Telefoniløsninger til foretakene i Helse Sør-Øst

Information

02 - Contract notice
Open procedure
6/23/2022 2:19 PM (GMT+02:00)
6/16/2022 10:00 AM (GMT+02:00)
6/8/2022 10:00 AM (GMT+02:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Bjørn Erik Bjørnstad Bjørn Erik Bjørnstad
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Tender is cancelled

Short description

Sykehuspartner skal, på vegne av Helse Sør-Øst RHF (HSØ), inngå regionale rammeavtaler for kjøp av:
  • Telekom-relatert utstyr, dvs. maskinvare og programvare (inkl lisenser), i form av systemer og plattformer, eller enkeltelementer innenfor disse, tilhørende driftsstøttesystemer og terminaler. 
  • Prosjektoppdrag i form av fastprisoppdrag, målprisoppdrag eller tilsvarende for ulike planleggings-, utrednings-, design-, utbygging- og installasjonsoppgaver i tilknytning til telefoniinfrastrukturen. 
  • Timebasert bistand, dvs. innleie av prosjekt- og fagressurser på timebasis.

Maksimal verdi for rammeavtalen er kr 200.000.000.
Estimert verdi for rammeavtalen er kr 120.000.000.

Files (click "Show interest" to get access)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00