Telefoniløsning til Helseforvaltningen - Tilbudsfase

Information

6/10/2022 9:56 AM (GMT+02:00)
8/26/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
8/15/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Norsk Helsenett SF Norsk Helsenett SF
Odd Hilt Odd Hilt
Abels gate 9
Postboks 6123, 7435 TRONDHEIM

7030 TRONDHEIM
Norway
994598759

Short description

Norsk helsenett SF skal etablere en felles konsolidert Telefoniplattform for hele Helseforvaltningen. Telefoniplattformen vil bestå av Kontaktsenter, Telefonsentral, Sentralbord og diverse integrasjoner.

Løsningen skal etableres i NHN sine datasentre og skal helt eller delvis kunne konsumeres av virksomhetene i Helseforvaltningen utfra de enkelte virksomhetenes behov. Det er derfor behov for en fleksibel prismodell som kan skaleres opp og ned basert på konsum av de enkelte tjenestene.

Fullstendig beskrivelse av formål er angitt i vedlagte konkurransebestemmelser.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Telefoniløsning for Helseforvaltningen - Kvalifikasjonsfase

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
22-00902 Del I Vedlegg 2 Forpliktelseserklæring.docx 35 KB
22-00902 Del I Vedlegg 3 Taushetserklæring.pdf 193 KB
22-00902 Del I Vedlegg 4 Sikkerhetsinstruks.pdf 57 KB
22-00902 Del I Vedlegg 5 Databehandleravtale.pdf 263 KB
22-00902 Del I Vedlegg 6 Tilbudsbrev mal.docx 163 KB
22-00902 Del II SSA-T Avtaletekst.pdf 664 KB
22-00902 Del II SSA-T Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon v2.pdf 497 KB
22-00902 Del II SSA-T Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon v2.docx 218 KB
22-00902 Del II SSA-T Bilag 3 Kundens tekniske plattform.pdf 134 KB
22-00902 Del II SSA-T Bilag 4 Prosjekt og fremdriftsplan.docx 167 KB
22-00902 Del II SSA-T Bilag 5 Test og godkjenning.docx 167 KB
22-00902 Del II SSA-T Bilag 6 Administrative bestemmelser.docx 167 KB
22-00902 Del II SSA-T Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser.docx 168 KB
22-00902 Del II SSA-T Bilag 7 Vedlegg 1 Prismatrise.xlsx 31 KB
22-00902 Del II SSA-T Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten.docx 160 KB
22-00902 Del II SSA-T Bilag 9 Endringer etter avtaleinngåelse.pdf 123 KB
22-00902 Del II SSA-T Bilag 10 Lisensbetingelser.docx 159 KB
22-00902 Del III SSA-V Avtaletekst.pdf 413 KB
22-00902 Del III SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon v2.pdf 319 KB
22-00902 Del III SSA-V Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon v2.docx 178 KB
22-00902 Del III SSA-V Bilag 3 Utstyr og programvare som skal vedlikeholdes.docx 161 KB
22-00902 Del III SSA-V Bilag 4 Prosjekt og fremdriftsplan.docx 164 KB
22-00902 Del III SSA-V Bilag 5 Tjenestenivå med prisavslag.docx 162 KB
22-00902 Del III SSA-V Bilag 6 Administrative bestemmelser.docx 166 KB
22-00902 Del III SSA-V Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser.docx 167 KB
22-00902 Del III SSA-V Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten.docx 160 KB
22-00902 Del III SSA-V Bilag 9 Endringer etter avtaleinngåelse.pdf 122 KB
22-00902 Del III SSA-V Bilag 10 Lisensbetingelser.docx 159 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00