Rammeavtale maling flyplassmerking rullebane på Bardufoss, Andenes, Rygge og Ørland (opsjon merking andre rullebaner)

Information

02 - Contract notice
Open procedure
5/2/2022 8:59 AM (GMT+02:00)
5/31/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
5/23/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
5/23/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Bjarne Ryvoll Bjarne Ryvoll
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg har ansvaret for 12 flyplasser og flere helikopterlandingsplasser til Forsvaret på vegne av Forsvars- og Justisdepartementet. En del av oppdraget er å føre tilsyn og kontroller av de flyoperative flatene inkludert kontroll og gjennomføring av flyplassmerkingen.
Denne rammeavtalen gjelder flyplassmerking rullebane på Bardufoss, Andenes, Rygge og Ørland. I rammeavtalen inngår det opsjon på merking av øvrige flyplasser så langt partene finner dette hensiktsmessig.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00