud af rammeaftale 2-akslede lastbiler opbygget med kran og tippelad Teknik- og Miljøforvaltningen 8/16/2021
Tilbudsfase som led i udbud af rammeaftale om levering af kurser i projektledelse Økonomiforvaltningen 8/16/2021
1. Dynamisk indkøbssystem: Forretningsudvikling og dataanalyse Økonomiforvaltningen 1/17/2023
Udbud af madudbringning til hjemmeboende borgere og plejehjem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 8/3/2021
Udbud af Rammeaftale om teknisk konsulentbistand og projektleverancer til Københavns Kommunes webplatform - Tilbudsfase Økonomiforvaltningen 9/20/2021
Dynamic Purchasing System of Non-Road Mobile Machinery Teknik- og Miljøforvaltningen 5/6/2025
3. Dynamisk indkøbssystem: Infrastruktur Økonomiforvaltningen 1/17/2023
4. Dynamisk indkøbssystem: It-arkitektur og It-governance Økonomiforvaltningen 1/17/2023
Udbud af Fælles digital betalingsløsning (tilbudsfase) Børne- og Ungdomsforvaltningen 8/30/2021
Anlæg til sortering af jord og brokker Teknik- og Miljøforvaltningen 8/9/2021
TN269401 - Rammeaftale om teknisk rådgivning - genopretning af veje 8/16/2021
Pulje - Ny julepulje skal gøre København til europæisk julehovedstad 2021 9/1/2021
TN003584 - Aftale om drift og vedligeholdelse af Trafiksignaler, ITS-udstyr og andet udstyr 8/18/2021
Dynamisk indkøbssystem af kantiner i Københavns Kommune 7/28/2028
Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. IT-konsulentydelser til Microsoft Azure platform Økonomiforvaltningen 8/26/2022
Dynamisk indkøbssystem for indkøb af ressourcepersoner - kategori 1 - projektledelse Teknik- og Miljøforvaltningen 11/5/2024
2. Dynamisk indkøbssystem: Projektledelse og test-management Økonomiforvaltningen 1/17/2023
6. Dynamisk indkøbssystem: Support og drift af it-miljø Økonomiforvaltningen 1/17/2023
Udbud af tilplantede indsatser til blomsterkummer Teknik- og Miljøforvaltningen 9/6/2021
Udbud af café i Svanemøllehallen Kultur- og Fritidsforvaltningen 9/15/2021
Udbud af rådgivningsbistand til belysningskonvertering Økonomiforvaltningen 8/20/2021
Udbud af indendørs affaldssorteringsmøbler og -materiel til Københavns Kommunes borgerrettede institutioner Økonomiforvaltningen 8/16/2021
Udbud af Covid-19 podning i Københavns Kommunes Børn & Ungdomsforvaltning Økonomiforvaltningen 8/6/2021
Tilbudsfase - Udbud af rammeaftale om akut krisehjælp og anden psykologisk rådgivning/bistand til ansatte i Københavns Kommune Økonomiforvaltningen 9/27/2021
Udbud af service, vedligehold, reparation og konvertering af AIA og ADK anlæg 8/6/2021
Udbud af Rammeaftale om teknisk konsulentbistand og projektleverancer til Købehavns Kommunes webplatform Økonomiforvaltningen 8/10/2021
Dynamisk Indkøbssystem vedr. Isolationsfaciliteter Økonomiforvaltningen 8/9/2021
Id-kort-system til bekæmpelse af social dumping i Københavns Kommunes byggeprojekter (Tilbudsfase) Økonomiforvaltningen 9/20/2021
Ydelser udført af landinspektører og kort- og landmålingsteknikkere mv. Økonomiforvaltningen 9/3/2021
Dynamisk Indkøbssystem for kommunikationsydelser over 100.000 kr. Økonomiforvaltningen 6/28/2023
Dynamisk indkøbssystem for indkøb af ressourcepersoner - kategori 2 - byggeledelse Teknik- og Miljøforvaltningen 11/5/2024
5. Dynamisk indkøbssystem: It-sikkerhed Økonomiforvaltningen 1/17/2023
7. Dynamisk indkøbssystem: Udvikling og tilpasning af it-systemer Økonomiforvaltningen 1/17/2023
Udbud af et årige sæsonplanter til Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 9/6/2021
Udbud af offentlige toiletter til opsætning i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 8/31/2021
Udbud af cafèdriften i Københavns Museum Kultur- og Fritidsforvaltningen 8/2/2021
Udbud af rammeaftale om akut krisehjælp og anden psykologisk bistand/rådgivning til ansatte i Københavns Kommune Økonomiforvaltningen 8/23/2021
Rammeaftaler om teknisk rådgivning – genopretning af veje 8/16/2021
Udbud af fagsystem til sundhedsplejen (elektronisk børnejournal) Økonomiforvaltningen 8/2/2021
Udbud af fagsystem til sundhedsplejen - Tilbudsfase Økonomiforvaltningen 9/8/2021
Id-kort-system til bekæmpelse af social dumping i Københavns Kommunes byggeprojekter Økonomiforvaltningen 8/18/2021
Københavns Kommune udbyder til almene boligselskaber ejendom under udstykning beliggende på Toftegårds Plads til salg 9/3/2021

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00